Mestre vannbehandlingskunsten

Har du noen gang vært på sirkus og blitt imponert over artister som går på strak linje over deg? En slik oppvisning av eleganse og balanse kan få mange til å føle ærefrykt, men for de som jobber innen vannbehandling er det bare en fysisk manifestasjon av jobben deres! Bli med alle sammen når Dr Simona Vasilescu fra innovasjonsplattformen for vannbehandling ved den globale leverandøren av energi-, vann- og vedlikeholdsløsninger, NCH, utforsker verdens beste kjemishow.

Effektiv vannbehandling er en balansekunst av nøyaktighet, forståelse og kunnskap. Selv om mange som ikke er direkte involvert i prosessene kan se det som at man bare kaster en eller annen løsning ned i vannkjølesystemet og glemmer hele greia, er det faktiske prosessen fullstendig avhengig av presisjon og inngående kunnskap om vannet i systemet. Unøyaktig dosering gir ineffektiv behandling, og ineffektiv behandling kan gi mye større problemer, som f.eks. legionella.

Identifisering av spesifikke problemer er det første trinnet til å mestre vannbehandlingskunsten, slik at man ikke går i legionellafellen. Problemet i systemet ditt er kanskje ikke legionella i det hele tatt, det kan være kalsium til stede i vanntilførselen. I dette tilfellet ville løsningen måtte kunne bekjempe avleiring, så en korrosjonshemmer ville være nytteløst.

På samme måte, hvis en tekniker kun doserer en del per million (ppm) løsning når systemet deres faktisk trenger minst tre, blir ikke resultatet vellykket. Men, selv om det er avgjørende at en tekniker sikrer at nødvendige mengder blir brukt, er det en rekke andre faktorer som må tas med i betraktningen for at behandlingen skal bli effektiv.

Halveringstid

Halveringstiden til en løsning kan for eksempel gjøre en effektiv behandlingsløsning mislykket. Over tid vil en løsnings konsentrasjon reduseres, etter hvert som vannet enten fordamper eller slippes ut, og det er derfor man må vurdere systemets spesifikke behov. Hvis ikke kan det hende at du doserer riktig, men ikke ved høye nok nivåer for å kunne beholde optimale konsentrasjoner lenge nok til at biocidene får gjort jobben sin,

I enkelte tilfeller kan biocidsystemer ta mange timer for å bli fullstendig effektive i et system. Hvis et systems utlufting betyr at halveringstiden til 300 ppm av biociden er to timer, vil det ikke begynne åvirke før det allerede er mindre enn 50 % effektivt.

For å håndtere dette kan teknikerne beregne produktets halveringstid ved å fullføre en ligning ved bruk av utluftingsmengden av vanntilførselen og dosere i henhold til dette. I stedet for å bruke 10 ppm av hemmer for å behandle 300 ppm med kalsium og bekjempe avleiring, må teknikerne bruke mer, avhengig av sine spesifikke beregninger.

Variasjoner

Selvfølgelig er ikke verden så perfekt at vannbehandlingsleverandører alltid kan identifisere problemer med nøyaktig presisjon. Det er ikke uvanlig at det finnes variasjoner som kan føre til en økning i kontaminantinnholdet, og forårsake problemer for behandlingsløsninger.

For eksempel kan 300 ppm kalsium behandles lett med 10 ppm avleiringshemmer, men en plutselig tilførsel av 5 ppm med kalsium i kildevannet kan føre til at den aktive dosen blir overveldet av kontaminanter. Det er en rekke årsaker til at dette kan skje, som f.eks. en utluftingsventil på systemet.

I slike tilfeller kan man naturligvis gå ut fra at det beste vil være å bare tilsette mer løsning. Ved videre dosering blir det enda vanskeligere å unngå å krysse grensen for overbehandling av vanntilførselen.

For å dempe dette problemet, har NCH utviklet krystallmodifikatorer som kan arbeide sammen med terskelhemmere for å gi ekstra støtte. Hvis det oppstår variasjoner, kan modifikatorene arbeide med det som navnet tilsier, og modifisere molekylstrukturen til selve kalsiumet. Denne modifikasjonen jevner ut kantene på kalsiummolekylet og setter det ut av stand til å feste seg på metallrør, og eliminerer deretter risikoen for oppbygning av avleiringer.

En feilfri rutine

Når umiddelbare problemer er håndtert, handler det om å holde seg til en kontinuerlig behandlingsrutine som vil holde kontaminantene under kontroll. En god behandlingsstrategi vil ikke bare være avhengig av å behandle vannet med samme løsning hver måned, men vil jevnlig vurdere vannet og tilpasse seg deretter.

To vurderinger vil aldri gi samme resultat, så det er avgjørende at vannbehandlingsleverandører kan tilby kontinuerlig støtte og ekspertise til selskapets teknikere. Vi er stolte over vår tekniske kunnskap ved NCH, og vi sørger for at alle kundene våre får skreddersydde behandlingsløsninger som forblir effektive.

På en måte handler ikke vannbehandlingens imponerende balansekunst bare om å opprettholde balansen på den strake linjen, men å håndtere den generelle hendelsen. Ved å være svært oppmerksom på alle detaljene, kan bedrifter påta seg rollen som sirkusdirektør for å opprettholde orden og hindre kostbar nedetid. Man må jo holde showet i gang!