När man specialiserar sig på vatten, energi och underhållslösningar så är det viktigt att man ger teknisk rådgivning och sakkunskap specialising in water, energy and maintenance solutions, it is important to provide technical guidance and expertise.

NCH Europe levererar inte bara produkter för industri, turism och infrastruktur utan våra tekniska säljare och industriexperter ger skräddarsydd service till alla våra kunder vilket gör att de har resurserna som krävs för att lösa många olika typer av våra kunders behov och problem.

NCH Europe stävar efter att informera, utbilda och hjälpa våra kunder. Här hittar ni resurser och tekniska råd relaterade till lösningar och service som NCH Europe erbjuder i sina olika plattformer; Smörjmedel & Bränsleadditiv, Underhåll, Smådelstvätt, Partsmaster, Behandlingar för avloppsvatten och vattenbehandlingar.