Dieselmotorn uppfanns av Rudolf Diesel när han gick en ingenjörsutbildning i Tyskland. Rudolf var förvånad över hur ineffektiv bensin och ångmotorn var. Dieselmotorns design patenterades 1892.

Både diesel och bensin omvandlar kemisk energi genom en rad explosioner. Sättet som explosionerna sker på är den stora skillnaden mellan de här två motorerna.

I en bensinmotor är explosionsprocessen följande:

  1. Insugninsslag – bränslet blandas med luft
  2. Kompressionstakt – kolvarna går upp, blandningen av bränsle och luft komprimeras
  3. Tändningstakt – bränsle/luft tänds med hjälp av ett tändstift
  4. Avgastakt – kolven går upp, trycker ut avgaserna genom avgasventilen

I en dieselmotor är explosionsprocessen följande:

  1. Insugningsslag – insugningsventilen öppnas, luft in, kolv går ner
  2. Kompressionstakt – kolv går upp, luft komprimeras (värms till det extrema av 540°C)
  3. Tändningstakt – bränsle injiceras (rätt tidpunkt), tändning, kolv går ner
  4. Avgastakt – kolv går upp, trycker ut avgaserna genom avgasventilen

diesel-petrol-engines

Dieselmotorer har inget tändstift. De behöver höga kompressionsförhållanden för att generera de höga temperaturerna som krävs för att bränslet ska självantända (ju högre cetantalet är desto bättre blir tändningen).

Kompressionen är mycket högre i en dieselmotor (14:1 till 25:1) än en bensinmotor (8:1 till 12:1). Bensinmotorer använder mindre kompressionsnivåer för att förhindra att bränslet självantänder (motorknackning). Högre kompressionsnivåer leder till högre termisk effektivitet och bättre bränsleekonomi.