NCH Polska Sp. z o. o.

Ul. Przedpole 1

02-241 Warszawa

Tel: 22 846 55 38 / 22 846 14 53

Fax: 22 846 55 60

Polska@ncheurope.com