Missa inte chansen för hållbar tillväxt

I stort håller världen på att gå ifrån recessionen. Bara i Storbritannien, har BNP gått upp, arbetslösheten är på lägsta nivå sedan 2008 och ekonomin växte med 2,8 procent under 2014. 

I en studie som nyligen genomförts av Research and Markets förutspåddes att Storbritanniens livsmedels- och dryckestillverknings- samt bearbetningsindustri förväntas växa med tre till fyra procent, för att uppnå en nivå på 113,1 miljarder brittiska pund runt 2018/19. Dessa siffror påvisar en ekonomisk återhämtning, frön av tillväxt inom tillverkning som bara kommer att öka inom de nästkommande fem åren. Lägg till ständig förbättring av utveckling av automatiseringsprocesser och det är liten tvekan att vi kommer att se utmärkta prestationer från tillverkningssektorn.

Medan detta är goda nyheter för tillverkningsföretag, konsumenter och den globala ekonomin, är det viktigt att denna nya våg av tillväxt är hållbar. Med all produktionsökning, är det en oundviklig ökning av avfall, men att misslyckas med att tillmötesgå ökade volymer, kostnader och behovet av associerade licenser, kan sätta stopp i produktionen.

Licensavgifter för utsläpp

Water Industry Act från 1991 reglerar avfallet av allt vatten som används i produktions-, tvätt-, eller kylanläggningar för både stora och små företag. Speciellt utsläpp från industriella- samt tillverkningsprocesser övervakas mycket noggrant, då suspenderade fasta ämnen i vattnet kan ha skadliga effekter på miljön, vattendrag och avloppsnät.

Med anledning av detta, är alla företag som avser att göra utsläpp, är det lagkrav att inneha en licens för det, liksom att betala en årsavgift, vilket avgörs av mängden föroreningar i vattnet. Enligt denna licens, är gränsvärden satta för olika typer, som kan avyttras inom en 24-timmarsperiod.

För att hantera påverkan på miljön och för att minska de negativa effekterna på avloppssystem, är organiskt material, fasta ämnen och separerbara oljor och fetter också begränsade till specifika nivåer per licens.

Att vara inom dessa paramentrar är inte bara viktigt ur ett juridiskt perspektiv; det finns även kostnadskonsekvenser att ha i beaktning. Kostnader för avfallsutsläpp sätts varje år och övervakas med kontinuerliga kontroller. Det belopp ett företag betalar avgörs av det genomsnittliga syrebehovet och mängden fasta ämnen i vattnet. Ju högre nivåerna är, desto högre är kostnaderna.

Ökad produktivitet, ökat avfall

Extra aktivitet, oavsett om det är resultatet av att ett företag sammanför flertalet platser till en enda eller helt enkelt bara för att mängden arbete är mer än vanligt, kommer att sätta tryck på ett företags system för utsläpp.

Till exempel kan en chokladtillverkare vara mer aktiv under månaderna innan jul och påsk på grund av ökad konsumtion av choklad. Ett företag som flyttar produktionen från flera anläggningar till en central plats, kommer att öka trycket på ett etablerat vattenbehandlingssystem. Till och med uppgradering av ett automatiseringssystem kan avsevärt snabba upp produktionen och därmed dramatiskt öka mängden utsläpp.

Med ökad belastning på vattensystem och anläggningar, finns det mindre tid för fasta ämnen och andra föroreningar att bli behandlade innan det släpps ut. Detta ökar nivåerna som kommer in i avloppssystem eller miljön. Om dessa faktorer inte tas i beaktning, kommer företag begränsa sin egen produktivitet, liksom att de blir utsatta för böter och rättsliga åtgärder.

Överskrider gränsvärdena för fasta ämnen och potentiellt skadliga material som anges på en handelsavloppslicens vid utsläpp till kommunalt förvaltade avlopp, kommer resultera i stora böter. Om ett företag eller ett vattenreningsverk gör utsläpp direkt i miljön i strid med överenskomna nivåer, kan myndigheterna för miljötillsyn stänga ned driften och vidta rättsliga åtgärder mot förövaren.

Hållbar utveckling

Även om ett företag förutser en ökning i behovet av avloppshantering, är det inte en enkel eller billig process att anpassa en handelsavloppslicens för att möjliggöra för högre föroreningsnivåer. Och vem säger att ökningen av verksamheten är tillfällig, eller oväntad? Ska ett företag tacka nej till potentiella order?

Felaktig hantering av program som rör avloppshantering har potentialen att begränsa ett företags tillväxt, antingen genom att skapa hinder för ökad produktion, eller genom att lägga om vinster som avsatts för investeringar till om licensiering, eller förbättring av vattenanläggningar.

Nyckeln i att överkomma dessa begränsningar, ligger i att få föroreningar i utsläppen inom licensierade nivåer på kortare tid. På NCH, har vi investerat en hel del forskning och utveckling i att skapa teknik som täcker detta behov.

Medan många ledande behandlingsprodukter är inaktiva under många timmar efter dosering, är bakterierna som förses genom våra BioAmp-system aktiva från stunden de når vattnet.

Bakterierna som används har förmågan att enkelt bryta ned komplexa kolhydrater, proteiner, animaliska- samt matlagningsfetter, oljor och fett. Detta gör dem effektiva på att avlägsna instängt, förmultnade avfall som orsakar dåliga, vanligtvis som ett resultat av blockeringar av fetter, oljor och smörjfett (eng. FOG) som täpper till avloppsledningar eller fettavskiljare. Lösningen bryter även ned föroreningar som bidrar till biologisk syreförbrukning (eng. BOD), kemisk syreförbrukning (eng. COD) och suspenderade fasta ämnen (en. SS), vilket minskar risken för avgifter.

En lösning som denna, vilken på ett enkelt sätt kan integreras med existerande behandling för vattenavfall och enkelt kan monteras på platser med begränsat utrymme, innebär att föroreningar lätt bryts ned utan att vara beroende av tidskrävande filtreringsteknologi, vilket gör slut på oron över att uppnå de krav som lagen kräver.

Hållbarhet är det viktigaste temat som företag och myndigheter diskuterar för tillfället. Från hållbar ekonomisk återhämtning till hållbar företagstillväxt och hållbart miljöskydd. Det finns många saker som kan sätta ett företags hållbarhet ur spår, men det finns ingen anledning att låta avloppsvatten vara en del av dem.