Industriell rengöring för dummies

NCH förklarar de top tre rengöringsjobben inom industrin som kan slutföras på halva tiden.

Många ryggar tillbaka när det kommer till industriell rengöring och underhåll. Det ses ofta som icke-produktiv tid, men det är inte en uppgift som borde kräva flera timmar eller stora arbetsteam. Peter Crossen, Vice VD på NCH Europes Innovationsplattform Maintenance and Partsmaster, förklarar de topp tre industrirengöringsjobben som kan utföras på halva tiden.

Det är ett tryck just nu på företagsledare inom miljöer med industriell tillverkning att skära ned på kostnaderna, men den ökande komplexiteten på industriella miljöer innebär att många är omedvetna om de enkla stegen de kan ta för att minska rengörings- och underhållskostnader.

1. Automatisk utspädnings- och doseringsutrustning

Tekniker skjuter ofta upp på underhållet av deras utrustning för att undvika att spendera timmar på att blanda och applicera rengöringsmedel. Detta leder dock till rost och en uppbyggnad av smuts om det lämnas utan översikt, vilket i sin tur leder till allvarliga underhållsproblem längre fram.

Ett område som anläggningschefer vanligtvis stöter på patrull, är med en anläggnings vattenkylningssystem. Uppbyggda av milslånga rör, värmepannor, kylare, lagringstankar och kyltorn, kan kylsystem vara en utmärkt plats för bildandet av rost, kalkavlagringar och mikrobiella föroreningar såsom legionella. Behandlingen av dessa system innefattar ofta driftstopp i etapper, arbetskrävande rengöring och användning av farliga kemikalier.

I dessa tillämpningar, kan automatiska system för dosering användas med vattenbaserade avfettningsmedel, rostborttagningsmedel och andra koncentrerade rengöringsvätskor, vilket betyder att de passar inom existerande rengöringsprocesser, men gör dem mycket snabbare. De är även mer kostnadseffektiva, då anställda inte bara spenderar mindre tid på att rengöra och mer tid på att använda maskiner, de säkerställer en exakt hastighet av utspädning och dosering.

2. Effektiva lösningar för rost

Rost är ett problem som påverkar företag globalt, men många är omedvetna om sättet att behandla det. Att känna till skillnaderna mellan temporära och permanenta lösningar för rost är avgörande för att använda den rätta produkten för dina behov, skära ned på rengöring för lång sikt, underhållskostnader och tid.

Temporära olje- eller vaxbaserade beläggningar bör användas för att skydda metalldelar från korrosion under transport och vid lagring av utrustningen. Detta innebär att arbetslaget inte behöver spendera timmar på att försöka rengöra delarna. Den temporära beläggningen kan därefter enkelt avlägsnas med ett avfettande medel före användning.

Permanenta strukturer såsom lagringstankar eller räcken kan behandlas med ett korrosionsbeständigt överstrykningsmedel, såsom rostbehandlingsmedlet Salvage 2 + från NCH. Salvage 2+ erbjuder en långsiktig lösning, genom att kapsla in den existerande rosten och ger en barriär som förhindrar fortsatt korrosion och därmed gör framtida underhåll lättare.

3. Effektiv avfettning

Vi känner alla till att avfettningsmedel är ett av de bästa sätten att hantera industriellt smuts och fett, men att göra rätt val gör processen snabbare och lättare. Vid valet av avfettningsmedel, är det viktigt att substratet, eller ytan som rengörs, är noga matchat med avfettningsmedel. Om det inte är det, kan avfettningsmedlet skada substratet och rengöringsverkan kan påverkas negativt.
Det finns nu alternativ till traditionella lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel, som är lika effektiva, men mindre skadligt för användaren, ytan och miljön. Kraftfulla vattenbaserade avfettningsmedel, såsom NCH Europes Aqua-Sol Power, använder den senaste ytaktiva teknologin för att bryta ner bindningen som håller samman fett och smuts från ytan, så att emulgeringslösningen kan sköljas bort.

Genom att genomföra dessa små ändringar, kan yrkesproffs inom industrin fullgöra rengöringsarbeten på halva tiden. Till skillnad från Kim och Aggie, är städning inte något vi alla uppskattar och vill göra hela tiden, men att välja den rätta produkten för jobbet kan göra det tio gånger snabbare och lättare.