Tre trinn til effektiv giroljevedlikehold

Et effektivt oljevedlikeholdsprogram forsterker produktiviteten og lønnsomheten

Det første regnestykket de fleste av oss lærer er at 1+1=2. Selv om dette kan virke logisk og enkelt, tar det faktisk over 300 sider med komplekse matematiske summer å bevise det. Dette er bare en av de tilsynelatende enkle oppgavene som faktisk er villedende komplekse. 

Girolje er hjørnesteinen i det industrielle produksjonsmaskineriet. Uten effektiv girolje har maskineriet en økt risiko for havari, som et resultat av dårlig smøring. Dette fører til dyre reparasjoner og utskiftinger, med produksjonstap som gir enda høyere kostnader.

Uplanlagt nedetid er helt klart ikke ønskelig, og det nåværende økonomiske klima i Europa gjør det bare verre. En nylig analyse av europeiske industrimarkeder oppdaget at produksjonen ligger ni prosent under det den gjorde for den nåværende nedgangen. Selv om enkelte sektorer som maskineri og utstyr holder en positiv CAGR (Compound Annual Growth), opplever sektorer som gruvedrift og metallarbeid negative vekstrater. Europeiske bedrifter er nå i en posisjon der det er avgjørende at de unngår nedetid.

Prosessen med å smøre gir er ikke så enkel som å bare kjøpe en effektiv olje og sette den i system. Når den brukes på ukyndig måte, er faren at oljen skal bli kontaminert, potensielt bare i løpet av noen få timer, og kan bli ineffektiv. Dette ville føre til høyere strømforbruk og høyere driftstemperaturer, noe som vanligvis ville føre til en reduksjon i levetid.

Denne onde syklusen av væskeerstatning blir svært dyrt over tid, og er ikke bærekraftig verken miljømessig eller økonomisk. Heldigvis er ikke prosedyren mer komplisert enn at man bare fyller på maskineriet, det trenger ikke være så omfattende. Ved å følge en tretrinnsprosess, kan et effektivt oljevedlikehold program være lett som bare det.

På tide med en endring

Det første trinnet for å sikre at oljen skiftes effektivt, er å finne den beste tiden for å gjennomføre prosessen. Dette er enda et eksempel på at en oppgave som virker åpenbar, men det er oppsiktsvekkende at kun 20 % av oljeskiftene faktisk skjer på riktig tid. Dette betyr at de fleste bedrifter enten skifter olje for tidlig eller for sent.

Dette virker kanskje ikke som noen stor sak, ettersom for tidlige oljeskift kun fører til at bedrifter bruker ny olje oftere. Men å skifte oljen for sent kan være farlig og dyrt, og føre til økt girslitasje som fører til maskinskade og behov for ytterligere vedlikehold.

Så hvordan vet du hva som er det beste tidspunktet for å skifte oljen din? Du må ta med i betraktingen oljens tilstand og kontamineringsnivå, som krever at en prøve testes. Dette krever ressurser som mange bedrifter ikke har tilgjengelig.

Det er derfor NCH har utviklet NCH oljeserviceprogrammet (NOSP), som gjør det mulig for oss å analysere girolje og finne riktig tid å skifte olje på. NOSP gir også bedriftene nøyaktige rapporter hver gang det er på tide med et skift, og analyserer resultatene av analysen og sammenligner den nåværende prøven med historiske data.

Ved å bruke avansert innsikt i girolje, kan teknikerne sikre at oljeskiftene skjer på riktig tid, for å unngå å skade maskineriet. For å kunne forlenge oljens levetid og maksimere ytelsen, må teknikerne før fjerne kontaminanter.

Skyll og rengjør

Et av de oftest glemte trinnene i oljeskiftingsprosessen er å rengjøre systemet for påfylling av ny olje. I miljøer med høyt tempo kan det være fristende å ta snarveier og gå for påfylling uten rengjøring.

Dette vil imidlertid føre til olje som er ineffektiv og full av kontaminanter kun timer etter bruk. Disse kontaminantene danner raskt avleiringer på metalloverflater i systemet, noe som hever driftstemperaturen og reduserer kraftoverføringen gjennom girboksen.

For å hindre at dette skal skje, er det avgjørende at teknikere husker å rengjøre systemene før maskinerioljen skiftes. Den mest effektive og virkningsfulle måten er å bruke et rengjøringsprodukt for å løse opp avleiringene og nøytralisere hvilke som helst syreholdige kontaminanter.

Et effektivt produkt for systemrengjøring, som f.eks. NCH Europes Flush & Clean, virker ved å skylles gjennom systemet i løpet av en kort driftsperiode. Dette separerer avleiringene fra systemets overflate, og etterlater dem i den gamle oljen, slik at de fjernes i løpet av oljeskiftet.

Riktig vare

Når systemet er skylt er det siste trinnet i prosessen å erstatte væsken med en effektiv girolje. For å velge et effektivt produkt, må teknikerne vurdere både spor av oljen og problemene som bruksområdet står overfor.

Hvis for eksempel girboksen har en tendens til å samle kondens og rust, er det viktig at oljen kan håndtere dette. I dette tilfellet anbefaler vi vårt Top Blend CS-produkt. Top Blend CS bruker en høyere prosent med kalsiumsulfonat-teknologi som mopper opp syre som kommer fra oksidering, inneholder den også demulgeringsmidler som separerer vann fra olje for å holde girene i god stand og riktig smurt. .

På samme måte kan også problemer som skumming og oljeoksidering også håndteres ved å velge et produkt som inneholder anti-skummende midler og oksidasjonshemmere, henholdsvis.

For virkelig effektiv giroljeskifting må man vurdere hvert trinn i prosessen for å avgjøre hva som er de beste produktene for et bruksområde. Denne behandlingen skal deretter gjentas for hver påfølgende påfylling.

Du trenger kanskje ikke en 300-siders forklaring, men det er åpenbart at oljeskift ikke er den enkle prosessen som mange mener det er. Med riktig kunnskap og løsninger kan det å styrke maskineriets effektivitet være like lett som en pluss en.