Kostnader och besparingar vid smådelstvätt - att tänka på

En produkts kostnad är sällan viktigare än dess kvalitet. Att köpa en billig glödlampa gör att du sparar pengar på kort sikt, men det blir dyrare i längden än med ett mer energisnålt alternativ. Samma gäller vid köp av industriell utrustning.

Smådelstvätt har flera dolda kostnader.

Som konstkritikern John Ruskin en gång sade: ”Det är inte klokt att betala för mycket för en vara. Det är också oklokt att betala för lite”. De flesta av oss handlar omedvetet enligt denna filosofi, antingen på grund av skepsis eller dåliga erfarenheter. Vi vägrar att bli påverkade av prislappen på hushållsmaskinerna. Intressant nog är detta tankesätt mindre vanligt i professionella miljöer.

Eftersom många underhållsingenjörer och driftchefer har en budget att utgå ifrån, lägger de oftast mycket vikt på kostnaden för att hyra eller köpa smådelstvättar. Det finns dock flera dolda kostnader som snabbt vänder en kostnadseffektiv maskin till ett dyrt beslut.

Kostnader för bortskaffande av avfall

Vanligtvis har man använt sig av kemiska lösningar baserade på kolväte för att ta bort smuts och avlagringar från industriella komponenter. Detta har mestadels berott på den felaktiga synen att vattenbaserade lösningar är mindre effektiva. Tyvärr har detta lett till högre kostnader när det gäller bortskaffande av avfall.

Exempelvis, om en underhållsingenjör hyr en smådelstvätt baserad på lösningsmedel, kan det verka problemfritt eftersom många leverantörer erbjuder en tjänst för regelbundet bortskaffande av sådant avfall. Men eftersom lösningsmedlet klassas som farligt avfall, måste driftchefer agera enligt alla gällande miljölagar – vilket kan innebära en hel del dyrt pappersarbete.

Exempelvis måste man i Storbritannien fylla i formulär vid transport av farligt avfall. Dessa formulär, som vanligtvis tillhandahålls av transportören, måste hanteras av alla involverade i kedjan för bortskaffandet.

Kostnader uppstår genom att verksamheter behöver betala för avfallstjänsterna, inklusive för formulären och bortskaffandet. Kostnader uppstår även i form av timmar som spenderas på att fylla i och arkivera pappersarbetet.

Kostnader för drift och arbetskraft

Många missar att ta med kostnader för drift och arbetskraft i beräkningen. Underhållsingenjörer behöver ta hänsyn till maskinens energiförbrukning och mängden manuellt arbete som behövs för en effektiv rengöring.

Även om smådelstvättar som är baserade på lösningsmedel länge har varit standarden inom industrin, betyder det inte att rengöringen alltid är effektiv. Oftast behöver smådelarna skrubbas manuellt, vilket tar tid och arbetskraft som kan läggas på annat.

Denna aspekt är otroligt viktig vid rengöring av större delar, som exempelvis flygplanshjul. Manuell rengöring av sådana komponenter är svårt, speciellt med tanke på att flygplanstillverkare har tajta deadlines och tuffa rengöringskrav.

Underlätta underhållspersonalens vardag med en automatisk smådelstvätt som säkerställer snabb och effektiv rengöring av svår smuts.

Med en automatisk smådelstvätt behöver användaren inte tänka på att bära personlig skyddsutrustning. Vår Torrent är utrustad med inbyggda handskar där användaren placerar sina händer för att använda maskinen på ett säkert sätt.

Val av smådelstvätt kan inte grundas på enbart sakvärdet. Genom att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar den dagliga driften, kan underhållsingenjörer undvika dolda kostnader på både kort och lång sikt.