Endre dårlige giroljevaner

NCH forklarer hvordan teknikere kan overvåke oljens tilstand nøyaktig

Benjamin Franklin sa engang at "det er enklere å forhindre dårlige vaner enn å bryte dem". Dette stemmer for industrisektoren, der det er enklere å skape en vane med godt, prediktivt vedlikehold, enn å komme seg etter maskinhavari og nedetid.

Dette er imidlertid enklere sagt enn gjort. Prediktivt vedlikehold krever konstant årvåkenhet for å være effektiv, og sikre at vedlikeholdsteknikere vet når det er riktig tid å smøre lagrene, påføre rustforebyggende belegg eller behandle vannkilden sin. Disse oppgavene vil variere i frekvens, så det kan være en bratt læringskurve for å gjøre dette riktig.

Uheldigvis vet vi at problemene ikke venter til du er klar, og at spesielt når det gjelder giroljeskift, så fører det ofte til problemer hvis man ikke får det til riktig. Hvis man skifter oljen for raskt, vil det fore eksempel føre til høyere kostnader, ettersom man skifter flere ganger enn nødvendig. Og hvis man i motsatt fall glemmer å skifte olje til rett tid øker man sannsynligheten for maskinhavari og sammenbrudd, som i seg selv fører økte driftskostnader.

På tross av alt begge deler fører til økte driftskostnader, skjer kun 20 prosent av oljeskift på riktig tidspunkt. Dette er ikke overraskende når man tenker over at mange variabler kan bestemme hvor ofte det er nødvendig med oljeskifte. Selv om mange teknikere kan fylle opp en maskin og forvente en endring etter en viss tidsperiode, er det faktisk kvaliteten på selv oljen som må måles.

Dette er forståelig nok vanskelig uten en omfattende tilnærming til analyse av industrielle giroljer. For å kunne måle kvaliteten på oljen på en pålitelig måte, og når det er på tide med et oljeskift, må teknikerne identifisere mengdene med ekstern kontaminering og metallslitasje, samt det generelle tilstanden på oljen.

For eksempel er oksidering en naturlig forekommende prosess som påvirker oljen over tid. I tilstedeværelse av oksygen begynner oljen å brytes ned, og dette reduserer servicenivået på selve oljen. I tillegg til dette produseres også slam som gjør det vanskeligere for utstyret å arbeide, samt at det øker driftskostnadene.

Hvis den neglisjeres lenge nok vil syren i oksidert olje øke og føre til korrosjon og groptæring. Selv om dette blir problematisk hvis det neglisjeres i lange tidsperioder, gir dette syreinnholdet en mer nøyaktig vurdering av oljens tilstand. Ved å måle økninger i systemets totale syretall (TAN), kan vedlikeholdsteknikere og anleggsledere identifisere når oljens syreinnhold når maksimum akseptabelt nivå og handle i henhold til dette.

TAN omfatter bare én del av den generelle girbokstilstanden, og det er mange andre vurderinger, som f.eks. driftstilstanden til selve maskineriet. Det er avgjørende at teknikere vurderer alle aspekter for sikre optimal ytelse.

Derfor har NCH utviklet NCH Oljeserviceprogram (NOSP) for å hjelpe bedrifter med å holde maskineriet sitt i gang, og skifte olje på riktig tidspunkt. Prøver på girolje analyseres og brukervennlige rapporter genereres slik at anleggsledere kan se nøyaktige resultater med en gang, og få en tydelig oversikt over utstyrets tilstand og oljens TAN.

Nøyaktig analyse bidrar til å hindre at teknikere pådrar seg den dårlige vanen med feil oljeadministrering. Ved å kombinere denne innsikten med en effektiv rengjøringsløsning og egnet girolje, kan ytterligere dårlige oljeskiftvaner og skader unngås.