Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

PROBLEMER MED DIESEL

• Lavere dieselkvalitet
• Dårlig forbrenning
• Forurensere

Lavere dieselkvalitet

For å redusere utslipp og etterkomme strengere miljøkrav, har dieseldrivstoff blitt modifiserte:

Lavere mengde svovel (under 10 ppm):

EC-direktiver tilsier at diesel inneholder maksimum 10 ppm svovel.

Svovelfjerning (naturlig smøremiddel) har skapt to store problemer; mekanisk slitasje og kjemisk slitasje (prosessen som fjerner svovel fjerner korrosjonsinhibitorer). Det leder til dårlig drivstofføkonomi, overflødige utslipp og ødelagt utstyr. Inneholder en prosentandel biodiesel (Fatty Acid Mehyl Esters, eller FAME): for å imøtekomme EU-krav, må diesel nå inneholde 5-7% FAME, på grunn av fordeler for miljøet. Dette kan resultere i dårlig forbrenning og forurensere.

Dårlig Forbrenning

Det målte cetantallet viser tenningsevnen til drivstoffet. Lav mengde cetan påvirker tenningsevnen på en negativ måte. Det forårsaker økt drivstoffbruk, tap av kraft, økte utslipp og detonasjonsslitasje.

Forurensninger

Voks & Slam og Vann

Voks & slam resulterer i vanskelige oppstarter & drivstoffgeling, tette injektorer og filtre, ødelagte pumper og overflødige utslipp. Vannforurensing fører til rust & korrosjon, vannfrost, bakterievekst, syredannelse og tette injektorer & filtre. Det forårsaker også dårlig forbrenning og skade på pumper.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.