Känn din fiende!

Visste du att ett 200-tons kyltorn kan ackumulera över 275 kg av suspenderat material under loppet av ett år? Att låta ett kylsystem bli nedtyngt av bakterielltillväxt och slamuppbyggnad gör det sårbart för korrosion och nedsmutsning och är inte värt risken för anläggningsdriften. Men känner du till fienden bra nog för att effektivt hålla mikrobiell tillväxt på avstånd?

Stillastående vatten i kyltorn-, samt stängda kylvattensystem är en idealisk grogrund för mikrobiell tillväxt, vilket kan leda till kostsamma problem inom ditt kylsystem – såsom slamuppbyggnad, cirkulationsproblem och även korrosion. Dessa problem kan resultera i ett kylsystem som är, som bäst, ineffektivt och som värst, helt nere. Driftstoppet och det potentiella inkomstbortfallet, gör vattenbehandling i ditt kylsystem avgörande. Och det finns många sätt att göra detta på. Däremot kan kemisk behandling, när den utförs korrekt vara en skräddarsydd lösning för ditt specifika system

Kemiska behandlingsprogram

Att använda kemikalier är ett idealiskt sätt att hantera ett fåtal nyckelproblem: -

Kalkuppbyggnad – En större kalkformande förorening som vanligtvis hittats i kylvatten är kalciumkarbonat.

Korrosion – Ett annat problem är korrosionskontroll, där cirkulationsvatten ofta innehåller korrosionsframkallande kemiska föroreningar, vilket kan bero på hög syrehalt, koldioxid, lågt pH, eller kontakt med liknande metaller inom systemet.

Mikrobiologi – Kontroll av biologisk tillväxt skapar också problem, då alger eller grönmossa och slam, uppsamlat i ett gelatinartat organiskt material, kan leda till minskad funktionalitet.

Skumbildning – Även om det inte är vanligt förekommande, är skumbildning orsakad av föroreningar av cirkulationsvattnet och kan skapa driftsproblem såsom översvämning. Skumdämpande kemikalier används för att reglera processvattnet.

Var specifik

Tyvärr så finns inte en universallösning för kemisk behandling. Med så mycket att ta hänsyn till, är det viktigt att få den bästa biocidbehandling för ditt systems specifika behov. En designanpassad vattenbehandlingslösning från Chem-Aqua kan väsentligt reducera energi-, vatten-, samt underhållskostnader medan säker och pålitlig drift säkerställs.

Chem-Aquas undersökningstekniker testar prover från varje kylsystem företaget behandlar för att avgöra den exakta karaktären och optimal åtgärd av biocider för varje system. För att exakt fastställa hoten, genom att avgöra pH-värdena, halveringstid och organisk belastning på system, kan Chem-Aqua skräddarsy behandlingen för att rikta in sig på specifika problem.

I stålindustrin exempelvis, används vatten för att kyla ned smält stål och det är vanligt att slagg och olja förorenar vattenkylningen. I denna situation kan vanliga oxiderande biocider, såsom natriumhypoklorit (klor), vara ineffektiva och klordioxid vara mer passande. Testning som utförs under undersökningsprocessen skulle lyfta fram detta innan behandling påbörjas.

Tillgänglig i form av vätskor, fasta pastor, tabletter, pulver och granulat, levereras Chem-Aquas oxidativa lösningar i passande åtgärder för att säkerställa fullständig upplösning genom ett system och nivåer bevakas kontinuerligt. Skräddarsydd behandling kan förbättra livslängden för ett vattenkylningssystem, för att inte nämna hela anläggningen och minska driftkostnader.

Om du på något sätt tvivlar på att du behöver behandla ditt kylsystem på ett så inriktat sätt, är det värt att komma ihåg att 0,00127 cm av mikrobiologisk smuts i ett kylsystem på 1 000 ton kan öka de årliga elkostnaderna med £30 000! Kostnaden av 275 kg suspenderade fasta ämnen som du kan samla på dig över ett år blir outhärdligt att ens tänka på.