Att bygga en kemisk damm

Du kommer ofta höra konspirationsteoretiker protestera mot faktum att det finns fluor i vårt kranvatten. Det antas, inom vissa kretsar, att det kan påverka alltifrån ditt humör till ditt IQ. Med en dos av 1 miljondelar (ppm) i vår vattentillförsel, är tron om att allvarlig skada uppstår en smula långsökt. Speciellt om du tar i beaktning att det en gång var så mycket som 1 000 ppm bly i Merseymynningen och vi klarad oss igenom det helskinnade.

Av Dr Simona Vasilescu vid innovationsplattformen för vattenbehandling hos NCH

Att ha förståelse för hur många ppm en kemikalie kommer att ha önskade (eller för till och med oönskad) effekt, är ett grundläggande krav när det kommer till vattenbehandling. Ingenstans är detta mer uppenbart än när det kommer till att dosera ett kylvattensystem med den bästa kombinationen av behandlingslösningar. Framgångsrik dosering förlitar sig på absolut exakthet och en förståelse av vilka kemikalier som är bäst för ditt systems behov, samt hur de kommer att fungera tillsammans. Om du doserar en felaktig mängd eller med den felaktiga kombinationen, kommer slutresultatet antingen vara ineffektivt eller skadligt för ditt system.

Det första steget att få en rätt dosering, är att exakt identifiera vad vattnet behöver behandlas för, då detta kommer att möjliggöra valet av den passande lösningen. Exempelvis, om kalcium förekommer i vattnet och behandlingen behövs för att bekämpa uppbyggnad av kalk, är ett korrosionshämmande medel utan verkan. På samma sätt är användningen av ett passande kalkhämmande medel i fel dos, helt förgäves.

Exakt mätning i sig är däremot inte alltid nog. Det finns en variation av faktorer att ta i beaktning när koncentrationen ska avgöras, från kemisk halveringstid, till variationen i nivån av föroreningar.

Framgångsrik vattenrening för att stoppa uppbyggnaden av kalk kan liknas vid en damm. Om du tar det föregående kalciumexemplet, som är 300 ppm kalcium i vattnet, så är det strömmen som måste behandlas av hämmaren – ’dammen’. Genom att använda en tröskelhämmare, kan det vara så att 10 ppm av aktiv kalkhämmande medel skulle kunna hålla tillbaka dessa 300 ppm. Om det skulle uppstå några ökningar i kalciumhalten, däremot, skulle strömmen svämma över den kemiska dammen, eller, om vi fortsätter i denna analogi, skulle det obehandlade kalciumet få fritt svängrum att bygga upp kalk på de heta ytorna. Det finns ett antal anledningar för dessa typer av ökningar, såsom en luftningsventil som stänger ned systemet.

Vid NCH har vi utvecklat kristallmodifierare som arbetar tillsammans med tröskelhämmande medel för att ge extra stöd i situationer som denna. Dessa modifierare gör exakt vad som står på burken, de modifierar den molekylära strukturen av calcium i ett vattensystem så att de inte utgör samma hot. För att gå tillbaka till analogin, är ’strömmen’ av obehandlat kalcium som översvämmar ’dammen’ uppfångad av kristallmodifierare och därmed inkapabla att bygga upp kalk på de heta ytorna.

Med tanke på den invecklade och exakta naturen av att effektivt och proaktivt tillvägagångssätt inom vattenrening, är det viktigt att din leverantör är kapabel att erbjuda löpande support och expertis, liksom revolutionerande kemiska lösningar. Vi på NCH är stolta över vårt tekniska know-how och vi ser till att var och en av våra kunder erhåller den bästa skräddarsydda behandlingslösningen som förblir effektiv. Det är säkert att påstå att 1 ppm av fluor som finns i kranvattnet inte försämrar IQ-värdet i vårt team!