img water article text

Chem-Aqua temsilcilerine sık sık "Suyumu ne sıklıkla test etmem gerekiyor?" diye soruluyor. Bu sorunun cevabı, Chem-Aqua'nın uyguladığı sistemler kadar çeşitlidir. Her saha için "en iyi uygulamayı" belirlemeye giden birkaç faktör vardır. Genellikle bu faktörler:

1. Ne tür bir sistem şartlandırılıyor?
2. Sistem sahanın işleyişi için ne kadar kritik?
3. Sahadaki personel mevcudiyeti nedir? Eğitilmişler mi?
4. Test sıklığı herhangi bir düzenleme veya şirket politikası tarafından zorunlu kılınmış mı?
5. Mevcut su şartlandırma sistemleri ve kontrol cihazının güvenilirliği nedir?

1. Sistem Türü

Sistemin türü, test sıklığı sorusunu yanıtlamada genellikle büyük bir rol oynar. Bu, bazı sistemlerin diğerlerinden çok daha dinamik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sistemler şunları içerir:

A. Soğutma Kuleleri - Soğutma kuleleri doğaları gereği daha dinamiktir. Soğutma kulesi sistemleri, gelen su kalitesine bağlı olarak, içine giren suyun % 50-90'ı arasında buharlaşır. Otomatik kontrol ekipmanı, sahada yapılan bazı testlerin sıklığını azaltabilse de, sensörler kalibrasyonu kaybedebileceğinden veya bağlantı bazen başarısız olabileceğinden test ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmayacaktır.
B. Buhar Kazanları - Buhar kazanları, dinamik bir sistemin başka bir örneğini temsil eder. Bir kazan sistemi yüksek basınçlı bir çalışma ortamıdır. Bu özellik nedeniyle, özellikle ön şartlandırma veya blöf kontrol ekipmanı arızalanırsa, suyla ilgili sorunlar hızla ortaya çıkabilir.
C. Kapalı Devreler – Büyük, su kaybetmeyen veya süreçle ilgili kirlenmeler yaşamayan devreler genellikle daha az sıklıkta test gerektirir.

Genel olarak, soğutma kuleleri ve buhar kazanları gibi sistemler normalde kapalı devrelerden daha fazla izleme gerektirir çünkü bu sistemlerdeki su, kapalı devrelerden daha sık değişir.

2. Sistem Operasyonunuz İçin Ne Kadar Kritik?

Söz konusu sistem beklenmedik şekilde sorunla karşılaşırsa veya kapanırsa, bunlar şirkete ne kadara mal olur? Bu diğer kurulumları veya işleri etkileyecek ve “zincirleme reaksiyon” etkisi yaratacak mı?

Muhtemelen, tüm sistemler bir kurulumun çalışması için önemlidir. Ancak bazıları diğerlerinden daha önemli bir rol oynar. Bir sistem, bir fabrikanın veya sahanın işlevi açısından kritik olduğunda, sistem sık sık izlenmeli ve / veya test edilmelidir. Sistemlerin test edilmesi, sistem sahiplerinin ve operatörlerin, sistem arızalarına ve plansız kapanmalara neden olan büyük sorunlar haline gelmeden önce olası sorunları gidermelerine olanak tanır.

Sistem ne kadar önemliyse, o kadar sık test edilmelidir.


3. Site Operatörleri Eğitimli mi ve Test Yapabilir mi?

Sahada operatörlerin mevcudiyeti nedir? Günümüzün çalışma dünyasında, birçok insandan daha azıyla daha fazlasını yapması isteniyor. Sonuç olarak, çoğu kez bir sistemi günde birden fazla, hatta haftada birkaç kez test etmek fiziksel olarak imkânsızdır. Buna ek olarak, çoğu kez testler, sonuçları nasıl yorumlayacağını ve hangi ayarlamaların gerekli olabileceğini bilmeyen daha az deneyimli personele düşer.

Bu tür sorunlar ortaya çıktığında, gerekli olan temel testlerin mevcut zaman dilimi içinde neler olduğunu belirlemek için su şartlandırma uzmanınızla birlikte çalışmak önemlidir. Tüm operatörleri testin önemi ve gerekli yanıtlar konusunda eğitmek de çok önemlidir. Ara sıra bile test etmek, hiç test etmemekten daha iyi olabilir.


4. Yönetmelikler veya Şirket Politikaları

Yönetmeliklere (Kazan yetkilileri, Legionella yönergeleri vb.) veya şirket politikasına göre daha sık test yapmanız mı gerekiyor? Bazı yerel yetkililer, yönergeleri ve düzenlemeleri karşılamak için su sistemlerinin test edilmesini talep ediyorlar. Şirketlerin ayrıca, yürütülen testlerin sıklığını ve türlerini zorunlu kılan özel politikaları olabilir. Bu politikalar veya talimatlar, paylaşılan öğrenmelerden ve/veya en iyi uygulamaların eklenmesinden kaynaklanabilir. Hangi düzenlemelerin ve politikaların geçerli olduğunu bilmek önemlidir.

Su şartlandırma uzmanınız bu tür gereksinimleri anlamanıza yardımcı olabilir ve bunu sisteminiz için önerilen bir test sıklığı oluşturmak için kullanabilir.

5. Güvenilirlik ve Kontrol

Ön şartlandırma sistemleri (örn. Yumuşatıcılar, alkali gidericiler, filtreler, ters ozmoz) çok az sorunla veya sıfır sorunla verimli bir şekilde çalışıyor mu? Kontrolörler verimli çalışıyor mu, kalibrasyonu kaybediyorlar mı veya düzenli olarak başka sorunlar yaşıyorlar mı? Su sistemleri kontrol aralıklarının içerisinde sıkı bir şekilde tutuluyor mu? Proses kirliliği su sistemini olumsuz etkileyecek bir endişe midir? Online izleme mevcut mu?

Bir su şartlandırma sisteminin iyi anlaşılması, yalnızca test sıklığının belirlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kontrol cihazlarının nerede iyileştirilebileceğini de gösterebilir.

Sonuç

Uygun test sıklığını belirlerken dikkate alınması gereken birçok güvenilirlik ve kontrol faktörü vardır. Sisteminizde her sorunun ne zaman ortaya çıkacağını tahmin etmek imkansız olsa da, bu sorunların etkisini en aza indirmeye yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar vardır. Düzenli test ve temizlik önlemleri, uygun depolama ve yerleştirme prosedürlerinin tümü, su sistemlerinizdeki sorun olasılığını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir.

Sık testler her zaman iyi sonuçlarla bağlantılı değildir. Çoğu zaman, bir sistem online izlemeden daha fazla fayda sağlayabilir; sık olmayan ancak etkili testlerle desteklenir.

Sisteminizin ücretsiz bir değerlendirmesi için bugün Chem-Aqua ile iletişime geçin ve deneyimli temsilcilerimizden birinden test sıklığı önerisi alın.