Soğutma kuleleri, buhar kazanları ve kapalı devre sistemleri, güvenilir ve verimli çalışma için etkili su şartlandırma kimyası gerektirir. Sıvı şartlandırma kimyasalları geleneksel olarak kullanılmaktadır çünkü üretilmeleri ve sistemlere eklenmeleri kolaydır. Ancak sıvılar her zaman en uygun seçenek değildir ve genellikle göz ardı edilen güvenlik ve çevre sorunları yaratır.

Sıvı Kimyasal Zorlukları

Solids Vs HandiPak

Variller veya kaplardaki sıvı su şartlandırma ürünleri ağırdır ve çok fazla yer kaplayabilir. Bazı tesislerde, özellikle kimyasalların ofis alanlarından, yukarı veya aşağı merdivenlerden veya dar alanlardan taşınmasını gerekiyorsa, onları ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak zor olabilir.

Sıvıların ağırlığı ve hacmi ayrıca işyeri yaralanmaları, kimyasal dökülmeler ve sıçrama tehlikeleri riskini artırır. Bir işyeri yaralanmasının veya kimyasal dökülme olayının maliyeti ciddi olabilir. İşle ilgili yaralanmalar ve hastalıklar nedeniyle AB ekonomisine maliyetin 2017'de 476 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor*. Sıvıların ağırlık ve tehlike sınıflandırması, nakliye lojistiğini sahada depolama için gereken dökülme paletleriyle daha da karmaşık hale getirir.

Tipik bir sıvı programıyla ilişkili paketleme ve bidon atığının miktarı şaşırtıcı olabilir. Uygulamaya bağlı olarak yılda onlarca varil veya konteyner gerekebilir. Bu varilleri üretmek ve nakletmek için gereken fosil yakıt, değerli doğal kaynakları tüketir ve sera gazı emisyonlarını artırır. Boş kaplar ise geri dönüşüm için uygun şekilde kullanılmalıdır.

Sıvı su şartlandırma ürünleri, % 50 ila % 85 su içeren nihai formülasyon ile 3 ila 7 farklı hammadde harmanlanarak üretilmektedir. Su, hem ham maddelerin çözücüsünden hem de tüm kimyasal aktifleri çözelti içinde tutmak için eklenen sudan kaynaklanır.

Katı Kimyasallar Katı Faydalar Sağlar

Şartlandırma ürünlerindeki su çok fazla ağırlık ve hacim katar. Ya bunun yerine katı konsantreler kullanarak ürün ambalajında, nakliyesinde ve ürünün taşınmasında kullanılan suyu çıkarabilseydiniz?

Suyu çıkarmak, ürün ağırlığını % 50 ila 85 oranında azaltacak ve hacimli plastik bidon veya kovalar yerine hafif, kullanımı daha kolay ve daha çevre dostu ambalajların kullanılmasını sağlayacaktır. Bu, daha düşük nakliye maliyetleri, daha kolay nakliye lojistiği ve daha sürdürülebilir teslimat anlamına gelir. Aynı zamanda operatörün maruziyetini en aza indirir, ağır sıvı varillerinin taşınması ve depolanması ile ilgili güvenlik tehlikelerini ve çevresel endişeleri ortadan kaldırır; boş bidonların imhasını kolaylaştırır.

Şartlandırma kimyasallarını depolamak ve ihtiyaç duyuldukları yere, hatta ulaşılması zor yerlere ulaştırmak çok daha kolay hale gelir.

Katı su şartlandırma konsantreleri önemli faydalar sağlar ancak üretim ve uygulama için özel uzmanlık gerektirir. Katı kimyasallarla ilgili 15 yılı aşkın tecrübesiyle Chem-Aqua, katı su şartlandırma teknolojisi sağlamada tanınmış bir dünya lideridir.

HandiChem Katı Yaklaşımı

HandiChem Katı Su Şartlandırma Sistemi, varillerde sıvı kimyasalların kullanılmasıyla ilgili güvenlik, kullanım ve sürdürülebilirlik endişelerini gidermek için geliştirilmiştir.

HandiChem Sistemiyle, şartlandırma kimyasalları istiflenebilir bloklar veya şişeler içinde katı konsantreler olarak sağlanır ve HandiFeed® Besleyiciler tarafından yerinde kimyasal çözelti hazırlanır. Çözelti, sıvılarda olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda besleyici haznesinden sisteme pompalanır. Ayrıca çözelti daha seyreltik olduğundan, dökülmeler ve sıçramalarla ilişkili tehlike potansiyeli daha azdır.

HandiPak katıları, yüksek performanslı sıvı programlarında kullanılan kanıtlanmış aktiflerin aynısını içerir. Soğutma kulesi, buhar kazanı ve kapalı devre sistemleri için eksiksiz bir ürün yelpazesi mevcuttur. AquaDART® kontrol cihazlarımızı kullanarak kimyasal miktarının izlenmesi ve otomatikleştirilmesi için soğutma kulesi inhibitörlerinde özel PTSA maddesi kullanılır. Pompa ile besleme suyu orantılı kimyasal besleme gerektirmeyen uygulamalar için kullanımı kolay, hızlı çözünen çubuklar veya tabletler de mevcuttur.

Küresel bir su şartlandırma lideri olarak Chem-Aqua, katı su şartlandırma teknolojisinin uygulanmasına öncülük etmiştir. Sıvı programların her tesis veya uygulama için her zaman en uygun seçenek olmadığını ve katı teknolojinin Su Şartlandırmada Toplam Sistem Yaklaşımımızın önemli bir bileşeni olduğunu biliyoruz.

HandiChem Katı Su Şartlandırma Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün Chem-Aqua ile iletişime geçin!

Ultra B and Ultra M

* (HSE, HSE Costs to Britain Model, 2019)