Å holde seg på riktig side av legionellaloven

Nye regler for legionellarisikovurdering og -kontroll blir strengere

Nylige endringer i legionellabestemmelsene fra helse og sikkerhetsforskriftene (HSE) har lagt et større ansvar på bedrifter til å aktivt styre legionellarisikoen i vannsystemene sine. Bedrifter som ikke klarer å oppfylle de nye forskriftene kan bli straffeforfulgt som en del av en samlet innsats for å skape forbedringer i sektoren. Her ser Dr. Simona Vasilescu fra innovasjonsplattformen for vannbehandling hos NCH på hva bedrifter må gjøre for å bevare kontrollen.

Hvis den inntas er legionellabakterien relativt harmløs. Tross alt så finnes den i små antall i naturlige vannkilder som elver innsjøer og reservoarer. Men hvis de fanges i en mikroskopisk dråpe i vanndamp og pustes ned i lungene dine, kan de føre til den potensielt dødelige legionærsykdommen. Sykdommen, som har samme symptomer som en vanlig forkjølelse kan vær veldig vanskelig å diagnostisere ved første øyekast.

Selv om alle er mottakelig for infeksjonsrisikoen, økes sannsynligheten med alderen og for mennesker med svakere immunsystemer som f.eks. diabetikere, røykere og de med høyt alkoholforbruk.

Selv om konsentrasjonen av legionellabakterier er relativt lav i naturen, kan den raskt fordoble deg seg når den kommer inn i en vanntilførsel. De varme, fuktige forholdene som skapes av stillestående vann i lagringstanker, varmevekslere og milevis av rørsystemer, gir en god grobunn som raskt kan føre til et utbrudd.

Forskriftsreformasjon

For å fremme forbedringer i folks helse og sikkerhet på arbeid, ønsker britiske myndigheter å slå ned på lokaler som er i risikosonen. Helse- og sikkerhetsforskriftene (HSE) har utstedt nye retningslinjer som heter L8 godkjent praksis (ACoP), fjerde utvalg. Disse retningslinjene er ledsaget av tekniske veiledningsdokumenter i tre deler for å gjøre det lettere for bedrifter å overholde loven.

De nye reglene øker nå ansvaret til bedriftene, og også ansvaret til spesifikke personer med diverse ansvarsområder i disse selskapene. "Folk med plikter", som arbeidsgivere, huseiere og de som har ansvar for hvilket som helst område, har nå et juridisk ansvar for å identifisere og administrere risikoen for eksponering for legionella , utvikle forebyggende tiltak og kontrolltiltak, sikre at prosessen registreres ved bruk av jevnlig oppdaterte "levende dokumenter" og utpeke en kompetent person til å implementere kontrolltiltak.

Steg for steg

Så hva må du gjøre for å sørge for at systemet ditt ikke er i risikosonen? Det første er å fastslå om anlegget ditt har lav risiko eller ikke. Hvis du er i en liten bygning uten vannlagringstanker, der kaldt vann kommer direkte fra hovednettet og varmtvannet mates direkte fra umiddelbare eller lavtvolum-vannvarmere på rundt 50 grader Celsius, er det svært liten risiko for at individer blir eksponert. Her er den eneste risikokilden toaletter og håndservanter.

Hvis du har lav risiko, trenger du ikke å iverksette noen ytterligere kontrolltiltak. Du trenger bare å utføre en jevnlig risikovurdering, dokumentere prosessen og gå gjennom den når det utføres endringer ved systemet.

For selskap som driver i hva som helst annet enn en liten bygning, hvis du f.eks. driver et anlegg, er risikoen mye høyere. Anlegg som har mer komplekse vannsystemer må opprette et eiendomsregister, et skjematisk diagram for systemet som viser blindveier, altså lengder på rørsystemet der vannet kan bli stående, og identifisere mulige kilder til kontaminering, samt bedømme nåværende desinfeksjons- og behandlingsmetoder.

En vannsystem inkluderer alt anleggsutstyr og installerte komponenter som f.eks. rør, pumper, matetanker, dusjer, varmevekslere, kjøletanker, vannmyknere, kjølere og fuktere, bare for å nevne noen. Disse typene oppsett er bidrar til stillestående vanntemperaturer mellom 20-24 grader celsius i vannkilder, noe som kan føre til spray og legionellaholdige aerosoler.

Som bedrift er et ofte lett å overse det faktum at selv om hovednettets leverandør har et ansvar for å levere bakteriefri vanntilførsel, så kan til og med små mengder bakterier doble seg raskt når hovedtilførselen først kommer inn i bygningen ved kuleventilen. Rør under bygninger og anlegg er ofte mange tiår gamle, og inneholder rust, slim og mikrobiologiske filmer. Dette er perfekte grobunner for legionella.

Stressfritt

For mange bedrifter kan det bli et mareritt å ta kontroll over denne prosessen. Selv om temperaturbasert overvåking er enkelt, har mange bedrifter ganske enkelt ikke ekspertise til å håndtere de mer komplekse kontrollmetodene som inkluderer kjemisk dosering og vannbehandling. Heldigvis gjør forskriftene det mulig for bedriftene å utpeke en kompetent person som skal administrere vurderingen og kontrollen av legionella.

Når det gjelder vannbehandling så er det viktig å velge riktige kjemikalier. Uansett om det er klorin, brom eller en oksiderende biocid, så er det avgjørende at man forstår kontakttid, systemets vannsirkulasjonstider og halveringstiden når man skal utvikle en bærekraftig og langsiktig behandlingsplan. Det er også mer kostnadseffektivt å outsource områdeundersøkelsens bedømmelse og overvåkingen til en ekspert som virkelig forstår hvordan man skal sørge for at bedriften din overholder loven.

De nye reglene er helt klart tydeligere i defineringen av ansvaret innen bedriftene når det gjelder å dempe risikoen for legionellaeksponering. Først kan dette virke skremmende, men med riktig hjelp og bruk av kontrollmetoder kan bedriftene ikke bare overholde loven, men også blir gode eksempler på beste praksis.