IBM, vindusviskere og legionærsykdommen

Jeg regner med du allerede vet alt om legionella. Fakta om denne sykdommen er godt etablerte. Du vet sikkert at det kan skade magnetbånddrev som brukes for å lagre data i IT-systemene dine. Du vet sikkert også at du kan bli smittet via spylervæsketanken på bilen din. Du har uten tvil full kjennskap til beste praksis for legionellakontroll i din bygning. I tilfelle du ikke kunne disse faktaene, skal NCH Europes innovasjonsplattform for vannbehandling destillere myten fra sannheten.

Etter at forskerne i 1976 fastslo at bakterien som forårsaker legionærsykdommen er til stede i nesten alt av stillestående vann, utviklet forskerne baktericider for å behandle problemet.

Tidlig på 1980-tallet var det imidlertid en mystisk massesvikt i magnetbånddrev som produseres av IBM, som skapte problemer i hele USA. Først kunne ikke selskapet finne noen feil med drevene, så de iverksatte et team med sine beste folk for å undersøke.

Det de fant overrasket dem alle. Alle de defekte drevene befant seg i nærheten av en ventilasjonskanal. Biociden som ble brukt for å løse legionellaproblemet ble skapt med bittesmå spor av tinn, som igjen samlet seg på båndhodene og første til at de krasjet.

Så faktisk var legionella den første menneskesykdommen som også påvirket maskiner!

Det er imidlertid virkningen legionella har på sine menneskelige ofre som er viktigst. Den gir influensalignende symptomer og kan potensielt være dødelig, spesielt hvis pasienten også har andre lidelser.

Overraskende nok, ettersom den er enkel å forhindre, så ser det ut til at legionella vokser både i Storbritannia og resten av verden. Dessverre er det vanskelig å måle dette nøyaktig, så mange tilfeller registreres uriktig som influensa, eller blir ganske enkelt ikke rapportert.

Årsaker til legionella

Legionella forårsakes av en utbredt bakterie som heter legionella, som man finner i dammer, elver og innsjøer. Det er imidlertid formålsbygde vannsystemer som representerer den største faren for mennesker. Og ja, i henhold til en rapport fra 2010, European Journal of Epidemiology, så inkluderer dette spylevæsketanken på bilen din. Dette kom selvfølgelig i nyhetene, men det er egentlig ikke noe stort problem, ettersom legionella oftere utgjør en mye større fare i større systemer.

Problemer oppstår når vannet står med temperaturer mellom 20-45 grader Celsius (68-113 grader Fahrenheit), slik at bakteriene kan vokse og utvikle seg. Hvis væsken deretter omdannes til en aerosol eller spray, kan det bli farlig.

Mennesker pådrar seg legionella ved å puste inn de små dråpene av kontaminert vann som slippes ut i luften når aerosolen skapes. Selv i ikke-dødelige tilfeller kan symptomene være svært ubehagelige og medføre temperaturer opp til 38 grader Celsius (100,4 grader Fahrenheit) eller høyere, muskelsmerter, forvirring, tretthet, frysninger og jevnlig hodepine.

På grunn av Storbritannias strenge lovgivning og høye bevissthetsnivåer om legionella, spesielt sammenlignet med resten av Europa, som har en mye mer avslappet holdning, kan øynasjonen påberope seg en dødelighet på kun 10 %.

Mellom 2011 og 2013 var det 84 dødsfall på grunn av legionella i Storbritannia. Av disse hadde 33 % pådratt seg bakterien på reiser utenfor landet.

Forbygging av legionella

Systemene som utgjør størst risiko er systemer som inkluderer store tanker med relativt stillestående eller stagnert vann, inkludert varme og kalde vannsystemer, luftfuktere, fordampingskjølesystemer og spesielt kjøletårn, spa og badekar.

I tillegg til disse systemene bør også selskap med nøddusjer, pyntefontener, luftfuktere, hybridkjølere, pasteuriseringsenheter eller luftvaskere også iversette Legionellakontroll.

For å minimere risikoen for legionella er det avgjørende at alle vannsystemer kontrolleres jevnlig og opprettholdes, og at man følger det aktuelle landets helse- og sikkerhetsforskrifter. Ved NCH anbefaler vi å følge en rutine med beste praksis som er basert på Storbritannias tilnærming til å minimere risikoen.

For å sikre at vanntanker ikke oppmuntrer bakterievekst, må bygnings- eller anleggseieren holde dem på temperaturer enten under 20 grader celsius, der bakteriene vil forbli sovende, eler over 60 grader celsius, der bakteriene ikke vil kunne overleve.

På samme måte må anleggsledere eller vedlikeholdsteam holde vannet rent for urenheter, inkludert organiske partikler, slam, avleiringer og biofilmer.

Jevnlige og kontrollerte sjekker skal utføres som en del av en tydelig og prediktiv vedlikeholdsplan for å sikre at vannet ikke er kontaminert og forblir ved riktig temperatur.

Du må også følge Management of Health and Safety Work Regulations (MHSWR) (Håndtering av forskrifter for helse- og sikkerhetsarbeid), som gir et rammeverk for å hindre helse- og sikkerhetsproblemer på arbeidsplassen. På samme måte tilbyr også Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH) (Kontroll av substanser som er farlige for helseforskrifter 2002) en spesifikk struktur for forebygging av legionellabakterien, og kommer med forslag til hva du skal gjøre hvis vannsystemet ditt blir infisert.

Storbritannias Notification of Cooling Towers and Evaporative Condensers Regulations 1992 (Varsel om forskrifter for kjøletårn og fordampingskondensatorer 1992) må også lese, samt Control of Legionella Bacteria in water systems (Kontroll av legionellabakterier i vannsystemer): Godkjent praksis og veiledning L8, fjerde utgave.

Beste praksis ville være å kontakte en ekspert og få vedkommende til å utføre en legionellarisikovurdering og anbefale et program med kjemiske og servicebaserte behandlinger, inkludert overvåking og kontroller, samt jevnlig analyse.

Du må huske at endringene i Control of Legionella Bacteria in water systems, som ble gjort i fjerde utgave, var ganske vesentlige. Som bygningseier kreves det nå at du kontinuerlig oppdaterer din risikovurdering og inkluderer et skjematisk diagram hvis du har både interne systemer og kjøletårn.

For kjøletårn må nye kjemiske parametere måles jevnlig, og tas med i betraktningen for å beregne potensialet for forurensning, avleiring og korrosjon.

Ved fordampingskjølesystemer skal de målte parameterene, sammen med jevnlige inspeksjoner, brukes for å bedømme renheten til tårnet og systemet som helhet vil bestemme kravene og hyppigheten for rengjøring og desinfeksjon av systemet som helhet. Dette er svært forskjellig fra de tidligere forskriftene, som f.eks. den tredje utgaven, som foreslo rengjøring hver sjette måned.

IBMs defekte lagringsbånd er et godt eksempel på hvordan oppfølging av beste praksis i form av direktiver og lovgivning kan bidra til å minimere problemene på tvers av et system. Som et resultat vil NCH anbefale at du iverksetter de tøffeste forskriftsmessige kravene, som i dette tilfellet er Storbritannias, som beste praksis, og følger dem så godt som mulig. Hvis du gjør dette vil du finne ut at du til slutt kommer til å få vite alt du trenger om legionella, eller i hvert fall alt du trenger å vite for å lede et trygt og veldrevet anlegg.