Bu makalede, küresel su, enerji ve bakım çözümleri tedarikçisi NCH Europe'un Bakım ve Partsmaster İnovasyon Platformu Başkan Yardımcısı Peter Crossen etkili bir endüstriyel yağ çözücü seçerken dikkate alınması gereken üç şeyi açıklıyor.

Ortaya çıkan sonuç kabul edilebilir olduğu sürece bir sürecin önemli yönlerinin göz ardı edildiği sıklıkla görülür. Örneğin işe yarayan bir endüstriyel kalıcı kaplama, genelde işe yaramayı bırakıncaya kadar düzgün kabul edilir. Aynı durum yağ çözücüler için de geçerlidir. Yağ çözücüler üzerinde de genelde dikkatlice düşünülmez, ancak bu ürünler makinelerin etkili ve verimli bir şekilde çalışmasında hayati öneme sahiptir.

Örneğin kullanım sırasında biriken kir ve tortunun giderilmesi enerji tüketiminde önemli bir tasarruf sağlayabilir. Bir ısı eşanjör bobinindeki 0,25 mm'lik kir gibi önemsiz görünen bir durum bile elektrik kullanımının %40 artmasına yol açarak işletme giderlerinin önemli oranda yükselmesine neden olabilmektedir.

Endüstri mühendisleri, bir uygulama için doğru yağ çözücüyü seçerek operasyonel tasarrufu en üst düzeye çıkartabilir ve genelde göz ardı edilen endüstri yönetmeliklerine uyumu garanti edebilirler. Esasen çoğu yağ çözücü hakkında karar verirken dikkate alınacak üç önemli nokta bulunmaktadır.

Yüzey ile uyum

Etkili bir yağ çözücü için ilk adım, yağ çözücünün üzerinde kullanılacağı yüzeye bakarak, ürünün bu yüzey için uygun olup olmadığına karar vermektir. Örneğin cam yüzeylerde, yüzeyin aşınmasını önlemek için silikatsız bir çözeltinin kullanılması gerekir.

Mühendisler yüzeyin durumu ve kullanılan yağ çözücünün etkililiği ile ilgili düzenli denetimleri tamamlayarak çözeltinin soruna gerçekten çözüm sunmasını sağlayabilirler.

Solvent bazlı mı su bazlı mı?

Solvent bazlı ile su bazlı yağ çözücüler arasında tercihte bulunurken, ilgili çözümün ne kadar çevre dostu olduğundan çok daha fazlası dikkate alınmalıdır.

Solvent bazlı yağ çözücüler uzunca bir süre boyunca yağı çözmek ve parçalar ile ekipmanların üzerindeki inatçı kirleri gidermek için kimyasal formüllerin kullanıldığı en gözde ve en yaygın yağ çözücüler olmuştur. Ancak çoğu solvent, sağlık için son derece zararlı ve tehlikeli olan uçucu organik bileşenler (VOC'lar) içermektedir. Örneğin kapalı alanlarda bu yağ çözücüler solunduğunda zararlı olan dumanlar üretmekte ve genelde, doğru kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanılarak uygulanmaları gerekir. Fabrika müdürleri ayrıca bazı solvent yağ çözücülerin çevreye etkisini ve yanıcılıklarını da dikkate almalıdır.

Alternatif bir çözüm ise NCH Europe'un Aqua-Sol serisi gibi su bazlı yağ çözücülerin kullanılmasıdır. Solvent bazlı yağ çözücülerini yağı çözerek inceltmeleri karşısında su bazlı yağ çözücüler en yeni yüzey etki teknolojisini kullanarak yağlı kiri ve girişken maddeleri emülsiyonlaştırarak yağ giderme hızını artırmaktadır. Solvent bazlı emsalleri kadar etkili olabilmektedirler ve aynı zamanda yanıcı değildirler, konsantreler halinde sunulmaktadırlar ve zararlı buhar üretmedikleri için kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilirler.

Ancak su bazlı yağ gidericilerin de eksik yanları bulunmaktadır. Su bazlı yağ gidericiler yüksek dielektrik şiddeti, ani sıvının elektrik akımını iletme noktası nedeniyle elektronik ve elektrikli uygulamalar için uygun değildir. Solvent bazlı yağ çözücüler ise hızlı buharlaşarak elektrikli aletlerin daha kısa sürede tekrar çalıştırılabilmesini sağlamaktadırlar.

Yönetmeliklere uyumluluk

Bir işletmenin faaliyet konusuna bağlı olarak kendisi için geçerli yönetmelikler de farklılaşmaktadır ve bu yönetmelikler yüzeyler üzerinde hangi maddelerin kullanılıp kullanılamayacağını tanımlamaktadır.

Örneğin gıda ve içecek sektörlerinde yağ çözücülerin, gıda işleme alanlarında kullanıma uygunluğu gösteren NSF A1 belgeli olması gerekir.
Ayrıca pek çok sektörde sahada depolanabilecek uçucu organik bileşenlerin (VOC'lar) miktarı yönetmeliklerle sınırlandırılmaktadır; düşük VOC içerikli su bazlı yağ çözücülerin kullanılması bu yönetmeliklere uyulmasını sağlayabilir.

Bunu sağlamanın en iyi yolu, ilgili yönetmeliklere uyuma sahip sektöre özgü yağ çözücülere yatırım yapmaktır. Bu işlem, yoğun araştırmalar yoluyla veya NCH gibi bir bakım çözümleri uzmanına saha araştırması yaptırılarak gerçekleştirilebilir.

Bir yağ giderici gibi bir endüstriyel bakım ürününün gereken ihtiyacı karşılayacağının varsayılması ve saha araştırmasının göz ardı edilmesi daha kolay görünse de, ürünlerini dikkatle seçerek etkililiğini değerlendirme yoluna giden fabrika müdürleri bu durumun faydalarını görecektir. Bu faydalar arasında enerji verimi, işletme güvenilirliği ve üretim maliyetinin en aza indirilmesi yer almaktadır. Yağ çözücülerin dikkatle seçilmesi birden fazla yönde fayda sağlamaktadır.