På grund av sin konstruktion renar kyltorn kontinuerligt partiklar från luften. Dessa samlas i lågflödesområden och blir näring för mikrober och utgör perfekta förhållanden för att bilda biofilm. Biofilm är troligen den svåraste utmaningen ett kylvattensystem kan utsättas för. Tills helt nyligen var vår kunskap om biofilm mycket begränsad.

Men nya vetenskapliga bevis har påvisat deras komplexa struktur och öppnat nya vägar för att angripa denna dolda fiende som Dr. Simona Vasilescu från NCH Europes vattenbehandlingsplattform berättar om mer ingående.

Biofilm finns överallt omkring oss: från de hjälpsamma mikroberna som bebor våra inälvor till smutsen vi kämpar med att få bort från vårt badrumskakel. Biofilm är ett samhälle bestående av mikroorganismer som fäst sig på en yta och hålls samman av en slemmig bakteriell sekretion.

Vetenskapen bakom biofilm

Betydande forskningsframsteg om biofilm har bara gjorts under de senaste tio femton åren. Nya tekniker inom mikrobiologi och molekylärbiologi har möjliggjort utvecklingen av ett nytt laboratorium och fältbedömningar. Med kunskapen och förståelsen i hur komplex och otroligt stark biofilm är börjar vi förstå deras betydande inverkan på våra dagliga liv från det biomedicinska fältet till industrin.

Biofilm bildas särskilt i industriella vattensystem, när slem inkapslar bakterier som har fäst sig på ytan. Biofilm är mycket effektiv när det gäller att skydda bakterier från biocidbehandling som tillsätts vattnet. Forskning visar att biofilm är mycket svårt att avlägsna från ett system eftersom bakterierna undertill lever i högt sofistikerade samhällen som ständigt kan anpassa sig och bli mer resistenta mot kemisk behandling.

Biofilm och deras påverkan på kylsystemets prestanda

Biofilm är mycket mer isolerande än kalciumkarbonat eller järnoxidavlagringar, som är erkänt problematiska förklar Dr. Vasilescu. Ett skikt biofilm t.ex. på bara 0,1 mm är fyra gånger mer isolerande än en motsvarande beläggning av kalk eller en ansamling av järnoxid, vilket får en stor inverkan på din årliga elräkning.

Systemrörledningar och viktig utrustning i kylsystem som värmeväxlare, kylaggregat etc, kan allvarligt skadas av bakterier som växer under och inom biofilmsskiktet. Nedbrytningen, som kallas mikrobiellt inducerad korrosion (MIC), är upp till 1 000 gånger aggressivare än normal korrosionsnedbrytning, och står för upp till 50 % av världsekonomins totala kostnad för att förebygga och behandla korrosion.

Biofilm är också ett säkert tillhåll för patogener t.ex. dödlig legionella. Dessa skyddas av biofilmen och kan frodas där och eventuellt frigöras genom vattendroppar i atmosfären.

Ta itu med problemet

Biofilmen är mycket tunn och svår att upptäcka särskilt eftersom det i alla vattensystem finns flera hörn och lågflödesområden där biofilmen kan utvecklas. I flera fall kan biofilmen utvecklas aggressivt under en mycket kort tid. När biofilmen börjar synas är det ofta för sent. Vid det stadiet blir de extremt svåra att hantera.

På NCH har vi investerat i toppmodern forskning för att utveckla kemiska behandlingar som kan lösa upp biofilm vilket gör våra vattenbehandlingsprogram mer effektiva och skyddar kundernas tillgångar.

Vår nya vetenskaps- och teknikgrupp som arbetar i nära samarbete med ledande forsknings- och utvecklingsgrupper från universiteten har tagit fram en ny sammansättning som kan låsa upp det komplexa matrixskiktet som ger biofilmen dess otroliga motståndskraft. Den nya patenterade produkten, som kallas bioeXile, är upp till 1000 gånger effektivare för att penetrera biofilm än enbart biocider, och 100 gånger effektivare än biocider plus traditionella biodisperanter.

Kampen mot biofilm är en pågående kamp. Därför kan den enklaste lösningen vara att involvera ett specialistföretag på vattenbehandling som förstår hur biofilm ska hanteras och oskadliggöra denna dödliga tidsinställda bomb.