Tri kroky pre správnu údržbu prevodového oleja

Efektívny program na údržbu olejov, ktorý podporí produktivitu a zisk

V prvej triede sme sa v matematike zo všetkého najprv naučili, že 1 plus 1 sa rovná 2. Zdá sa, že to je tá najjednoduchšia rovnica, ale v skutočnosti za ňou stojí cez tri stovky strán komplexných matematických výpočtov, ktoré výsledok dokazujú. Podobných zdanlivo priamočiarych, ale pritom veľmi zložitých javov je na svete oveľa viac. 

Prevodový olej je základným kameňom priemyslovej strojovej výroby. Bez účinného oleja by sa stroje mohli následkom špatného premazania pokaziť. Prejaví sa to na nákladných opravách a výmenách, klesá produktivita výroby, a výdaje sa násobia.

Neplánované odstávky sú samozrejme nežiaduce vždy, o to viac ale pri súčasnej ekonomickej situácií v Európe. Podľa nedávnej analýzy európskych odvetví priemyslu sa ukázalo, že výroba je napriek kontinentom o deväť percent nižšia než pred krízou. Hoci niektoré sektory ako priemyslové stroje a príslušenstvá si držia kladnú zloženú ročnú mieru rastu (tzv. CAGR), iné odvetvia ako baníctvo a kovo obrábanie zažívajú prepad. Európske firmy to stavia do pozície, kedy si odstávky nemôžu dovoliť.

Proces mazania prevodov ale nie je len otázka účinného oleja, ktorý vylejete do stroja. Pokiaľ ho aplikujete neodborne, hrozí kontaminácia oleja, niekedy aj v priebehu iba niekoľkých hodín, a mazivo prestáva správne fungovať. Zvýši sa tým pádom spotreba elektriny a rastie pracovná teplota, čo u väčšiny olejov vedie ku zníženiu životnosti.

Dlhodobo je cyklus neustáleho menenia oleja nákladný a neudržateľný ako finančne, tak ekologicky. Našťastie ale existujú aj jednoduchšie riešenia, hoci celý proces naozaj je zložitejší než len doplňovanie oleja. Riaďte sa nasledujúcimi krokmi a uvidíte, že efektívna údržba oleja môže byť naozaj hračka.

Čas na zmenu

Prvý krok účinnej výmeny oleja spočíva v stanovení času, kedy k procesu dôjde. Zdá sa to opäť samozrejmé, ale k výmene olejov v správnu dobu dochádza iba v pätine prípadov. Ostatné firmy olej nechávajú vymeniť buď príliš skoro, alebo naopak neskoro.

Síce vám to možno nepripadá ako zásadný problém, ale ak meníte olej skôr, než je potrebné, utrácate za neho zbytočné peniaze navyše. Otáľať s výmenou je ale rovnako drahé a tiež nebezpečné, pretože sa používanie staršieho oleja prejaví na zvýšenom opotrebení strojov, poruchách a ešte náročnejšie následnej údržbe.

Ako teda poznať, kedy je najlepšie prevodový olej vymeniť? Musíte sledovať stav oleja a úroveň kontaminácie, čo vykonáte testovaním vzoriek. Veľa firiem ale na testovanie oleja nie je vybavené.

Preto spoločnosť NCH ponúka Program údržby olejov, v ktorého rámci analyzujeme prevodový olej a určujeme správny okamžik na výmenu. Program tiež podnikom poskytuje presné správy o každej výmene olejov, analýzu výsledkov a zrovnanie s minulými dátami.

Vďaka pokročilému pohľadu do problematiky výmeny prevodového oleja môžu technici prikročiť k výmene v správnom okamihu s istotou, že strojom neuškodia. K predĺženiu životnosti oleja a maximalizácií jeho výkonu je ale najprv nutné zbaviť olej kontaminantov.

Flush and clean

Pri procese výmeny oleja sa často zabúda stroje vyčistiť, než k nim prilejete nový olej. Vo výrobniach, kde záleží na každej sekunde, technických špecialistov láka urýchlenie procesu, a tak niekedy olej len doplnia a čistením sa nezdržujú.

Olej v takom prípade ale prestane účinne fungovať a po iba niekoľkých hodinách používania je zanesený kontaminantmi. Tie sa začnú rýchlo usadzovať na kovových povrchoch v systéme, rastie pracovná teplota a prevodovka prenáša menej sily.

Ak sa chcete tejto situácií vyhnúť, je nevyhnutné systém vždy pred aplikácií nového oleja vyčistiť. Najúčinnejší a najúčelnejší stroj vyčistíte prostriedkom, ktorý rozpustí usadeniny a neutralizuje prípadné kyslé kontaminanty.

Efektívne čistiace prostriedky ako napríklad Flush & Clean od NCH sa aplikujú priamo do stroja za bežiacej prevádzky. Usadeniny sa tak oddelia od povrchu a usadia sa v starom oleji, ktorý následne vymeníte a kontaminácie sa zbavíte.

Správne veci

Potom, čo systém prepláchnete, jednoducho tekutinu vymeníte za účinný prevodový olej. Pri jeho výbere by sa odborníci mali riadiť ako vlastnosťami oleja, tak špecifickými problémami pri jeho aplikácií.

Pokiaľ je napríklad prevodovka náchylná na hromadenie vlhkosti a hrdzavenie, olej si s tým musí vedieť poradiť. Odporučiť vám môžeme náš olej Top Blend CS s vysokým percentom sulfonátu vápenatého. Táto technológia vďaka oxidácií zlikviduje kyslosť a obsahuje tiež protiemulgačné prostriedky, vďaka nemu sa do oleja nedostane voda. Prevody sú teda chránené a bezpečne premazané.

Výberom správneho produktu tiež vyriešite penením a oxidáciou oleja. Stačí, keď zvolíte prostriedok s antipeniacimi činidlami alebo inhibítormi oxidácie.

Skrátka, aby ste prevodový olej menili efektívne, musíte sa zamyslieť nad každým krokom procesu výmeny a vybrať si správny olej aj čistič. Nezabudnite tiež proces opakovať pri každej ďalšej výmene.

Ak sa vrátime k úvodu článku, výmena oleja sa dá prirovnať k jednoduchej matematike. Na prvý pohľad sa zdá jednoduchá, ale stojí za ňou oveľa viac, hoci na menenie oleja nepotrebujete tri sto stránok výpočtov. Správnou výmenou ale zvýšite výkon strojov raz dva.