Författaren Thomas Charlton var den första personen som använde den ofta felciterade frasen ”priset för frihet är evig vaksamhet.” Om han arbetat inom vattenbehandlingsbranschen kanske han hade sagt, ”priset för produktion är evig vaksamhet.” Kyltorn är det perfekta exemplet på denna idé, eftersom de kan ackumulera hela 275 kg suspenderade partiklar på ett enda år utan behandling. Det kan leda till en rad problem som negativt kan påverka allt från effektivitet till produktivitet, förklarar Simona Vasilescu, marknadschef för NCH Europes innovationsplattform för vattenbehandling.

Säkerhet är av yttersta vikt eftersom kyltorn kan innehålla patogener såsom legionella. Därför är ett lämpligt vattenreningssystem väsentligt för att skydda anställda och allmänhet som bor i närheten. Att försumma vattenbehandling kan även orsaka hög och onödig elförbrukning.

Det första steget i att förebygga problem som regelbundet uppstår i kyltorn är att identifiera vilken typ av kyltorn du har. Industriella evaporativa kondensorer och kyltorn med fläkt blandas ofta ihop, men det finns en väsentlig skillnad mellan de två. I kyltorn med fläkt används, som namnet anger, luften utanför tornet för att kyla vattnet inuti med hjälp av ett luftintag. I evaporativa kondensorer kyls gas i en tub genom en värmeöverföringsprocess som kräver att vatten flödar över den och bildar kondensering.

Kyltorn med fläkt är i huvudsak massiva lufttvättare, så de största problemen kommer från externa föroreningar som går in i vattenförsörjningen. I en så stor struktur som är beroende av extern kylning är det omöjligt att förhindra partiklar såsom pollen eller slam att sugas in i systemet. När de olösliga partiklarna väl har kommit in i systemet, fastnar de och bildar avlagringar på ytorna. Detta är känt som tillväxt.

Det är viktigt att inte blanda ihop tillväxt och utfällning. Medan båda resulterar i bildandet av beläggning på utrustning, så finns det en viktig skillnad mellan de två, och var och en kräver olika vattenbehandlingslösningar.

Slam i ditt system löses inte upp och kommer slutligen att bilda en uppslamning som sätter igen ditt system och främjar mikrobakteriell tillväxt. Utfällning uppstår dock när kalciumjoner finns i en vattenförekomst där även karbonat förekommer. Slutresultatet är bildandet av kristaller på rör, vilka fortsätter att växa tills de behandlas eller avlägsnas. Under tiden påverkar de produktiviteten och medför kostnader.

Evaporativa kondensorer ger liknade problem, men påverkan är annorlunda. Exempelvis om sulfatreducerande bakterier tagit sig in i vattenförsörjningen under en kontamineringsprocess i denna typ av kyltorn, märks effekten på produktionen mycket snabbt. När vatten rinner över järnrör, fastnar bakterier lätt på ytan och börjar bilda sulfitsaltavlagringar. Dessa avlagringar påskyndar korrosionen, vilket leder till att systemet utsätts för mikrobiellt inducerad korrosion.

Det finns ingen magisk formel eller hemlighet för vattenbehandling som hindrar skadlig kontaminerande ackumulering, allt finns i kemin. Att förstå kyltornet som du använder och att identifiera kommande problem gör att du redan kommit halvvägs mot en lösning, eftersom du kan fastställa korrekt dosering för de flesta lämpliga kemikalier, såsom inhibitorer och biocider.

Därför är det praktiskt att samarbeta med ett företag som NCH. Inte bara för att våra vattenbehandlingssystem kan skräddarsys för de unika krav som varje system ställer, vi finns alltid till hands för att hjälpa dig med löpande övervakning och underhåll. Regelbunden provtagning och tester av vattnet som cirkulerar i ditt kyltorn hjälper oss att hålla dig i framkanten av potentiella problem.

Att hålla allting rent, säkert och fungerande som det ska, kräver konstant övervakning och evig vaksamhet. Du kanske tycker att det verkar som en önskedröm. Men, de driftstopp och kostnader som detta kan leda till om du nonchalerar vattenbehandling är väsentliga.