IBM, vindrutetorkare och Legionärssjukan

Jag antar att du antagligen vet allt som finns att veta om Legionella. Fakta är väletablerade, trots allt. Du känner säkert till att det kan skada bandspelare som används för att lagra data i IT-system, exempelvis. Du vet säkert att du kan få det från din spolarvätsketank. Du är utan tvekan fullt insatt i de bästa metoderna för kontroll av legionella i din fastighet. Utifall att du inte kan svara bekräftande på något av dessa påståenden, destillerar NCH Europes Innovationsplattform för vattenbehandling myterna från sanningarna.

Efter att forskare år 1976 fastslog att bakterien som orsakar Legionärssjukan finns i det flesta stillastående vatten, har forskargemenskapen utvecklat baktericider för att behandla problemet.

I början av 80-talet fanns en mystisk massa fel på bandenheter som tillverkats av IBM, vilket orsakade problem över hela USA. Till en början kunde företaget inte finna något fel med bandenheterna, så de satte ihop ett team av den bästa personalen för att undersöka saken.

Vad de fann förvånade alla. Var och en av de havererade enheterna var placerade i närheten av en ventilationskanal. Biociden som används för att lösa problemet med legionella formulerades med ytterst ringa spår av tenn, som i sin tur samlas på bandhuvudena och orsakat dem att krascha.

Så på ett sätt, var legionella den första sjukdomen hos människor som påverkade både maskiner samt människor!

Effekten som legionella har hos dess mänskliga offer har dock den allvarligaste inverkan. Det orsakar symptom som liknar lunginflammation och är potentiellt dödlig, speciellt om det finns bakomliggande tillstånd som också påverkar patienten.

Förvånande nog, med tanke på hur lätt det är att förhindra det, tros Legionärssjukan bli alltmer utbrett i Storbritannien och runtom i världen.
Tyvärr är detta svårt att mäta exakt, då många fall felaktigt rapporteras som lunginflammation, eller inte rapporterade alls.

Orsaker till Legionärssjukan

Legionärssjukan orsakas av en utbredd bakterie som kallas Legionella och finns i dammar, floder och sjöar. Ändamålsenliga vattensystem utgör dock den största faran för människor. Och ja, enligt en rapport i 2010 European Journal of Epidemiology, inkluderar detta tanken för spolarvätska. Naturligtvis gjorde detta nyheterna, men är inte det verkliga problemet då legionella utgör en mycket större risk mer regelbundet i större system.

Problemen uppstår när stillastående vatten hålls i temperaturer på 20-45 grader celcius, vilket gör att bakterierna får växa och utvecklas. Om vätskan sen omvandlas till en aerosol eller spray kan det bli farligt.

Människor smittas av Legionärssjukan genom att andas in de små dropparna av förorenat vatten som finns i luften när aerosol bildas. Även i fall med icke-dödlig utgång, kan symptomen vara väldigt obehagliga och inkludera temperaturer på upp till 38 grader Celsius eller högre, muskelvärk, förvirring, trötthet, frossa och huvudvärk.

På grund av Storbritanniens stränga lagstiftning och höga kunskap om Legionärssjukan, speciellt i jämförelse med resten av Europa där det finns ett mycket mer avslappnat sätt, är mortaliteten på bara 10 %.

Mellan 2011 och 2013 var det 84 dödsfall i Legionärssjuka i Storbritannien. Av dessa, kom 33 % i kontakt med bakterierna vid resa utanför landet.

Förhindra Legionärssjukan

Systemen som utgör de största riskerna är system som inkluderar stora tankar som innehåller relativt stagnerande eller stillastående vatten, inklusive varmt och kallt vatten, luftfuktare, avdunstande kylsystem och, speciellt, kyltorn, spa och varma bad.

Liksom dessa system bör företag med nödduschar, dekorativa fontäner, luftfuktare, hybridkylare, pastöriserar eller luftrenare ha legionellakontroll på plats.

För att minimera riskerna med Legionärssjukan, är det viktigt att alla vattensystem regelbundet kontrolleras och underhålls, efterfölja landets, i fråga, hälso- och säkerhetslagar. På NCH rekommenderar vi dock att följa en kod för bästa praxis baserat på Storbritanniens strategi för att minimera risken

För att säkerställa att vattenresurser inte främjar bakterietillväxt, bör bygg- eller fastighetsägaren hålla dem vid temperaturer antingen under 20 grader Celsius, där bakterierna hålls inaktiva, eller över 60 grader Celsius, där bakterierna inte har möjlighet att överleva.

På samma sätt, behöver fastighets- eller anläggningsföreståndare hålla vattnet rent från föroreningar, inklusive organiska material, slam, kalk och biofilmer.

Regelbundna och kontrollerade kontroll borde genomföras som en del av en tydlig förebyggande underhållsplan för att säkerställa att vattnet inte är förorenat och hålls vid den passande temperaturen.

Du bör även se över Management of Health and Safety Work Regulations (MHSWR), vilket ger ett ramverk för att förhindra hälso- och säkerhetsproblem på arbetsplatsen. På samma sätt, erbjuder Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH) en struktur specifikt för förhindrandet av Legionellabakterier, medan den ger information om vilka åtgärder som behöver tas om ditt vattensystem blir infekterat.

Storbritanniens Notification of Cooling Towers och Evaporative Condensers Regulations 1992 bör också ses över, liksom Control of Legionella Bacteria in water systems: Godkänd Code of Practice and Guidance L8, 4:e upplagan.

Bästa praxis vore att kontakta en expert och få dem att göra en Legionella riskbedömning och rekommendera ett program av kemiska och servicebaserade behandlingar, inklusive övervakning och kontroll, samt regelbunden analys.

Du bör ha i åtanke att förändringar i Control of Legionella Bacteria in water systems, som gjordes i den fjärde upplagan var rätt betydande. För dig som fastighetsägare är det nu ett krav att kontinuerligt uppdatera din riskbedömning och inkludera ett schematiskt diagram i fallet med både hushållssystem och kyltorn.

För kylsystem, behöver nya kemiska parametrar mätas på en regelbunden basis och tas i beaktning för att kunna beräkna nedsmutsning, uppbyggnad av kalk och korrosionspotential.

I fallet med avdunstande kylsystem ska de uppmätta parametrarna, i samband med regelbundna inspektioner, användas för att se över renligheten på tornet och systemet i sin helhet kommer att fastslå kraven och frekvens för rengöring och desinficering av systemet i sin helhet. Detta är väldigt distinkt från föregående regler, såsom den tredje upplagan, som uppmanade till rengöring var sjätte månad.

De havererade bandlagringarna från IBM är ett gott exempel på hur följdriktighet till bästa praxis när det kommer till direktiv och lagar kan hjälpa i att minimera problemen över systemet. Som ett resultat av detta, rekommenderar NCH att du går efter de strängaste regulatoriska kraven, vilka i detta fall råkar vara Storbritanniens, som bästa praxis och efterföljer dem så noga som möjligt. Om du gör det, kommer du till slut märka att du kommer att veta allt som finns att veta om Legionella, eller åtminstone allt som du behöver veta för att driva en säker och välskött fastighet.