Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

MOTOROVÁ NAFTA & BENZÍN

Rafinácia ropy je proces s viacerými krokmi. Dochádza počas nej k premene surovej ropy na použiteľné produkty, ako je napríklad skvapalnený ropný plyn (LPG), benzín, parafín, petrolej, letecké palivo, motorová nafta a vykurovacie oleje:

  • 0 až 4 uhlíkov v reťazci sú plyny (metán, propán, bután)
  • 4 až 8 uhlíkov v reťazci je benzín alebo benzény
  • 8 až 12 uhlíkov v reťazci sú motorové nafty, letecké palivá, kerosin a domáce vykurovacie oleje
  • 12 až 16 uhlíkov v reťazci sú mazacie oleje
  • 16 a viac uhlíkov v reťazci je živica nájdená v asfaltových materiáloch

Ropa je zmes rôzných ropných produktov, ktoré sa varia v peci pri teplote 400°C.

Motorová nafta vyžaduje menej rafinácie (preto je obvykle na čerpacích staniciach lacnejšia) a je ťažšia a viac olejová, vďaka čomu má lepšie mazacie vlastnosti. Pomalšie odparuje (má vyšší bod varu než voda) a tiež ju možno viac stlačiť.

Nafta sa používa k poháňaniu širokého spektra vozidiel, vrátane automobilov, lodí, vlakov, poľnohospodárskych a stavebných strojov.

Diesel Fuel and Gasoline
Gasoline
Diesel
Gas Fuel

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.