Menu

+22 846 55 38 | +22 846 14 53

PolskiPolski

PROBLEMY Z OLEJEM NAPĘDOWYM

• Niska jakość oleju napędowego
• Słabe spalanie
• Zanieczyszczenia

Niska jakość oleju napędowego

W celu obniżenia emisji szkodliwych związków i dostosowania się do surowszych norm, olej napędowy został zmodyfikowany:

Zawiera mniejszą ilość siarki (poniżej 10 ppm):

Dyrektywa UE stanowi, że olej napędowy nie może zawierać więcej niż 10 ppm siarki.
Usuwanie siarki (naturalnego środka smarnego) powoduje dwa poważne problemy, zużycie mechaniczne i zużycie chemiczne (proces usuwania siarki usuwa inhibitory korozji). Prowadzi to do zwiększenia zużycia paliwa, nadmiernej emisji spalin i awarii silników.

Zawartość biodiesla (estry metylowe kwasów tłuszczowych lub FAME) Aby spełnić wymogi UE olej napędowy musi obecnie zawierać 5-7% FAME ze względu na korzyści dla środowiska naturalnego. Prowadzi to do słabego spalania i zanieczyszczenia paliwa.

Słabe spalanie

Określane liczbą cetanową wskazuje na zdolność paliwa do zapłonu. Niska liczba cetanowa negatywnie wpływa na zdolność paliwa do zapłonu. Powoduje wyższe zużycie paliwa, utratę mocy, zwiększoną emisję i nadmierne zużycie w wyniku spalania detonacyjnego.

Zanieczyszczenia

Parafina, szlam i woda

Parafina i szlam powodują utrudniony rozruch i żelowanie paliwa, zatykanie wtryskiwaczy i filtrów, awarie pomp i nadmierną emisji spalin. Zanieczyszczenie wodą prowadzi do rdzy i korozji, zamarzania wody, wzrostu bakterii, tworzenia się kwasów i zatykania wtryskiwaczy i filtrów. Powoduje to także słabe spalanie i awarie pomp.

%MCEPASTEBIN%

© Prawa autorskie 2019 NCH (UK) Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Chem-Aqua, Waste Water, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster stanowią dywizje NCH Europe.