Reduceţi costurile prin reducerea deșeurilor

Deșeurile periculoase constituie o ameninţare serioasă pentru sănătatea noastră și a mediului înconjurător. Cu toate acestea omenirea produce anual mai mult de 400 de milioane de tone de astfel de deșeuri. Aceasta înseamnă aproape 60 kg de persoană, cifră care continuă să crească – astfel indică un raport al fundației World Wildlife Fund (WWF). Reducerea cantității deșeurilor măreşte productivitatea, aduce economii financiare companiilor și ajută la crearea unui mediu mai sănătos de muncă și viaţă pentru noi toţi.

Deșeurile periculoase sunt adesea produse auxiliare ce rezultă din producție. In multe cazuri acestea se generează datorită utilizării produselor comerciale pentru igienizarea locațiilor, echipamentelor sau pieselor componente, dar și din cauza părerii greșite privind utilitatea soluțiilor pe bază de apă, şi anume că ele sunt mai puţin eficiente decât soluțile care conţin ingrediente chimice agresive.  

Realitatea este că soluțiile profesionale pe bază de apă sunt foarte eficiente, dar în plus produc reziduuri mult mai puţin periculoase, care se pot colecta cu frecvenţă mai mică. Deși reziduurile rezultate în urma curăţării au totuşi un grad de risc din cauza tipului de murdărie sau a contaminanţilor pe care îi curăţă, tehnologia pe bază de apă reduce la minim pericolul, deoarece nu mai adaugă și agenţi chimici agresivi la reziduul final rezultat, deci acesta se poate recicla mai uşor.

Deșeurile rezultate din procesele industriale conţin deseori elemente cu grad mare de periculozitate. Unii contaminanţi se acumulează sub forma crustelor pe piesele  interne sau externe ale echipamentelor și sunt dificil de eliminat.

In mod obişnuit aceste reziduuri se înlătură prin frecarea sau perierea zonelor afectate, uneori după ce piesele respective au fost imersate peste noapte în soluția de curăţare. Astfel de operațiuni durează mult, sunt ineficiente, necesită atenţia unui inginer de mentenanță și întreruperea neprogramată din funcţionare a echipamentului respectiv.

Managerii unităților de producție pot rezolva astfel de situații investind în echipamente automate sau cu presiune pentru spălarea pieselor. Majoritarea acestora încă mai utilizează solvenţi chimici agesivi, care măresc gradul de risc al soluțiilor de curăţare reziduale. La evacuare deșeurile chimice cumulează o clasificare de risc mult mai mare.

In multe ţări managementul deșeurilor periculoase implică completarea unor formulare de transport care adaugă un cost suplimentar pentru producătorul deșeurilor. Taxele aferente depind mai mult de tipul și frecvenţa deșeurilor, decât de volumul acestora. Deci, reducând frecvenţa mişcărilor deșeurilor vă puteţi reduce costurile. Extinderea ciclului de utilizare al agentului chimic este cheia reducerii deșeurilor generate.

Producătorii deșeurilor periculoase trebuie de asemenea să păstreze înregistrările asupra acestora, să furnizeze către autoritațile competente informații despre compoziţia și cantitatea produsă. Informațiile trebuie furnizate prin documente specifice privind reciclarea, evacuarea, transportul și transferul deșeurilor, pentru siguranţa derulării corecte a tuturor acestor proceduri. Producătorul deșeurilor este în ultimă instanţă responsabil de acestea, până la evacuarea lor finală (aşa-numitul concept de responsabilitate “cradle to crave”).

Se înţelege de la sine că acesta este un proces mare consumator de timp și bani, mai ales dacă unitatea produce cantități mari de reziduuri periculoase. Utilizând soluții pe bază de apă și mărind durata de utilizare a agentului chimic veţi putea ulterior să reduceţi frecvenţa mişcării deșeurilor și deci costurile aferente.

Reducerea cantității și gradului de periculozitate al deșeurilor pe care le generează producția poate uşura simţitor povara încadrării în normele legale, deoarece contactul direct cu solvenţii și vaporii din timpul curăţărilor tradiționale poate fi riscantă pentru operatori. Aceasta înseamnă că trebuie să luați în considerare ce produse chimice folosiţi, diferiţii agenţi chimici la care se expun lucrătorii și cum vor trebui evacuate deșeurile.

De aceea este recomandabil să aveţi un partener pe mentenanță care să vă ofere service integral, care să cunoască și să respecte reglementările regionale, să asigure manipularea, transportul și evacuarea deșeurilor periculoase în siguranţă  şi fără să vă mărească costurile. 

Bineînţeles, aceasta este doar o parte din soluție. Pentru a scădea cantitatea deșeurilor periculoase din cele 60 kg de persoană raportate de WWF, managerii unităților de producție trebuie să rezolve problema la sursă. Aceasta înseamnă să găsească, acolo unde este posibil, alternative la soluțiile chimice tradiționale - fie în procesul de producție, fie la întreţinerea echipamentelor sau la curăţarea pieselor.