Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

PROBLEM MED DIESELBRÄNSLE

• Sämre dieselkvalitet
• Dålig förbränning 
• Föroreningar

Sämre dieselkvalitet

För att minska utsläpp och uppfylla striktare miljökrav så har dieselbränslet modifierats:

Lägre mängd med svavel (under 10 ppm):

EU´s direktiv kräver att dieselbränsle innehåller mindre än 10 ppm svavel.

Avlägsnande av svavel (naturligt smörjmedel) har orsakat två allvarliga problem, mekaniskt slitage och kemiskt slitage (process för att avlägsna svavel avlägsnar korrosionsinhibitor). Leder till dålig bränsleekonomi, ökade utsläpp och haverier. Innehåller en viss procent biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters eller FAME): För att uppfylla EU´s krav måste diesel nu innehålla 5-7% FAME på grund av miljön. Det här kan leda till dålig förbränning och föroreningar.

Dålig förbränning

Mäts med cetantal och indikerar bränslets tändningsförmåga. Lågt cetantal påverkar bränslets tändningsförmåga negativt. Det leder till högre bränsleförbrukning, kraftförlust, ökade utsläpp och detonationsslitage.

Föroreningar

Vax & Slam och vatten

Vax & slam orsakar svåra starter & bränsle som blir som gelé, igentäppta injektorer & filter, söndriga pumpar och höga utsläppsvärden. Vattenföroreningar leder till rost & korrosion, vatten som fryser, bakterietillväxt, bildande av syra och igentäppta injektorer & filter. Det orsakar också dålig förbränning och förstör pumpar.

Vi använder oss av cookies för att anpassa innehåll, analysera webbplatsens trafik och utveckla vår marknadsföring.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du våra cookies. Se vår förklaring kring dataskydd och cookiepolicy för mer information eller välj att anpassa dina inställningar..

I understand

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du våra cookies. Se vår förklaring kring dataskydd och cookiepolicy för mer information eller välj att anpassa dina inställningar..

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.