Transferul de căldură, sau evacuarea excesului de căldură dintr-un proces, este un fenomen esențial pentru funcționarea normală a sistemelor din locația dumenavoastră. Dacă schimbul de căldură către și din procesele și echipamentele din dotare nu este eficient, veți avea costuri de funcționare mai mari, întreruperi mai frecvente, vor fi necesare lucrări de întreținere  neprogramate și durata de exploatare a echipamentelor se va reduce. Totdeauna căldura migrează din zonele cu temperatură mai ridicată către cele cu temperatură mai scăzută, iar aceasta se întâmplă prin trei fenomene: conducție, convecție și radiație.

Fundamentals of Heat Transfer article image

Conducția

Conducția este una din cele mai uzuale forme de schimb de căldură, care se produce prin contact  fizic. Un exemplu de schimb de căldură prin conducție este mânerul metalic al unui vas. După un timp energia termică de la flacără migrează către vas și apoi prin mâner, care devine la un moment dat prea fierbinte să mai poată fi atins cu mâna goală. Metalele sunt în general bune conducătoare de căldură, dar nu orice material este. De exemplu sticla, lemnul, aerul sunt slabe conducătoare de căldură și sunt cunoscute ca izolantori ai căldurii. In mod empiric, materialele bune conducătoare de căldură conduc bine și curentul electric.

celași concept se aplică și izolatorilor electrici.

Convecția

Convecția este fenomenul de transfer al căldurii prinr-un fluid – lichid sau gaz – datorită amestecului termodinamic între moleculele mai calde, care se ridică, și moleculele mai reci, care coboară. Convecția are loc atunci când există o diferență de temperatură  între două zone ale unui lichid sau gaz. De exemplu, când se încălzește apa într-un vas, apa mai caldă, care este și mai puțin densă, se ridică la suprafața vasului, în timp ce apa mai rece, care este mai densă, coboară la bază. Astfel se formează  un circuit natural al apei în vas. Boilerele cu abur funcționează pe acest principiu. 

Radiația

Radiația este o metodă de transfer al căldurii care exclude contactul între sursa de căldură și obiectul încălzit. De exemplu, simțim căldura unui vas încălzit și a unei flăcări, chiar dacă nu le atingem. Radiația este cea mai puțin eficientă metodă  de transfer al căldurii, dar are cea mai mare rază de acțiune comparativ cu celelalte două, conducția și convecția.

De ce este important?

Inginerii tehnologi trebuie să ia în considerare toate cele 3 forme de transfer al căldurii: conducția prin suprafețele metalice ale schimbătorului de căldură, convecția prin fluide – apă și aer, precum și căldura radiantă, provenită de la echipamente și de la ocupanții locației respective.  De exemplu, un ocupant obișnuit, care stă la birou, generează până la  400 BTU/oră căldură în timpul activităților sale de lucru uzuale.

Boilere, turnurile de răcire și chillerele sunt echipamentele industriale pentru transferul de căldură de la o locație la alta. Aceste echipamente necesită experiență și gestionare corectă pentru a controla crustele minerale, depunerile de contaminanți, coroziunea, activitatea microbiologică nedorită, consumul de apă, de energie și impactul ecologic.

Chem-Aqua este lider global în programe de tratare a apei, adaptate nevoilor fiecărui client și are experiența, pregătirea, cunoștințele și tehnologia pentru a vă ajuta să vă derulați activitățile de business eficient și în siguranță. Pentru detalii contactați astăzi Chem-Aqua!