Urobte preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli problémom

S príchodom chladnejších mesiacov je dôležité pripraviť vaše chladiace veže na teploty pod bodom mrazu. Aj za veľmi ľadových podmienok môžu byť chladiace veže úspešne prevádzkované, ak sú dodržané príslušné preventívne opatrenia a protokoly. Zmrazená chladiaca veža je hlavným problémom obchodných operácií, ako aj z hľadiska nákladov. Teraz je čas pripraviť sa na zimné počasie.

Zimné problémy s chladiacou vežou

Rovnako ako u každého vonkajšieho vybavenia, za vhodných podmienok sa môže tvoriť a hromadiť ľad na chladiacich vežiach. Tento ľad sa môže formovať a dokonca ešte zhoršovať samotnou prevádzkou chladiacej veže.

Miesto tvorby ľadu na chladiacej veži je dôležité pochopiť. Ľad na prívode vzduchu a na ventilátoroch môže viesť k veľkým prevádzkovým problémom a rozsiahlym škodám, zatiaľ čo ľad na konštrukcii nemusí vzbudzovať bezprostredné obavy.

Ventilátory chladiacej veže sú krehké a pri obšetrukcii nemôžu fungovať optimálne. Tvorba ľadu predstavuje veľkú hrozbu pre ventilátory z hľadiska poškodenia zariadenia a straty funkčnosti. Expanzia vody pri jej zamŕzaní a hmotnosť hromadiaceho sa ľadu môžu deformovať ventilátory. Aj po odstránení ľadu sa môže účinnosť ventilátorov výrazne znížiť. Keď ventilátory zamrznú, účinnosť chladiacej veže rýchlo klesá, čo môže úplne zastaviť prevádzku ak sa problém nerieši.

Tvorba ľadu na konštrukcii nemusí predstavovať okamžité ohrozenie výkonu chladiacej veže, nemal by sa však prehliadať. Hromadenie ľadu môže pridať obrovskú váhu a stres na podpery chladiacej veže a spôsobiť nákladné škody. Ľad sa tiež môže uvoľniť z konštrukcie chladiacej veže, čo má za následok padajúce kusy ľadu, ktoré môžu poškodiť zariadenie a hlavne vystaviť riziku ľudí.

Bez ohľadu na to, kde pozorujete tvorbu ľadu, je potrebné situáciu riešiť a prijať preventívne opatrenia.

Prevádzka chladiacej veže v zime

Existuje mnoho rôznych spôsobov úspešnej prevádzky chladiacej veže v chladných podmienkach. Môžu sa líšiť v závislosti od umiestnenia, druhu prevádzky a ďalších špecifík samotného zariadenia. Aj napriek tomu existujú niektoré spoločné témy, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezproblémový chod chladiacej veže v zime.

  • Vykonávajte pravidelné kontroly- malo by sa to robiť celoročne, aby ste sa ubezpečili, že zariadenie je v dobrom stave a správne funguje. Zvýšte frekvenciu kontrol počas mrazivých podmienok, aby ste identifikovali tvorbu ľadu skôr, ako sa stane hlavným problémom.
  • Začnite prevádzku v chladnom počasí proaktívne - nečakajte, kým teplota vonkajšieho vzduchu dosiahne bod mrazu, aby ste mohli implementovať svoj protokol o chladnom počasí. Je oveľa jednoduchšie (a menej nákladné!) dopredu zabrániť tvorbe ľadu, ako reagovať na už prítomný ľad.
  • Udržujte tepelné zaťaženie - Za chladného počasia zabezpečte neustále tepelné zaťaženie chladiacej veže, aby ste tak zabránili tvorbe ľadu
  • Udržujte prietok- Nízke prietoky zvyšujú pravdepodobnosť zamrznutia. Udržujte prietoky nad projektovaným minimom, aby ste zabránili zamrznutiu chladiacej veže.
  • Spravujte prúdenie vzduchu - ovládajte rýchlosť prúdenia vzduchu v každej jednotlivej bunke chladiacej veže, aby ste udržali teplotu nad bodom mrazu. Rozdiely v prúdení vzduchu medzi bunkami môžu spôsobiť lokálne zmrazenie.
  • Neodstraňujte ľad ručne - Nahromadený ľad by sa mal nechať roztopiť, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia, ku ktorému by mohlo pri odstraňovaní ľadu dôjsť. Okrem toho môže pri odstraňovaní ľadu z chladiacej veže dôjsť k padaniu ľadu, čo predstavuje významné bezpečnostné riziko.
  • Konzultujte pokyny výrobcu - Skontrolujte odporúčania výrobcu týkajúce sa pokynov pre chladné počasie, aby ste zaistili, že nebudú prehliadnuté prevádzkové aspekty konkrétnej chladiacej veže.

Zimné teploty predstavujú vážnu hrozbu pre chladiace veže, ale tieto riziká je možné zmierniť proaktívnym a správnym prístupom v chladnom počasí. Ako globálny líder v oblasti zákazkových programov pre kotly, chladiace systémy a systémy na úpravu vody, spoločnosť Chem-Aqua vie, čo je potrebné na zabezpečenie vysokej funkčnosti integrálnych procesných systémov, aj keď sú vystavené extrémnym podmienkam.

Kliknite sem a dozviete sa viac o Chem-Aqua a našom záväzku k službám.

 

1. https://www.linkedin.com/pulse/how-control-ice-formation-cooling-tower-during-freezing-jeroen-bouten/

2. https://www.slideshare.net/SaraHenning/the-12-rules-for-operating-your-cooling-tower-in-winter