Vakna upp och känn doften av kaffe – inte avloppet

Vi har alla tveksamt öppnat en flaska mjölk för att lukta på innehållet och det finns inget tydligare exempel på hur viktig lukt är när det gäller mat. 

Visste du att omkring 80 procent av den mat som vi äter är ett resultat av vårt luktsinne? Det är därför maten egentligen inte smakar något när du har en förkylning. Vårt luktsinne är också programmerat att hålla oss säkra genom att identifiera doften av ruttnande mat som talar om för oss att undvika den.

Så, tänk dig att du visar en potentiell kund runt i en mat bearbetningsanläggning och de fortsätter att känna doften av "utgånget" livsmedel. Du vet att det inte är din produktion - men det gör inte kunden. Även om de visste att lukten var till följd av organiska partiklar ruttnande i din fettavskiljare och avlopp kan det vara tillräckligt för att stoppa dem att göra ett köp.

Dålig avloppshantering kan ha en rad negativa konsekvenser för mat och dryckestillverkare, däribland dålig lukt, blockeringar, ökade kostnader och eventuella böter. Med tanke på mängden socker, fett, gummi, mjölk, proteiner och matrester som gör sin väg in i avloppssystem, är det knappast förvånande att det finns utmaningar att övervinna.

Alla dessa föroreningar, tillsammans med höga nivåer av biokemisk syreförbrukning, orsakar blockeringar, dålig lukt och överbelastning vid reningsverk. Dessa saker kostar företagen pengar i form av driftstopp, avgifter och böter från statliga och lokala myndigheter.

Många gemensamma lösningar på dessa problem hjälper egentligen inte. Till exempel, att försöka rensa en fettavskiljare genom pumpning kommer inte att hindra ansamling av fett, oljor och annat organiskt avfall (FOGs) i dräneringsledningen. Dessutom har många biologiska produkter som används för att ta itu med avloppsvatten är vilande, vilket innebär att de kräver många timmar för att bli aktiva; eller helt enkelt smälta avfallet och flytta problemet vidare.

Detta problem blir så utbrett att statliga och lokala myndigheter håller på att införa stränga krav på avfall som släpps ut av företag i kommunala avlopp. Detta beror på de höga nivåerna av FOGs och farlig kemikalieförorening i avlopp som kostar kommunerna en massa pengar för att ta bort innan de orsakar skador på miljön.

Däremot kan alla dessa problem lösas enkelt med ett system som BioAmp från NCH. Denna enhet är ett innovativt och automatiserat system för tillväxt och användning av bakterier som bryter ner en mängd olika organiska ämnen som finns i avloppsvatten, installerad på plats, tillsätter den aktiva, naturligt förekommande bakterier direkt i avlopp, fettavskiljare och pumpstationer. De naturligt förekommande bakterierna börjar arbeta omedelbart för att bryta ner FOGs och andra organiska avfall, löser blockeringar och eliminerar lukter.

Systemet styrs automatiskt, med den senaste PLC-teknik och tack vare en GSM-förbindelse kan viktiga funktioner fjärrstyras. Freeflow bakterier är livsmedelsgodkänd (NSF) för användning i och runt livsmedelsbearbetning.

Genom att använda ett miljövänligt svar på avloppshantering, kan mat- och dryckestillverkare spara pengar, minska kostnader, undvika böter, stoppa blockeringar och eliminera dålig lukt som finns kvar av ineffektiva alternativ. Det är dags att vakna upp och känna doften av kaffe - inte avloppet.