Peletlere olan talebin artması ekipman üzerinde nasıl bir etkiye neden olmaktadır?

Evsel kullanımda ısıtma için biyoyakıt olarak kullanılan peletlere yönelik artan talep ve endüstriyel uygulamalarda fırınlar ve kazanlarda da kullanılabilir olması sayesinde, peletler için küresel pazar gittikçe artmaktadır. Fakat, peletleri üretmek için yüksek yük ve yüksek basınçta kullanılan ekipman ve makinelerin mevcut Endüstriyel gres ürünlerinin yetersizliğinden dolayı ömrü kısalmaktadır. 

Global ahşap pelet üretiminin 2015 yılında 28 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir, çoğunlukla bu üretim ısıtma ve endüstriyel kullanım arasında bölünmüş durumda. Bu, veriler araştırma firması Hawkins Wright tarafından elde edilmiştir ve bu firma aynı zamanda peletlerin global talebinin %77’sinin AB’de geldiğini ileri sürmektedir. Aynı rapor endüstriyel ahşap pelet sektöründe, söz konusu AB talebinin %46’sını Birleşik Krallığın oluşturduğunu öne sürmektedir, ve en çok talep eden ülkeler Birleşik Krallıktan sonra sırasıyla İsveç, Danimarka ve Belçika’dır.

Bu sonuç da son zamanlardaki, enerji üretimi için karbon etkin yöntem sağlayan, yenilenebilir biyoyakıtlara ve biyokütleye olan eğilim göz önüne alındığında, şaşırtıcı değildir. Popüler biyoyakıtlar, özellikle diğerleri arasında kereviz, söğüt ve benzeri gibi yakıt için büyütülen kısa rotasyonlu mahsulleri ve aynı zamanda hasır gibi tarımsal yan ürünler, tahıl anızları, atık ahşap formunda hammaddeler ve sulu gübre ve tavuk atıkları gibi hayvansal atıkları içermektedir.

Yüksek yıpranma

Sürdürülebilir enerjiye yönelik bu eğilim hoş karşılanmasına rağmen, üretim tesisi mühendisleri, tesis yöneticileri ve işletme yöneticileri için sorun ise söz konusu üretimin ekipman ve makinelere verdiği hasardır. Burada üretim için ezilmiş, doğranmış ve sıvı organik malzeme, oldukça yüksek yükler altında yüksek sıcaklıklarda ve basınç altında sıkıştırılmak zorundadır.

Bu işlem tekrar tekrar yapıldığında, pelet üretim ekipmanı çabucak aşınmaya başlamaktadır ve ekipman ve makine düzgün muhafaza edilmezse bozulabilir. Zayıf yağlama, gresin yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanamadığı uygulamalarda arızaların en büyük nedenlerinden biridir. Bu durum talaşın, kirin gresle karışması ile ortaya çıkan kontaminasyon sayesinde daha da kötüye gidebilir, çünkü bu karışım çok güçlü bir aşındırıcı haline gelecektir ve makine ve ekipmanların yıpranması, çürümesi ve parçaların çalışmamasına neden olacaktır.

Basınç altında işe yarar

AB'ye ve özellikle İskandinav pelet endüstrisine on yıldan uzun bir süredir hizmet eden NCH, pelet üretimi, inşaat, maden ve çelik endüstrisi gibi ağır yük uygulamaları için tasarlanmış yeni bir gres olan K Nate HV'yi geliştirmiştir. Güçlü bir yağlayıcı film olan yüksek viskoziteli baz yağı, malzemeyi aşındırıcı yıpranmaya karşı korumakta ve gresin, aşırı çalışma basıncı ve yüksek sıcaklıklarda yerinde kalmasını sağlamaktadır.

Bir kalsiyum sülfonat kalınlaştırcı maddesinin kullanılması, zorlu ortamlarda kapsamlı koruma sağlamak için ürüne mükemmel anti-korozyon direnci sağlamaktadır. K Nate HV, ağır yüklerde ısınmaya tepki veren, 220 dereceye kadar etkili kullanım sağlayan aşırı basınç ajanlarından oluşan güçlü bir harman kullanmaktadır.

Kontaminasyonun giderilmesi için, K Nate HV, kontamine edici partikülü kaplayan özel polimerleri içermektedir. Bu, yüzeylerin aşınmasını ve sıyrılmasını durdurur, böylece ekipmanın ömrü uzatılmakta ve sonrasında yatırım geri dönüşü sağlanmaktadır.

Bu da şu anlama gelmektedir, normal greslerin değişim süresi 500 saatte bir olurken K Nate HV ile yürütülen testler yağ değişim süresinin kat kat uzadığını göstermektedir ve bu ürün endüstride lider bir performans sergilemektedir. Uzun süreler sonrasında gresin değiştirilmesi makine ve ekipmanların çalışmasının durdurulma sürelerinin de azaltılacağı anlamına ve mühendislerin de gres değiştirmek için çok daha az zaman harcayacağı anlamına gelmektedir.

Yeni bir yaklaşım

Pelet ve alternatif enerji kullanımı global pazarda kullanışlı birer alternatif haline geldiğinden endüstriyel ekipmanlara yönelik taleplerde gittikçe artacaktır. İşletme ve bakım maliyetlerini hesaplarken, mühendisler ve tesis yöneticileri seçtikleri gresin özelliklerine yakından dikkat etmelidirler.