Tre steg för effektivt underhåll av växellådor

Ett effektivt oljeprogram ökar produktivitet och vinst

Den första matematiska ekvationen många av oss lär sig är att 1 + 1 = 2. Medan detta verkar logiskt och enkelt, tar det faktiskt över 300 sidor av komplexa matematiska beräkningar för att bevisa det. Detta är bara en av alla till synes enkla uppgifter som faktiskt är bedrägligt komplexa. 

Växellådsolja är en hörnsten av industriella maskiner i produktion. Utan effektiv växellådsolja, är maskiner utsatta för en utökad risk för driftstopp på grund av dålig smörjning. Vilket medför dyra reparationer och byte av reservdelar, med förlorad produktivitet som ytterligare ökar kostnaderna.

Oplanerade driftstopp är helt klart inte önskvärda och det nuvarande ekonomiska klimatet runtom i Europa gör bara saker värre. En nyligen utförd analys av Europeiska marknaden för industribranscherna fann att produktionen är nio procent lägre än vad den var innan den senaste lågkonjunkturen. Medan många sektorer såsom maskiner samt utrustning har en positiv CAGR (årlig tillväxt), upplever sektorer såsom gruvdrift och metallbearbetning negativa tillväxthastigheter. Europeiska företag är nu i en situation där det är av yttersta vikt att undvika driftstopp.

Däremot är processen att hålla växlar smörjda inte så enkel som att helt enkelt köpa en effektiv olja och sätta det i systemet. Vid okunnigt användande är risken att oljan blir förorenad, potentiellt inom bara ett fåtal timmar och kan därmed göra den ineffektiv. Detta skulle leda till ökad energikonsumtion och högre drifttemperaturer, vilket i sin tur normalt skulle leda till en minskning av oljans livslängd.

Denna onda cirkel av oljebyte blir mycket dyrt i längden och är vare sig hållbart miljömässigt eller ekonomiskt. Medan proceduren är mer komplicerad än att bara fylla på maskineriet, behöver det, lyckligt nog inte vara alltför dyrt. Genom att följa en enkel trestegsprocess, kan ett effektivt program för oljeunderhåll vara så enkelt som ett, två tre.

God tid för ett byte
Det första steget där det säkerställs att växellådsoljan är utbytt, är det bästa tillfället att påbörja processen. Detta är ännu ett exempel på en uppgift som verkar självklar, men det är alarmerande att endast 20 procent av oljeutbyten sker i tid. Detta innebär att majoriteten av företagen antingen byter sin olja för tidigt, eller för sent.

På ytan kanske inte detta verkar vara ett stort problem, att byta olja för tidigt helt enkelt bara leder till att verksamheter spenderar pengar på ny olja oftare. Å andra sidan kan oljeutbyte som sker för sent vara farligt och dyrt, orsakar ett ökat växelslitage som resulterar i maskinskada som kräver ytterligare underhåll.

Så hur vet du när det är den bästa tiden att byta din växellådsolja? Du bör ta hänsyn till oljans skick samt föroreningsnivån, vilket kräver att ett prov genomförs. Många företag har helt enkelt inte resurser för att ha det tillgängligt.

Detta är varför NCH utvecklade NCH Oljeserviceprogrammet (NOSP), vilket gör det möjligt för oss att analysera växellådsolja och identifiera den rätta tiden att byta ut oljan. NOSP erbjuder även företag med exakta rapporter varje gång ett byte ska genomföras genom att bryta ned resultaten av analysen och jämföra det nuvarande provet med historisk data.

Genom att använda avancerad inblick i växellådsolja, kan tekniker säkerställa att byte sker vid den rätta tidpunkten för att undvika skador på maskineriet. För att utöka oljans livslängd och maximera prestationen, måste tekniker först få bort föroreningar.

Spola och rengör
Ett av de vanligaste glömda stegen av oljebytesprocessen är att rengöra systemet innan påfyllning med färsk olja. I snabbgående miljöer kan det vara frestande att ta genvägar och bara välja påfyllning utan rengöring.

Detta leder dock till olja som är ineffektivt och tyngd med föroreningar bara timmar efter användning. Dessa föroreningar bildar snabbt avlagringar på metallytor, i systemet, ökar drifttemperaturen och reducerar kraftöverföring genom växellådan.

För att förhindra att detta uppkommer, är det nödvändigt att tekniker kommer ihåg att rengöra deras system innan byte av maskinens olja. Det mest dugliga och effektiva sättet att använda en rengöringsprodukt är att lösa upp dess avlagringar och neutralisera eventuella syrehaltiga föroreningar

En effektiv systemrengöring, såsom NCH Europes Flush & Clean, fungerar genom att den tillåts att gå igenom systemet under en kort tidsperiod. Detta separerar avlagringarna från systemets yta och lämnar dem suspenderade i den gamla oljan så att de blir borttagna under oljebytet.

De rätta produkterna
Med systemet spolat, är sista steget den enkla processen att ersätta vätskan med en effektiv växelolja. För att välja en effektiv produkt, måste tekniker överväga både oljans egenskaper och problemen tillämpningen möts av.

Ett exempel, om växellådan är benägen att ackumulera kondensation och rost, är det viktigt att oljan kan åtgärda detta. I detta fall, kan vi rekommendera vår Top Blend CS-produkt. Top Blend CS innehar en högre procentandel kalciumsulfonatbaserad teknologi som drar upp surheten genom oxidation. Den innehåller även demulgeringsmedel som separerar vatten från olja för att hålla växellådor tillräckligt och säkert smörjda.

På samma sätt kan problem som skumbildning och oljeoxidation också åtgärdas genom att välja en produkt som innehåller antiskumningsmedel respektive oxidationshämmare.

För riktigt effektivt byte av växellådsolja, måste hänsyn tas i varje steg av processen för att fastställa de bästa produkterna för en specifik tillämpning. Denna behandling ska sedan upprepas för varje efterföljande påfyllning.

Det kanske inte krävs en förklaring på 300 sidor, men det är tydligt att oljebyte inte är någon enkel process som många anser det för att vara. Med rätt kunskap och lösningar, kan ökning av maskinens effektivitet vara lika enkelt som ett plus ett.