Kjenn din fiende!

Visste du at et 200 tonns kjøletårn kan samle 275 kg partikler i løpet av bare ett år? Å la et kjøletårn bli tynget ned av bakterievekst og slimansamlinger gjør det sårbart for korrosjon og tilsmussing, og det er ikke verdt å risikere anleggets drift. Men kjenner du fienden godt nok til å kunne holde den mikrobielle veksten i sjakk?

Stillestående vann i kjøletårnsystemer og lukkede kjølevannsystemer er en ideell grobunn for mikrobiell vekst, som kan føre til kostbade problemer innen kjølesystemet ditt, som f.eks. ansamling av slim, sirkuleringsproblemer og til og med korrosjon. Disse problemene kan føre til at et kjølesystem i beste fall blir ineffektivt, og som i verste fall slutter å fungere helt. Nedetiden og det potensielle omsetningstapet gjør at det er svært viktig å behandle vannet i kjølesystemet ditt, og det finnes mange måter å gjøre dette på. Kjemisk behandling kan imidlertid bety en skreddersydd løsning for ditt spesifikke system, hvis det skal gjøres riktig.

Kjemiske behandlingsprogrammer

Bruk av kjemikalier er en god løsning for å håndtere noen få hovedproblemer:-
Oppbygning av avleiringer - Kalsiumkarbonat danner vanligvis store avleiringer med kontaminanter i kjølevann.

Korrosjon - Et annet problem er korrosjonskontroll, ettersom sirkulasjonsvannet ofte inneholder korrosjon som fremkaller kjemiske kontaminanter, som kan skyldes høyt oksygeninnhold, karbondioksid, lav pH, eller kontakt med ulike metaller innen systemet.

Mikrobiologi - Kontroll av biologisk vekst fører også til problemer, som alger, grønn mose og slim, som består av gelatinaktig organisk materiale, og dette kan føre til tap av funksjonalitet.

Skumming - Selv om det ikke er et vanlig problem, så forårsakes skumming av kontaminering av sirkulasjonsvannet, og kan føre til driftsproblemer som f.eks. oversvømmelse. Skumhemmende kjemikalier brukes for å berolige prosessvannet.

Vær presis

Dessverre finnes det ikke én løsning for alle når det gjelder kjemisk behandling. Med så mange hensyn å ta er det viktig å få best mulig biocidbehandling for ditt systems spesifikke behov. En skreddersydd vannbehandlingsløsning fra Chem-Aqua kan redusere energi-, vann- og vedlikeholdskostnader betydelig, mens man sikrer trygg og pålitelig drift.

Chem-Aquas undersøkelsesteknikere tester prøver fra alle kjølesystemer som selskapet behandler for å avgjøre den eksakte naturen og optimal måling av biocider for hvert system. Nøyaktig etablering av truslene, ved å fastslå pH-nivåene, halveringstiden og den organiske belastningen på systemet, betyr at Chem-Aqua kan skreddersy behandlingen for å behandle spesifikke problemer.

For eksempel brukes vann i stålindustrien for å avkjøle smeltet stål, og det er vanlig at slagg og olje kontaminerer vannkjølevæsken. I denne situasjonen kan typiske oksiderende biocider, som f.eks. natriumhypokloritt (klorin) være ineffektive, og klorindioksid kan være mer egnet. Testing som utføres i løpet av undersøkelsesprosessen vil vise dette før behandlingen starter.

Chem-Aqua oksiderende løsninger er tilgjengelig som flytende væske, tørr pasta, tabletter, pulvere og granulater, og leveres i riktige mengder for å sikre fullstendig spredning i et system, og nivåene overvåkes kontinuerlig. Skreddersydd behandling kan øke levetiden til et vannkjølesystem, for ikke å nevne hele anlegget, og redusere driftskostnadene.

Hvis du er i tvil om du trenger å behandle kjølesystemet ditt på en så målrettet måte, er det verdt å huske at kun 0,005 tommer med mikrobiologisk forurensning i en 1000 tonns kjøler kan øke de årlige elektrisitetskostnadene med £30,000! Kostnadene for de 275 kg med partikler som du kan samle i løpet av et år er kjedelig å tenke på.