Un proces mult mai precis, care vă permite să mențineți permanent controlul asupra sistemului de apă

Crustele și coroziunea din turnurile de răcire pot reduce randamentul transferului de căldură și pot fi cauza avarierii grave a echipamentelor. Deși adaosul inhibitorilor de cruste și coroziune în apa alimentată pot reduce astfel de efecte nedorite, poate deveni dificil să mențineți sub control concentrația agenților de tratare a apei la un nivel care să permită performanțe optime, cu costuri cât mai scăzute. Așadar, să vedem o metodă mai precisă și mai sigură de a controla nivelul inhibitorilor, și anume una diferită de metodele tradiționale.

Metoda tradițională de adaos al inhibitorilor

Uzual inhibitorii chimici se introduc în apa din turn în cantitate direct proporțională cu cea de apă proaspătă adăugată în sistem. Dar nu se poate menține un nivel constant de inhibitor dacă apa de adaos are conductivitate variabilă, dacă există mai multe surse de apă de alimentare și /sau pompele de apă nu se amorsează. Prin metodele tradiționale de alimentare a inhibitorilor în astfel de condiții se pierde controlul asupra sistemului. Uneori se adaugă prea puțin inhibitor, ceea ce favorizează corodarea în turn și formarea crustelor, deci scad performanțele sistemului. Alteori se adaugă prea mult inhibitor, deci se risipesc bani.

Introducerea trasorilor fluorescenţi şi controlul sistemului

Acum este disponibilă alimentarea cu agenți chimici și controlul sistemelor prin utilizarea inhibitorilor cu trasori fluorescenți. Astfel puteți menține cantități precise de agent chimic rezidual, care să se încadreze în niște parametri stricți de control. Acești inhibitori de cruste/coroziune conțin cantitatea exactă dintr-un colorant fluorescent special, denumit PTSA (1,3,6,8 sarea de sodiu a acidului piren-tetrasulfonic) care se poate măsura exact folosind un fluorometru montat pe o conductă de bypass din sistemul de apă.

Tehnologia aquaDART™ furnizată de Chem-Aqua

aquaDART permite măsurarea rapidă și exactă a produselor chimice care contin PTSA. Sistemul utilizează senzori ce măsoară direct, în timp real parametrii cei mai importanți, pentru a monitoriza nivelul depunerilor de cruste și coroziunea. Concentrațiile de PTSA se pot monitoriza și regla continuu, pentru a meține concentrația de inhibitori între 1% și 2% față de concentrația - target (comparativ cu un procent de 10-20%, în cel mai bun caz, prin metodele tradiționale).

Fiind însotit de un dispozitiv de control activat prin web, nivelul de inhibitor este înregistrat într-o fișă. Dispozitivul de control poate iniția un email de alarmă ori de câte ori inhibitorul din turnul de răcire nu se mai menține în limitele stabilite. Astfel se reduce semnificativ timpul pentru identificarea și corectarea problemelor majore de alimentare cu agent chimic, cum sunt situațiile când pompa nu se amorsează, sau când bazinul de alimentare se golește. De asemenea se pot monitoriza permanent concentrația de inhibitor și datele înregistrate în timp real, precum și alți parametri importanți de control: conductivitate, pH, ORP și consum de apă. Aceste date se pot utiliza în timp real pentru a regla programul de tratare a apei pe baza cerințelor dinamice ale sistemului. Pe lângă faptul că aquaDART vă permite controlul eficienței programului de tratare a apei, el este și un instrument de mare sprijin pentru atingerea și respectarea ligislației specifice în vigoare.

Actualizați-vă sistemul aquaDART™ prin utilizarea produsului HandiBloc™

Combinând sistemul aquaDART™ cu produsul special HandiBloc oferit de Chem-Aqua, acuratețea dozării devine și mai avantajoasă, datorită tehnologiei ultramoderne utilizate: nu este necesară manipularea produselor chimice de către personalul clientului între vizitele de service ale consultantului Chem-Aqua și în general programul de tratare devine mai “verde” (fără butoaie în spațiul locației, fără metale grele în componența produselor chimice).


aquadart

Instalarea aquaDART™ împreună cu sistemul de tratare a apei HandiChem Solid

Este tehnologia cu trasori potrivită pentru dumneavoastră?

Alimentarea cu trasori fluorescenți și controlul sistemului nu înlocuiesc vizitele de service uzuale efectuate de profesioniștii conștiincioși și implicați care se ocupă de programul dumneavoastră de tratare a apei. Ca pentru orice echipament de tratare a apei, mentenanța regulată, curățările și calibrările de rutină sunt necesare pentru a preveni colmatarea și a realiza citiri corecte și funcționare optimă. Pot exista impurități în apă, care interferă cu moleculele de fluorescent - acestea pot fi compensate modificând intervalul de control al trasorului, dar aceste evaluări trebuie realizate de specialist.

In sfârșit, sunt necesare analize periodice de rutină ale tratamentului apei, ce reprezintă o parte esențială a oricărui program eficient de tratare a turnurilor de răcire.

Pentru detalii și o evaluarare gratuită care să determine dacă aveți nevoie de trasori fluorescenți, alimentare automată și control al sistemului dumneavoastră de apă, contactați-ne astăzi.