Tre trinn til effektiv avfetting

Her ser Peter Crossen, nestformann for Maintenance and Partsmaster-innovasjonsplattformen ved den globale leverandøren av vann-, energi- og vedlikeholdsløsninger NCH, på de te viktigste tingene man må vurdere når man velger et effektivt industrielt avfettingsmiddel.

Det er ikke uvanlig å overse viktige aspekter ved prosessen så lenge sluttresultatet er akseptabelt. En fungerende industri-PC tas for eksempel ofte for gitt til den slutter å virke. Det samme gjelder avfettingsmidler, som man sjelden tenker mye over, men som likevel spiller en avgjørende rolle i å sikre at maskineriet fungerer effektivt.

For eksempel kan fjerning av skitt og smuss som samler seg i løpet av drift spare betydelige beløp i energiforbruk. Faktisk kan noe så uskyldig som 0,25 mm med skitt på en varmevekslerledning føre til en 40 % økning i elektrisitetsforbruket, som til slutt fører til høyere driftskostnader.

Når man velger riktig avfettingsmiddel for et bruksområde, kan anleggsteknikere maksimere driftsinnsparingene og garantere overhold med industriforskriftene som ofte overses. Grunnleggende sett er det tre viktige ting som må vurderes for å få mest mulig ut av avfettingsmidler.

Overflatekompatibilitet

Det første steget mot effektiv avfetting er å se på overflaten som avfettingsmiddelet skal brukes på, og sjekke om produktet er egnet. Glassoverflater krever for eksempel bruk av en silikatfri løsning for å hindre at overflaten etses.

Ved å gjennomføre jevnlige revisjoner av tilstanden på overflaten og effektiviteten til avfettingsmiddelet som brukes, kan teknikere sikre at løsningen faktisk håndterer problemet.

Er den løsemiddel- eller vannbasert?

Når man velger mellom et løsemiddelbasert og et vannbasert avfettingsmiddel, er det mer enn et spørsmål om hvor miljøvennlig det er.

Løsemiddelbaserte avfettingsmidler var lenge den mest populære og mest tilgjengelige typen, og bruker kjemiske blandinger for å løse opp fett og fjerne gjenstridige kontaminanter fra deler og utstyr. De fleste løsemidler inneholder imidlertid flyktige organiske forbindelser (VOC-er), som er ekstremt farlige og utgjør en fare for helsen. På små områder produserer disse avfettingsmidlene for eksempel damp som er skadelig hvis den pustes inn, og ofte må den håndteres med riktig verneutstyr (PPE). Anleggsledere må også vurdere den miljømessige påvirkiningen av visse løsemiddelbaserte avfettingsmidler, samt det faktum at mange av dem er antennbare.

Alternativet er å bruke vannbaserte avfettingsmidler, som f.eks. NCH Europes Aqua-Sol-serie. Mens løsemiddelbaserte avfettingsmidler løser og og tynner ut fettet, bruker avfettingsmidler vannbaserte avfettingsmidler den siste overflatemiddelteknologien for å emulgere den fettete skitten, samt penetrerende midler for å øke avfettingshastigheten. De kan være like effektive som deres løsemiddelholdige motstykker, og de er også ikke-antennbare, tilgjengelige som konsentrater og produserer ikke skadelig damp, noe som gjør dem egnet for avstengte områder.

Likevel har vannbaserte avfettingsmidler også sine begrensninger. Vannbaserte avfettingsmidler er ikke egnet for elektroniske og elektriske bruksområder der den høye dielektriske styrken - punktet der en væske leder elektrisk strøm - og rask fordamping av løsemiddelbaserte avfettingsmidler muliggjør at elektrisk utstyr kan komme i drift igjen raskere.

Overholdelse av forskrifter

Avhengig av industrien som en bedrift leverer til, vil det være forskjellige forskriftsbegrensninger på plass som beskriver hvile stoffer som kan og ikke kan brukes på overflater.

For eksempel krever næringsmiddelindustrien at avfettingsmidler er NSF A1-sertifisert, noe som betyr at pproduktet er egnet for bruk på matbehandlingsområder.
Mange industrier har også forskrifter på plass som avgjør mengden flyktige organiske forbindelser (VOC-er) som kan lagres på stedet, bruk av VOC-vannbaserte avfettingsmidler kan sikre overholdelse med disse forskriftene.

Den beste måten å sikre dette er å investere sektorspesifikke avfettingsmidler, som sikrere overholdelse av relevante forskrifter, Dette kan enten gjøres gjennom omfattende forskning, eller ved å kontakte en spesialist på vedlikeholdsløsninger, som f.eks. NCH, for å utføre områdeundersøkelser.

Selv om det kan være lett å ta deler av industrielt vedlikehold, som f.eks. et avfettingsmiddel, for gitt og overse det, kan anleggsledere som husker å velge produkt med omhu og oppnå effektivitet, høste fordelene. Dette gjelder ikke minst forbedret energieffektivitet, pålitelig drift og minimal produksjonskostnad. Det lønner seg på flere måter å vurdere avfettingsmidlene man bruker.