Håndter avfall på en smart måte

Endre den industrielle avfallsvannbehandlingen

Etter hvert som IoT (Internet of Things) fortsetter å fremme vår interaksjon med omverdenen og gjør oss stadig mer effektive og miljøvennlig, settes bedrifter under press for å gjøre prosessene sine mer effektive. 

Som forbrukere lever vi stadig mer i en delt verden. På den ene siden så omfavner forbrukerelektronikksektoren IoT (Internet of Things), et perfekt eksempel på dette er LGs siste tilbud - et smart kjøleskap som sender tweets til eieren når man har lite mat. På den annen side stoler industrisektorer fortsatt på systemer som bruker manuelt intense prosesser som er kostbare og tidskrevende.

Albusmøremiddel

Maskiner og utstyr som brukes for en rekke bruksområder, inkludert matbearbeiding og behandlingsanlegg for industrielt avfallsvann, kan lett bli tette av fett, oljer og smøremidler (FOG-er), samt andre typer organisk avfall. For å sørge for at anleggene fortsetter å kjøre effektivt, må operatørene jevnlig åpne opp avløpsrør, fettutskillere og løftestasjoner uten noe mer enn noen få håndverktøy, kraftige kjemikalier og albusmøremiddel.

Selv om denne prosessen får jobben gjort til slutt, er det både manuelt intenst, skadelig for miljøet og krever ofte kostbar nedetid å fullføre. Selv om bedrifter har blitt vant til disse kostnadene over tid, så befinner det seg en virkelig konkurransefordel i slutten av tunnelen for de som kan jobbe tryggere, hardere og smartere.

Bli smart

For å overvinne dette problemet har NCH Europes ledende forskere og teknikere kombinert mikrobiologi med teknikk for å utvikle BioAmp. BioAmp er en datamaskinkontrollerte mikrobielle fermenteringsenheten, installert på anlegget, som leverer aktive, naturlig forekommende bakterier direkte ned i avløp, fettutskillere og løftestasjoner. Bakteriene setter i gang umiddelbart, og reduserer oppbygningen av FOG-er og organisk avfall i avløpsvannet og eliminerer lukt.

Det er her det åpner seg en mulighet til å ta en IoT-tilnærming. Fabrikker kan bli smartere og avfallsbehandlingsanleggene kan bli mer effektive. Nøyaktig og automatisert dosering er kun toppen av isberget. BioAmp 5000 CCU har også automatisk kontroll, ved bruk av den siste programmerbare logikkontrollteknologien (PLC), samt en GSM telefonforbindelse slik at hovedfunksjonene i systemet kan fjernovervåkes og gjøre vedlikeholdet enklere.

På mange anlegg ser vi allerede starten på forsterkede sanntidsvisjonssystemer som kan vise operatører interne prosesser umiddelbart, og virtualiseringsprogramvare som kan vise et anlegg i sanntid ved bruk av data fra talløse innebygde sensorer.

Kjernepunktet

En av de største forskriftsutfordrinene som industrielle og behandlingsanlegg for avfallsvann står overfor, er overholdelse av regler for utslipp av avløpsvann. Godkjente nivåer og gebyrer tilknyttet utslipp av avløpsvann fastslås ved bruk av Mogden-skalaen, som måler forskjellige egenskaper som f.eks. den kjemiske oksygenetterspørselen (COD), mengden suspenderte faste partikler (SS), samt konsentrasjonen av ammoniakk i enkelte bruksområder.

For mindre bruksområder er BioAmp 750CCU et klimakontrollert leveringssystem for innendørs og utendørs bruk som leverer 30 billioner levende, trygge og aktive bakterier hver 24. time, noe som akselererer den naturlige nedbrytingen av organisk avfall. For større og mer komplekse bruksområder kan BioAmp 5000 CCU levere 500 billioner levende, vegetative bakterier hver 24. time.

Kostnadsbesparelser

For å generere betydelige kostnadsbesparelser har det større BioAmp-systemet en oppvarmet veksttank som mates med aktiv FreeFlow, en spesielt formulert næringsløsning som har et unikt luftingssystem som opprettholder oppløst oksygen ved maksimum nivåer.

Over tid kan BioAmp 5000 CCU redusere systemets oppløste oksygen-krav, slik at luftingspumper og motorer ikke må jobbe så hardt, slamvolumene senkes drastisk og den organiske belastningen på systemet reduseres gjennom dynamisk fordøyelse. Dette reduserer også volumet av koagulanter og flokkulente kjemikalier som er nødvendig for avløpsvannbehandling.

En smart tilnærming

Bedrifter i industrisektoren er ofte kritisert for å endre seg for langsomt, og de kan virkelig få fordeler av IoT ved å ta en smartere tilnærming til behandling av industrielt avløpsvann. For å gjøre dette håper vi å kunne tette hullet i en verden som er skilt av teknologi.