Autor Thomas Charlton bol prvý človek, ktorý často používal všeobecnú frázu, „cena za slobodu je večná ostražitosť.“ Možno keby pracoval v priemysle na úpravu vody, povedal by „cena za výrobu je večná ostražitosť.“ Chladiace veže sú dokonalým stelesnením tohto pojmu, pretože ak sa neošetrujú môžu nahromadiť obrovské množstvo nerozpustených látok, až 275kg za jeden rok. To môže viesť k množstvu problémov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť všetko od výkonnosti až po produktivitu, vysvetľuje Simona Vasilescu, marketingová manažérka inovačnej platformy Water Treatment v NCH.

Nanajvýš dôležitá je bezpečnosť, keďže chladiace veže môžu byť útočiskom a poskytovať priaznivé podmienky pre patogény, ako je Legionella. V dôsledku toho je nevyhnutná adekvátna úprava vodného režimu, pre ochranu zamestnancov a verejnosti, žijúcej na blízku. Nedbalosť pri úprave vody môže tiež viesť k nadmernej a zbytočnej spotrebe elektrickej energie.

Prvým krokom v boji s problémami, ktoré pravidelne vznikajú v chladiacich vežiach je určiť, aký typ veže máte. Priemyselné odparovacie kondenzátory a odparovacie chladiace veže sú ľahko zameniteľné, ale je medzi nimi zreteľný rozdiel. V odparovacej chladiacej veži, ako už názov napovedá, sa privedie vzduch z vonku veže a používa sa na chladenie vody vo vnútri odparom. V odparovacom kondenzátore sa plyn nachádza uzatvorený v trubkovnici, a je ochladzovaný pomocou procesu prenosu tepla stenou trubky do vody, čo vyžaduje aby voda prúdila oddelene na druhej strane rúrok, a spôsobila kondenzáciu.

Chladiace veže sú v podstate masívne vzduchové práčky, takže najväčšie problémy budú spôsobovať vonkajšie nečistoty vstupujúce so vzduchom do prúdu vody. V takej veľkej konštrukcii, zabezpečujúcej vonkajšie chladenie, je nemožné zabrániť časticiam, ako sú peľ alebo prach, aby neboli vtiahnuté do systému. Ako náhle sa tieto častice ocitnú vo vnútri, usadia sa na povrchu a vytvoria usadeniny. Tento jav je známy ako zanášanie.

Je dôležité nezamieňať zanášanie s usadzovaním vodného kameňa. Aj keď výsledkom oboch je tvorenie usadenín na zariadení, je medzi nimi zreteľný rozdiel a každé vyžaduje iné riešenie úpravy vody.

Prach vo vašom systéme sa nerozpustí a nakoniec vytvorí kal, ktorý váš systém upcháva a podporuje mikrobiologické znečistenie. Vodný kameň sa tvorí, keď sú vo vode obsiahnuté ióny vápnika spolu s uhličitanom. Konečným výsledkom je vznik kryštálov na potrubí, ktoré budú aj naďalej rásť, pokiaľ sa neošetria a neodstránia. Toto samozrejme po celú dobu bude ovplyvňovať výkon, efektivitu a spôsobovať finančné náklady.

Odparovacie kondenzátory čelia podobným problémom, ale dopad je odlišný. Napríklad v prípade, ak si baktérie redukujúce sírany nájdu cestu do zásoby vody počas procesu kontaminácie, v tomto type chladiacej veže by ste účinok na produkciu pocítili veľmi rýchlo. Ako voda tečie cez železné potrubie, baktérie sa môžu ľahko zachytiť na povrchu a začnú tvoriť usadeniny solí sulfidu. Tieto nánosy urýchľujú koróziu, čo vedie že systém kolabuje a stane sa obeťou mikrobiologicky indukovanej korózii. (MIC)

Neexistuje žiadna magická formula alebo tajomstvo, pokiaľ ide o úpravu vôd pre zabránenie škodlivých kontaminantov, je to všetko v chémii. Pochopenie vašej chladiacej veže a indetifikovanie problémov v predstihu znamená, že ste už na pol ceste k ich riešeniu. Budete si môcť určiť správne dávkovanie z najvhodnejších chemických prípravkov, ako sú inhibítory a biocídy.


To sú prípady, kedy príde vhod spolupracovať s firmou ako je NCH.
Nielen, že sú naše riešenia pre úpravu vody presne na mieru jedinečných požiadaviek jednotlivých systémov, ale sme neustále po ruke, aby sme podporovali priebežné monitorovanie a údržbu. Pravidelné odbery vzoriek a testovanie vody cirkulujúcej vo vašej chladiacej veži nám pomáhajú udržať si náskok pred potenciálnymi problémami.

Udržať všetko čisté, bezpečné a dobre fungujúce vyžaduje neustále sledovanie a večnú ostražitosť. Dalo by sa povedať, že sa to javí ako ilúzia. Ne je to úplne bezbolestné, ako hračka, ale bude to len spolovice tak bolestivé z dôvodu prestojov a nákladov s ktorými sa stretnete ak budete zanedbávať úpravu vody.