Menu

+46 (0) 8 613 71 90

SvenskaSvenska

Dieselbränsle & Bensin

Petroleumraffinering är en process med flera steg; den omvandlar råolja till användbara produkter som: gasol, bensin, diesel, fotogen, flygbränsle, dieselolja och eldningsolja:

  • 0 till 4 kolväten är gaser (metan, propan, butan)
  • 4 till 8 kolväten är bensin eller bensen
  • 8 till 12 kolväten är dieselbränsle, flygbränsle, fotogen och eldningsolja
  • 12 till 16 kolväten är smörjoljor
  • 16 kolväten och över är bitumen som finns i asfaltsmaterial

Råolja är en blandning av olika oljeprodukter, som kokas i en ugn på 400°C.

Dieselbränsle kräver mindre raffinering (vanligtvis billigare vid pumpen) och är tyngre och oljigare vilket gör att det smörjer mer. Det avdunstar långsammare (högre kokpunkt än vatten) och kan komprimeras mer.

Diesel används för att driva många olika typer av fordon inklusive bilar, båtar, tåg, jordbruksutrustning och anläggningsutrustning.

Diesel Fuel and Gasoline
Gasoline
Diesel
Gas Fuel

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster och Facilities är divisioner inom NCH Europe.