Att bemästra konsten att behandla vatten

Har du någonsin varit på en cirkus och imponerats av artisterna som ovanför dig djärvt går på den styva linan? Denna uppvisning av elegans och balans kan lämna många i förundran, men för dem som arbetar inom vattenbehandling är det faktiskt en fysisk uppvisning av deras jobb! Alla är inbjudna då Dr Simona Vasilescu, på Innovationsplattformen för Vattenbehandling hos den globala energi-, vatten- och underhållsleverantören NCH, närmare utforskar den största föreställningen i kemi.

Effektiv vattenbehandling är en balansakt av exakthet, uppmärksamhet och kunskap. Medan många som inte är direkt involverade i processerna kanske ser det som ett enkelt fall av att hälla någon lösning i ett kylvattensystem och gå iväg, är den faktiska processen helt avgörande av precision och mängden kunskap av vattnet i systemet. Felaktiga doseringar leder till ineffektiv behandling och ineffektiv behandling bäddar för mycket större problem, såsom legionella.

Att identifiera specifika problem är det första steget i att bemästra den styva linan inom vattenbehandling för att undvika att falla i lejongropen legionella. Till exempel kanske problemet i ditt system inte alls vara legionella – det kan vara kalcium.

På samma sätt, om en tekniker bara doserar en del per miljon (ppm) av lösning, när det i praktiken, krävs åtminstone tre för deras system, blir det en övning i meningslöshet. Medan det är avgörande att en tekniker förvissar sig om de exakta mängderna som behövs, är det en mängd andra faktorer som måste tas i beaktning för att ge effektiv behandling.

Halveringstid

Halveringstiden på ett medel, till exempel, kan göra en effektiv behandlingsstrategi till ett misslyckande. Efter en tid kommer vattnet antingen dunsta eller släppas ut genom avrinning och därför måste de specifika behoven i systemet tas i beaktning. I annat fall kan du dosera alla de rätta lösningarna, men inte höga nivåer nog att hålla optimala koncentrationer länge nog för att biociderna ska göra deras jobb.

I vissa fall kan biocidlösningar ta ett antal timmar att bli fullt effektiva i ett system. Om ett systems luftningsflöde innebär att halveringstiden av 300 ppm av biociden är två timmar, så kommer det inte börja fungera tills det redan har gått ned till 50 procent av sin effektivitet.

För att överkomma detta, kan tekniker räkna ut produktens halveringstid genom att räkna ut en ekvation bestående av luftningsgenomströmningen på vattentillförseln och därefter dosera baserat på det. Istället för att använda 10 ppm av en hämmare för att binda 300 ppm av kalcium och därigenom bekämpa förkalkning, bör tekniker använda mer baserat på deras specifika uträkningar.

Variationer

Självklart, världen är inte så perfekt att leverantörer av vattenbehandling alltid kan identifiera problem med punktprecision. Det är inte ovanligt för variationer att uppstå, vilket kan leda till en ökning av förorenat innehåll och orsaka problem för behandlingslösningar.

Till exempel kan en besvärande mängd av 300 ppm kalcium enkelt behandlas med 10 ppm kalkhämmande medel, men en plötslig tillströmning av 5 ppm av kalcium i vattenkällan resulterar i att den aktiva dosen blir översvämmad av föroreningar. Det finns en mängd anledningar till att detta kan uppstå, såsom att en luftningsventil stänger av i systemet.

I fall såsom denna, kan någon naturligt anta att det bästa handlingssättet vore att bara lägga till mer av medlet. Att dosera ytterligare innebär dock att det blir allt svårare att undvika att gå över gränsen i överbehandlingen av vattentillförseln.

För att stävja detta varierande problem har NCH utvecklat kristallmodifierare som kan fungera parallellt med tröskelhämmare för att ge extra stöd. Om kalciumvariationer uppstår, kommer modifierare skrida till verket med att göra vad namnet beskriver och börja modifiera den molekylära strukturen på själva kalciumet. Denna modifiering jämnar ut kanterna på kalciummolekylen och gör den oförmögen att klättra på metallrören, kapar chansen till kalkuppbyggnad.

En felfri rutin

När omedelbara problem väl har åtgärdats, är det en fråga om att stå fast vid en pågående rutin av behandling som kommer att hålla föroreningarna under kontroll. En god behandlingsstrategi kommer inte helt och hållet förlita sig på i att behandla vatten med samma lösning varje månad, men kommer regelbundet bedöma vattnet och anpassa sig därefter.

Det finns inte två bedömningar som någonsin är lika, så det är av vikt att vattenbehandlingsleverantörer kan erbjuda löpande support och expertis till företagstekniker. Vi på NCH är stolta över vårt tekniska know-how och vi säkerställer att var och en av våra kunder erhåller den bästa skräddarsydda lösningen som förblir effektiv.

På ett sätt, är vattenrening en imponerande balansakt inte bara en fråga om att hålla balansen när man är på styva linan, men att hantera det generella uppträdandet under evenemanget. Genom att ha alla detaljer i beaktning, så kan företag anta rollen som cirkusdirektör för att upprätthålla ordningen och förhindra kostsamma driftstopp. The show must go on, trots allt!