Nu pierdeţi şansa unei dezvoltări sustenabile

In cea mai mare parte, lumea a început să iasă din recesiune. Numai în Marea Britanie produsul intern brut este în creştere, rata somajului este cea mai scazută din 2008 încoace şi economia a crescut cu 2,8% în 2014. Producţia a început şi ea să simtă beneficiile acestor schimbări, cristalizate prin ascensiunea în afaceri. Totusi creşterea nu este lipsită de provocări. Ceva ce pare atât de simplu, cum este managementul apelor uzate, poate frâna progresul. 

Un studiu recent efectuat de Research and Markets arată că industria de producţie şi procesare a alimentelor şi băuturilor se prevede să crească cu 3 sau 4%, atingând o valoare de 113,1miliarde £ până în 2018/19. Aceste cifre evidenţiază revenirea economică, ce reprezintă germenele creşterii pentru producţie – aceasta continuă să se dezvolte în următorii ani. Adaugaţi la această constantă evoluţie şi permanentele îmbunătăţiri aduse de automatizare şi vă mai rămân puţine îndoieli că sectorul de producţie nu va deborda de bunuri în perioadele următoare.

Deşi acestea sunt veşti minunate pentru companiile de producţite, consumatori şi economia globală, este important ca acest nou val al dezvoltării să fie sustenabil. Creşterile de producţie induc creşteri inevitabile ale cantităţii de deşeuri, iar dacă nu reuşim să ne gestionam volumele amplificate ale acestora, costurile şi obtinerea autorizărilor necesare pot împovara şi chiar bloca activitatea unei companii.

Autorizări şi taxe pentru efluenţi

Actul privind Apele Industriale din 1991 reglementează evacuarea tuturor apelor rezultate din producţie, incinte de spălare sau răcire, pentru întreprinderi mari sau mici. In particular efluenţii rezultaţi din procesarea industrială şi de producţie sunt atent monitorizaţi, deoarece solidele în suspensie din apă pot fi dăunatoare mediului, râurilor şi reţelelor de canalizare.
Din acest motiv orice activitate care are în vedere evacuarea de efluenţi este legal obligată să aibă autorizarea să o facă şi să plătească o taxă anuală, determinată de nivelul contaminării apei evacuate. Această autorizare stabileşte limitele diverşilor parametri ai efluentului evacuat în 24 de ore. Pentru a controla impactul asupra mediului şi a atenua efectele sale negative asupra sistemelor de canalizare, se specifică niveluri precise pentru: încărcătura organică, solidele în suspensie, uleiurile şi grăsimile separabile. Incadrarea în aceşti parametri este vitală, nu doar pentru raţiuni legale, ci şi pentru cele financiare. Taxele pentru evacaurea efluenţilor sunt setate anual şi monitorizate prin verificări regulate. Cheltuielile făcute de companie în acest scop sunt determinate de consumul chimic şi biochimic mediu de oxigen şi solidele suspendate în apă. Cu cât valorile acestor parametri sunt mai ridicate, cu atât taxele plătite vor fi mai mari.

Productivitate crescută, deşeuri mai multe

Volumul mai mare de producţie, fie că se datorează fuzionării mai multor locaţii într-una singură, fie că activitatea a fost mai intensă decât în mod obisnuit, exercită presiune pe sistemul de efluenţi al companiei.

De exemplu un producător de ciocolată poate avea producţie mai ridicată în timpul lunilor premergătoare Crăciunului sau Paştelui datorită consumului mai mare de produse din ciocolată. O companie care concentrează productivitatea din câteva unităţi într-o singură locaţie centrală crește exploatarea sistemului de tratare a apei deja existent. Chiar actualizarea unui sistem automat poate impulsiona semnificativ producţia, crescând dramatic încărcarea efluentului.
In aceste condiţii rămâne putin timp pentru tratarea solidelor în suspensie şi a a altor contaminanţi înainte de evacuare. Ca urmare nivelul acestor parametri rămâne ridicat la deversarea în sistemul de canalizare sau în mediul natural. Dacă nu se iau în considerare aceşti factori companiile răspunzătoare trebuie să-şi limiteze producţia şi ramân vulnerabile la penalizari sau chiar acţionare în justiţie.

Depăşirea limitelor autorizate prin licenţa comercială pentru solidele în suspensie şi materiile potenţial dăunătoare la evacuarea în reţeaua municipală de canalizare poate conduce la valori mari ale penalităţilor. Dacă o companie sau o staţie de tratare a apei evacuează direct în mediul natural ape cu parametri ce depăşesc limitele stabilite, agenţiile de mediu pot bloca activitatea şi pot introduce acţiuni în justiţie contra făptaşilor.

Creştere sustenabilă

Chiar dacă se prevede o creştere a cerinţelor de management al apelor uzate, nu este o sarcină usoară sau ieftină să se adapteze autorizarea pentru efluenţi la nivelul crescut al contaminanţilor. De altfel, ce s-ar întâmpla dacă această creştere ar fi temporară sau neaşteptată? Compania ar trebui să renunţe la potenţialele comenzi?

Gestionarea incorectă a programelor de tratare a apelor uzate poate, potenţial, să limiteze dezvoltarea business-ului, blocând creşterea producţiei sau redirecţionând profiturile desemnate pentru investiţii către refacerea autorizărilor sau optimizarea staţiilor de tratare a apei.

Cheia depăşirii acestor situaţii rezidă în capacitatea de a aduce nivelul contaminanţilor din efluent în limitele prestabilite în cel mai scurt timp. La NCH investim o mare parte din capacitatea de cercetare şi dezvoltare pentru crearea de tehnologii ce răspund acestor necesitaţi.

In timp ce numeroase produse competitoare de tratare rămân latente timp de multe ore după dozare, bacteriile vii şi active dispersate de sistemul nostru BioAmp încep să acţioneze din momentul în care intră în apa uzată.

Aceste bacterii au capacitatea de a scinda uşor molecule complexe de carbohidraţi, proteine, uleiuri, grăsimi animale şi vegetale folosite la gătirea alimentelor, ceea ce le face extrem de eficiente la dizlocarea depunerilor organice în descompunere. Ele sunt sursa mirosurilor neplăcute, ca rezultat al blocării pe traseu a grăsimilor şi uleiurilor ce colmatează conductele de canalizare sau separatoarele de grăsimi. Prin acest tratament se scindează contaminanţi care contribuie la consumul biochimic de oxigen (CBO5), consumul chimic de oxigen (Cco-Cr) şi solidele ìn suspensie (SS), reducând riscul de plată a suprataxelor sau de nerespectare a regulamentelor.

O astfel de soluţie, care se poate simplu integra în sistemul de tratare al apei deja existent, şi se poate monta uşor în spaţii limitate, înseamnă că agenţii contaminanţi se pot distruge fără să vă bazaţi pe tehnologii filtrante care consumă mult timp, în final având siguranţa că îndepliniţi cerinţele legale.

Sustenabilitatea este cel mai important aspect pentru companii şi guverne în acest moment, începând de la refacerea economică şi dezvoltarea afacerilor pâna la protecţia mediului înconjurător. Sunt mulţi factori care pot devia sustenabilitatea, dar nu trebuie să permiteţi ca tratarea apelor uzate să fie unul din aceştia.