Den heta potatisen Legionella

Vattenkontroll för höga temperaturer används i utbredd utsträckning i lagring- och distribueringssystem i kommersiella- samt sjukvårdsmiljöer för kontroll av legionella. Trots detta, är den ökande komplexiteten av systemdesign och ökande underhållskostnader något som tvingar företagsledare att överväga mer effektiva alternativ. Dr Simona Vasilescu på innovationsplattformen hos den globala vatten-, energi- och underhållsleverantören NCH, förklarar hur oxidativa teknologier kan användas för att kontrollera den heta potatisen legionella.

Människan är en flexibel varelse. Detta är speciellt sant om du har biologin som utgör vår interna struktur i åtanke. Om alla kroppens blodkärl skulle vara i en rak linje, skulle de uppnå imponerande 60 000 miles. Med tanke på det, är det fantastiskt att kroppen effektivt kan upprätthålla en normal kroppstemperatur på omkring 37 grader.

Trots de största ansträngningarna, är det dock en utmaning att skapa lika effektiva varmvattenlagrings- och distributionsnät, särskilt i kommersiella och sjukvårdsmiljöer där risken för skållning är en större oro för yngre, äldre och och handikappade liksom för patienter med känselbortfall

Lagens långa arm

Government's Health and Safety Executive (HSE) reglerar kontrollen av sin Legionella L8-uppförandekod. Detta är applicerbart till vattensystem och inkluderar rörarbeten, pumpar, tankar, ventiler, duschar, vattenmjukgörare och varmvattenberedare.

I kommersiella och företagstillämpningar, tillförs det kommunala vattnet in i byggnadens lagringstank och pumpas ofta till en tank på toppen av byggnaden där det, i miljöer med permanent beläggning, stillastående vatten och temperaturer på mellan 20 och 45 grader celcius kan vara en grogrund för legionella bakterier.

Varmt och Kallt

Traditionell kontroll av temperaturen inkluderar separationen av vatten till dedikerade varma och kalla vattensystem. Kallvattnet förvaras i en omgivande temperatur under 20 grader och varmvattnet värms upp till runt 60 grader för att döda eventuella bakterier. Blandningsventiler (TMV) blandar därefter det varma och kalla vattnet för att ge en behaglig vattentemperatur, som kan rinna ut från kranar och duschar.

Trånga utrymmen och svåråtkomliga områden i rörarbeten kanske inte når de 60 grader som krävs för att döda legionella, vilket ökar förekomsten av varmt, stillastående vatten. Eftersom de varma och kalla vattensystemen dessutom ofta är placerade i nära anslutning till varandra, i byggnadens centrala kärna eller hisschaktet av en byggnad, värmeväxling mellan de två rören kan höja temperaturen i kallvattnet.

Orimlig energi

Även när en komplett riskbedömning har genomförts och ditt temperaturkontrollerade vattensystem har utformats att vara säkert och riskfritt i användningen, kommer fakturornas summa för, reparation-, energi- och underhåll, att fortsätta rusa i höjden.

Då föreskrifter om legionella kräver att vatten lagras vid 60 grader, är vårdgivare enskilt en av de mest energikrävande användare av elektricitet i Storbritannien. NHS, exempelvis, spenderar i genomsnitt £750 m årligen, utspritt över 2 300 sjukhus och 10 500 vårdmottagningar liksom ett antal ytterligare förvaltningar. NHS koldioxidavtryck motsvarar över 25 miljoner ton per år och förväntas att stiga då energikostnaderna kommer att öka snabbare än inflationen.

Vattenbehandling

Alternativet till kontroll av legionella med högtempererat vatten, är att använda kemisk vattenbehandling. Fördelen med att använda biocider är att till skillnad från uppvärmt vatten, vilket är benäget att avdunsta i delar med lågt flöde, är att doseringen av biocider är proportionerligt till volymen av vattnet som används och kommer att vara kvar i systemet oavsett vattenflöde.

Biocider kan också användas för att behandla organiska föroreningar som kommer in i byggnaden genom vattenhuvudledningen, ett annat bekymmer för underhållsansvariga. Föroreningar såsom humus, den organiska materian från jord, som kommer in i systemet från den kommunala ledningen, kan bidra till uppbyggnaden av bakteriellt slam och därmed ge de potentiellt farliga legionellabakterier en miljö där de kan frodas.

Natriumhypoklorit, mer känt som “Klorin” har traditionellt använts för att behandla vatten för att avlägsna bakterier och legionella. Att använda Klorin har vissa få nackdelar i och med att det är milt korrosivt och kan ge en bismak på vattnet.

Det finns andra, icke-kemiska, vattenbehandlingslösningar såsom Ultraviolett (UV)-ljus, vilket kan döda bakterier i rinnande vatten. UV-ljus är däremot inte tillämpningsbart i alla tillämpningar då det har reducerad effektivitet i områden med lågt, eller inget flöde.

Oxidativa teknologier

På Chem-Aqua har vi utvecklat ett utbud av oxidativa teknologiformat att välja mellan, inkluderat traditionella vätskor, fasta pastor, tabletter, pulver och granulat.

En av de mest effektiva oxidativa teknologier är klordioxid. Åtta gånger mer effektiv som oxidationsmedel än klorin, uppnår den samma legionelladödande och slamborttagningseffekt vid en mycket lägre koncentration. En ytterligare fördel med klordioxid är att det inte ger någon bismak till dricksvatten; en anledning till varför livsmedelsbutiker, exempelvis tvättar sina frukter och grönsaker i vatten som desinficerats med klordioxid.

En av utmaningarna som vanligtvis uppkommer med användningen av klordioxid, har varit oro över att bereda en lösning på plats användandes en klordioxidgenerator. Men det har utvecklats nya former av klordioxid, inkluderat stabiliserade lösningar och även fasta tabletter.

Integrerad strategi

Faktum kvarstår att legionellabakterier fortsätter att skapa bekymmer i vattensystem. HSE-förordningar har kommit en lång väg i att bekämpa detta problem, så mycket så att Storbritannien nu är ledande i kampen mot legionella i Europa. Företagsledare kan göra legionellabehandling ännu mer effektiv, genom att överväga en helhetsprocess av kemisk behandling och test av legionella för att minimera koloniserade legionella utbrott.