Menu

00421 2 4341 4387

SlovakSlovak

KOMPONENTY VZNETOVÉHO MOTORA

Medzi komponenty vznetového motora patria čerpadlá, mechanické pumpy, vysokotlakové čerpadlá a technológie common-rail.

ČERPADLÁ

Motorová nafta je z nádrže odvádzaná pomocou čerpadla. Este pred rozšírením elektronického vstrekovania paliva väčšina motorov využívala mechanické palivové čerpadlá.


MECHANICKÉ ČERPADLÁ

 • Maximálny tlak čerpadla je 200 bar
 • Mechanické vstrekovacie trysky sa otvárajú a zatvárajú raz počas jedného cyklu
 • Tlak v čerpadle sa meria v baroch:
  • Glock 9mm – 2520 barov
  • Mechanické čerpadlo – 200 barov
  • Vysokotlakové čerpadlo – 1800 barov


VYSOKOTLAKOVÉ ČERPADLÁ

 • Maximálny tlak je 1800 barov (common rail technologie)
 • Elektronické vstrekovacie trysky (až 7 otvorov v jednej tryske)
 • Vstrekovacie trysky sa otvárajú a zatvárajú päťkrát počas jedného cyklu
 • Je možné vstrekovanie paliva pred a po samotnom vznietení, čo znižuje hluk a zvyšuje teplotu výfukových plynov pre lepšiu regeneráciu štandardného filtra pevných častíc


TECHNOLÓGIA COMMON RAIL

Technológia common-rail je systém vstrekovania paliva vznetového motora s tlakovým zásobníkom paliva, ktorý je udržovaný pod určitým tlakom a dávkuje sa z neho palivo do každej vstrekovacej trysky.

We use cookies to personalise content, analyse the traffic generated on the website and support our marketing initiatives.

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

I understand

By continuing to browse our site you consent to receive our cookies. For more information see our Privacy and Cookie Statement or customise your settings.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všetky práva vyhradené. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities sú všetky súčasti NCH Europe.