Transfer tepla do procesu alebo odstránenie prebytočného tepla z vášho zariadenia je kľúčové pre udržanie vášho zariadenia v prevádzke. Nedodržanie efektívneho prenosu tepla do a zo zariadenií a procesov môže viesť k zvýšeným prevádzkovým nákladom, výpadkom, neplánovanej údržbe a zníženiu životnosti zariadenia. Teplo vždy prúdi z oblastí s vyššou teplotou do oblastí s nižšou teplotou v jednom z troch procesov: vedenie, prúdenie a sálanie.

Fundamentals of Heat Transfer article image

Vedenie

Vedenie je jednou z najbežnejších foriem prenosu tepla. Vedenie je prenos tepla fyzickým kontaktom. Príkladom prenosu tepla vedením je kovová rukoväť na vyhrievanom hrnci. Postupom času sa tepelná energia z ohňa prenesie do hrnca a cez kovovú rukoväť, ktorá sa stane príliš horúcou na to, aby sme ju udržali. Kovy sú zvyčajne dobrým vodičom tepla, ale nie každý materiál ním je. Materiály ako sklo, drevo a vzduch sú zlými vodičmi tepla a sú známe ako izolátory. Všeobecne platí, že materiály, ktoré dobre vedú teplo, dobre vedú aj elektrinu. Rovnaký koncept platí pre izolátory.

Prúdenie

Prúdenie je prenos tepla v kvapalnej alebo plynovej tekutine, a to v dôsledku dynamického miešania stúpajúcich horúcich molekúl a klesajúcich chladnejších molekúl. Ku prúdeniu dochádza, keď je rozdiel v teplote medzi dvoma časťami kvapaliny alebo plynu. Napríklad, keď sa voda zahrieva v hrnci, menej hustá horúca voda stúpa k vrchu hrnca, zatiaľ čo hustejšia chladná voda klesá ku dnu a vytvára sa tak prirodzená cirkuláciu. Parný kotol funguje podobne.

Sálanie

Sálanie je metóda prenosu tepla, ktorá sa nespolieha na žiadny kontakt medzi zdrojom tepla a vyhrievaným objektom. Napríklad cítime teplo z vyhrievaného hrnca a plameňa, aj keď sa ich nedotýkame. Sálanie je najmenej účinnou metódou prenosu tepla, ale v porovnaní s vedením a prúdením má najdlhší dosah.

Prečo je to dôležité?

Technici zariadení musia brať do úvahy všetky tri formy prenosu tepla: vedenie kovom výmenníka tepla, prúdenie tepla kvapalinami, ako je voda a vzduch, a sálavé teplo zo zariadenia a osôb. Napríklad priemerný obyvateľ v kancelárskom prostredí môže pri bežnej kancelárskej práci vytvárať až 400 BTU/h tepla.

Kotly, chladiace veže a chladiče sú priemyselní robotníci pre prenos tepla z jedného miesta na druhé. Vyžadujú odborné znalosti a riadenie, aby bolo možné kontrolovať vodný kameň, usadeniny, koróziu, nežiaducu mikrobiologickú aktivitu, využívanie vody a dopad na životné prostredie.

Ako globálny líder v programoch úpravy vody na zákazku má Chem-Aqua skúsenosti, znalosti a technológiu, aby udržala vaše zariadenie v chode. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte už dnes Chem-Aqua!