Bygge en kjemisk demning

Du kommer ofte til å høre konspirasjonsteoretikere som protesterer mot det faktum at det er fluor i kranvannet vårt. I visse sirkler mener man at spor av dette kan påvirke alt fra humøret til IQ-en din. Med en moderat dosering på 1 del per million (ppm) i vår vanntilførsel, virker tanken på alvorlig skade imidlertid litt overdrevet. Spesielt når man tenker over at det en gang var så mye som 1000 ppm bly i Mersey-elvemunningen, og at vi kom levende fra det.

Av Dr Simona Vasilescu i Vannbehandling innovasjonsplattformen, NCH

Forståelse av hvor mange ppm av et kjemikalie som vil ha ønsket (eller til og med uønsket) effekt er et grunnleggende krav når det gjelder vannbehandling. Dette blir ekstra åpenbart når man skal dosere et vannkjøpesystem med den beste kombinasjonen av behandlingsløsninger. Vellykket dosering avhenger av absolutt nøyaktighet og en forståelse av hvilke kjemikalier som er best for dine systemer, og hvordan de vil fungere sammen. Hvis du doserer feil mengde eller med feil kombinasjon, vil sluttresultatet enten bli ineffektivt, eller det vil skade systemet ditt.

Det første trinnet til riktig dosering er å identifisere akkurat hva vannet må behandles for, da dette vil gjøre det mulig å velge riktig løsning. Hvis det for eksempel er kalsium tilstede i vannet og behandling er nødvendig for å bekjempe avleiring, vil det ikke fungere med en rusthemmer. På samme måte er det helt nytteløst å bruke en avleiringshemmer med feil dosering.

Nøyaktig måling er imidlertid ikke alltid nok. Det er en rekke faktorer man må ta med i betraktningen når skal fastslå konsentrasjon, fra kjemisk halveringstid til variasjoner i kontaminantnivået.

Vellykket vannbehandling for å stoppe avleiring kan sammenlignes med en demning. Hvis du tar det forrige kalsiumeksempelet, er 300 ppm med kalsium i vannet den strømmen som må behandles av hemmeren - "demningen". Ved bruk av en terskelhemmer kan det være at 10 ppm med aktiv avleiringshemmer kan holde tilbake 300 ppm. Hvis det var økninger i kalsiuminnholdet ville strømmen nå imidlertid oversvømme den kjemiske demningen eller i denne analogien: det ubehandlede kalsiumet ville kunne avleire på varme overflater. Det er en rekke årsaker til at disse typene øker, som f.eks. en utluftingsventil på systemet.

Ved NCH har vi utviklet krystallmodifikatorer som arbeider sammen med terskelhemmere for å gi ekstra støtte i slike situasjoner. Disse modifikatorene gjør akkurat det som står på boksen, de modifiserer molekylstrukturen av kalsium i vannsystemet, slik at de ikke utgjør en så stor trussel. Kalsiummolekyler modifiseres for eksempel på en slik måte at de ikke lenger kan samspille med metallrørene og forårsake avleiring. Så for å ta analogien igjen, "strømmen" av ubehandlet kalsium som oversvømmer "demningen" fanges av krystallmodifikatorene og blir ute av stand til å avleire på de varme overflatene.

Gitt den intrikate og presise naturen a effektiv og proaktiv vannbehandling, er det viktig at leverandøren din kan tilby kontinuerlig støtte og ekspertise, samt revolusjonerende kjemiske løsninger. Vi er stolte over vår tekniske kunnskap ved NCH, og vi sørger for at alle kundene våre får skreddersydde behandlingsløsninger som forblir effektive. Vi kan trygt si at 1ppm med fluor i kranvannet ikke er kjedelig for noen i teamet vårt!