Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

MOTOROVÁ NAFTA & BENZÍN

Rafinácia ropy je proces s viacerými krokmi. Dochádza počas nej k premene surovej ropy na použiteľné produkty, ako je napríklad skvapalnený ropný plyn (LPG), benzín, parafín, petrolej, letecké palivo, motorová nafta a vykurovacie oleje:

  • 0 až 4 uhlíkov v reťazci sú plyny (metán, propán, bután)
  • 4 až 8 uhlíkov v reťazci je benzín alebo benzény
  • 8 až 12 uhlíkov v reťazci sú motorové nafty, letecké palivá, kerosin a domáce vykurovacie oleje
  • 12 až 16 uhlíkov v reťazci sú mazacie oleje
  • 16 a viac uhlíkov v reťazci je živica nájdená v asfaltových materiáloch

Ropa je zmes rôzných ropných produktov, ktoré sa varia v peci pri teplote 400°C.

Motorová nafta vyžaduje menej rafinácie (preto je obvykle na čerpacích staniciach lacnejšia) a je ťažšia a viac olejová, vďaka čomu má lepšie mazacie vlastnosti. Pomalšie odparuje (má vyšší bod varu než voda) a tiež ju možno viac stlačiť.

Nafta sa používa k poháňaniu širokého spektra vozidiel, vrátane automobilov, lodí, vlakov, poľnohospodárskych a stavebných strojov.

Diesel Fuel and Gasoline
Gasoline
Diesel
Gas Fuel

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.