Treziţi-vă şi inspiraţi mireasma cafelei – nu a apei uzate

La un moment dat fiecare dintre noi a deschis o sticlă de lapte care nu prea părea în regulă şi am mirosit-o ca să vedem dacă laptele nu s-a stricat. Nu este exemplu mai bun despre cât de important este mirosul alimentelor. Mirosurile neplăcute şi alte probleme cauzate de un management al apelor uzate ineficient poate conduce la o multitudine de probleme în producţia de alimente şi băuturi.

Știaţi ca aproape 80% din aromele pe care le simţim sunt rezultatul simţului mirosului? De aceea când suntem răciţi şi avem nasul înfundat pare că nici un aliment nu are gust. Simţul mirosului are şi rol protector: când identificăm tenta de mâncare stricată, mirosul ne avertizează să evităm acel aliment.

Deci, imaginaţi-vă că prezentaţi unui client fabrica dumneavoastră de procesare a alimentelor şi el detectează “mireasma” de alimente expirate. Ştiţi că ea nu provine de la alimentele produse în firma dumneavoastră, dar el nu ştie. De altfel, chiar dacă ar şti că mirosul neplăcut nu provine de la alimente ci de la descompunerea resturilor organice depuse pe conductele de canalizare şi din separatoarele de grăsimi, ar fi de ajuns să îl oprească de a mai face vreo achiziţie de la dumneavoastră.

Managementul deficitar al apelor uzate poate avea o varietate de ramificaţii în activitatea producătorilor de alimente şi băuturi, inclusiv mirosuri neplăcute, blocaje pe canalizare, costuri de întreţinere mărite şi posibile penalităţi. Cunoscând cantitatea de zaharuri, grăsimi, gume, resturi de lactate, proteine şi particule alimentare care îsi găsesc calea către sistemele de apă uzată, nu este deloc surprinzător că sunt multe provocări cărora trebuie să le faceţi faţă.

Toţi aceşti contaminanţi, însoţiţi de nivelul ridicat al consumului biochimic de oxigen, provoacă blocaje, apariţia de mirosuri neplăcute şi supraîncărcarea staţiilor de tratare a apelor uzate. Aceste aspecte au drept rezultat întreruperea din funcţionare a staţiei, suprataxe şi penalitaţi din partea autorităţilor locale şi guvernamentale.

Cele mai multe soluţii uzuale pentru aceste probleme nu prea sunt de folos. De exemplu, dacă apelaţi la curăţarea separatorului de grăsimi prin vidanjare nu veţi preîntâmpina acumularea ulterioară a grăsimilor şi uleiurilor pe conducta de canalizare. In plus numeroase produse biologice folosite pentru a trata efluentul sunt latente, ceea de înseamnă că ele au nevoie de multe ore de retenţie în apă înainte de a deveni active. Alte produse nu fac decât să lichefieze reziduurile grase, mutând problema în altă zonă pe sistemul de canalizare.
Aceasta problemă devine atât de răspândita încât autorităţile locale şi guvenamentale au introdus restricţii foarte mari privind reziduurile deversate în canalizările municipale. Faptul se datorează cantitaţilor foarte ridicate de agenţi chimici, grăsimi şi uleiuri din apa uzata, ceea ce măreşte foarte mult costurile autorităţilor pentru a le elimina, înainte ca ele să dăuneze iremediabil mediului.

Dar din fericire toate aceste probleme se pot soluţiona simplu, utilizând un sistem de tratare cum este BioAmp, furnizat de NCH. Această unitate de fermentaţie microbiană controlată, care se poate instala în locaţia dorită, dozează direct în canalizare, separatorul de grăsime sau staţia de ridicare bacterii vii, extrem de active, care există şi în mod natural. Ele încep să acţioneze imediat ce ajung în apă, consumând reziduurile grase şi alte resturi organice şi eliminând astfel blocajele şi mirosurile neplăcute.
Sistemul este automatizat, utilizează cea mai modernă tehnologie PLC şi datorită conexiunii GSM funcţiunile-cheie pot fi controlate de la distanţă. Bacteriile din FreeFlow deţin certificare integrală NSF, adică sunt aprobate pentru folosire în incinta şi în apropierea zonelor de procesare a alimentelor.

Aplicând un tratament ecologic al apelor uzate producatorii de alimente şi băuturi îşi economisesc banii, reduc suprataxele, evită penalitaţile, stopează blocajele şi elimină mirosurile neplăcute pe care le lasă în urmă alternativele ineficiente de tratare.

Este timpul să vă treziţi în mireasmă de cafea şi nu în “mireasmă” de ape uzate.