Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

DIESEL & BENSIN

Petroleumraffinering er en prosess bestående av flere deler; den gjør råolje om til nyttige produkter som flytende petroleumsgass (LPG), bensin, parafin, flydrivstoff, dieselolje og fyringsoljer:

  • 0 til 4 hydrokarboner er gasser (metan, propan, butan)
  • 4 til 8 hydrokarboner er bensin eller benzener
  • 8 til 12 hydrokarboner er diesel, flydrivstoff, parafin & hjemmefyringsoljer
  • 12 til 16 hydrkcarboner er smøreoljer
  • 16 hydrokarboner og popover er bitumen funnet i asfaltmaterialer

Råolje er en blanding av forskjellige oljeprodukter, som kokes ved 400°C i en ovn.

Diesel krever mindre raffinering (derfor ofte billigere på bensinstasjoner) og er tyngre og fetere, som gjør at den smører mer. Det fordamper saktere (det har et høyere kokepunkt enn vann) og kan komprimeres mer.

Diesel brukes til å drive en rekke kjøretøy, inkludert: biler, båter, tog, jordbruksutstyr og konstruksjonsutsyr.

Diesel Fuel and Gasoline
Gasoline
Diesel
Gas Fuel

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.