Delene i en dieselmotor inkluderer pumper, mekaniske pumper, høyttrykkspumper og fellesrørteknologi.

PUMPER

Diesel transporteres fra tanken via en pumpe. Før elektronisk drivstoffinnsprøyting ble vanlig brukte de fleste motorer mekaniske drivstoffpumper.


MEKANISKE PUMPER

 • Maks trykk i pumpene er 200 bars
 • Mekaniske injektorer åpnes og lukkes en gang per syklus
 • Pumpetrykk måles i bars:
  • Glock 9mm – 2520 bars
  • Mekanisk pumpe – 200 bars
  • Høyttrykkspumpe – 1800 bars


HØYTTRYKKSPUMPER

 • Maks trykk er 1800 bars (fellesrørteknologi)
 • Elektronsike injektorer (opp til 7 hull per injector)
 • Injektorer kan åpnes og lukkes opp til fem ganger per syklus
 • Før- og etterinjekson mulig. (førinjeksjon leder til mindre bråk, og etterinjeksjon øker temperaturen til eksosen slik at dieselens partikkelfilter kan regenereres)


FELLESRØRTEKNOLOGI

Fellesrørteknologi er et system for drivstoffinjeksjon i en dieselmotor der en linje (eller ett rør) holder drivstoffet ved et visst trykk, og matingslinjene går fra fellesrøret til hver drivstoffinjektor.