Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

KOMPONENTY VZNETOVÉHO MOTORA

Medzi komponenty vznetového motora patria čerpadlá, mechanické pumpy, vysokotlakové čerpadlá a technológie common-rail.

ČERPADLÁ

Motorová nafta je z nádrže odvádzaná pomocou čerpadla. Este pred rozšírením elektronického vstrekovania paliva väčšina motorov využívala mechanické palivové čerpadlá.


MECHANICKÉ ČERPADLÁ

 • Maximálny tlak čerpadla je 200 bar
 • Mechanické vstrekovacie trysky sa otvárajú a zatvárajú raz počas jedného cyklu
 • Tlak v čerpadle sa meria v baroch:
  • Glock 9mm – 2520 barov
  • Mechanické čerpadlo – 200 barov
  • Vysokotlakové čerpadlo – 1800 barov


VYSOKOTLAKOVÉ ČERPADLÁ

 • Maximálny tlak je 1800 barov (common rail technologie)
 • Elektronické vstrekovacie trysky (až 7 otvorov v jednej tryske)
 • Vstrekovacie trysky sa otvárajú a zatvárajú päťkrát počas jedného cyklu
 • Je možné vstrekovanie paliva pred a po samotnom vznietení, čo znižuje hluk a zvyšuje teplotu výfukových plynov pre lepšiu regeneráciu štandardného filtra pevných častíc


TECHNOLÓGIA COMMON RAIL

Technológia common-rail je systém vstrekovania paliva vznetového motora s tlakovým zásobníkom paliva, ktorý je udržovaný pod určitým tlakom a dávkuje sa z neho palivo do každej vstrekovacej trysky.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.