Ma van a Nők és lányok a tudományban nemzetközi napja. Ez a nap az ENSZ által támogatott megemlékezés, amelynek célja a nemek közötti egyenlőség eljuttatása a tudomány, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) területére a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok részeként.

Az Egyesült Királyság egyetemi felvételeinek 2017/8-as adatai azt mutatják, hogy a női hallgatók körülbelül egyharmada vett fel STEM tantárgyakat. A természettudományokra való jelentkezés valamivel magasabb, 39%, volt, míg számítástechnikára és műszaki tudományokra 19%-uk regisztrált.

Európa szerte az adatok ugyanazokat a tendenciákat mutatják. Az európai felsőoktatási intézmények 2019-es felvételeinél több nő, mint férfi szerepelt, de a STEM szakokon végzett hallgatókból rendszerint két férfi szerzett diplomát  és csak egy nő.

Az NCH több vegyészével beszélgettünk arról, hogy miként kezdtek el érdeklődni a tudományok iránt, milyen tapasztalatokat szereztek tudósként, és a tudomány milyen előnyöket biztosított számukra a munkájukban.

Sarra BSarra Boyd BSc (Hons) CChem
Technical Support Chemist – Europe

Először a szüleim keltették fel érdeklődésemet a tudományok iránt, mindketten tudományos háttérrel rendelkeznek, és megmutatták, hogy a tudomány mennyire érdekes és gyakori a mindennapjainkban. Számos különféle tudományos területet lehet tanulmányozni, és különböző módon lehet felhasználni a tanultakat. Ha a kémiára gondolok, megemlíthetem az NCH fejlett műszaki tevékenységét az olyan tisztítószerek és kenőanyagok létrehozásában, amelyek speciális tudományos ismereteket igényelnek, de az ételek főzése is a kémia egyik formája.

Több tudós is inspiráló volt számomra, például Marie Curie, akire fiatal koromban felnéztem. De a legjelentősebb az anyukám volt, aki fizikus. Mindig jobb voltam fizikából, de anyukám arra biztatott, hogy folytassam valami olyasmivel, amit a karrierként is szeretnék, ezért kémia szakra mentem.

A tudomány érdekes tantárgy, sokféle tudományágat és karriertípust lehet fontolóra venni. Sok nő dolgozik ma változatos tudományos szerepekben szerte a világon, jelentősen hozzájárulva mindannyiunk életviteléhez.

A technikai támogatás vegyésze vagyok az NCH-nál, támogatom az országos vegyészeket Európán belül. Ez főleg a biztonsági adatlapokkal végzett munkát, a Mérgezési központba küldött értesítéseket és a termékcímkékkel végzett munkát foglalja magában. Tanácsadói munkát is végzek a vegyipari termékeink és azok felhasználásával kapcsolatban. Kémiai végzettségem nélkül egyiket sem tudnám megtenni.

Zsuzsanna LZsuzsanna Liko
Marketing Manager – Hungary

Szinte születésemtől fogva tudósok vettek körül. Szűkebb családomban édesanyám és testvérem is tudománnyal foglalkozik, tágabb családomban még több tudós van. Szóval szinte természetes volt, hogy felnőtt koromban tudománnyal fogok foglalkozni. Különösen érdekesnek és szépnek tartottam a kémia területét. Szerencsére volt affinitásom is hozzá, így fel tudtam venni a tanulmányaim közé.

Ez az affinitás és érdeklődés az NCH-nál folytatott pályám döntő része volt, amely immár közel 20 éve tart. Kezdeti szerepemben az NCH kémiai munkájának főleg a gyakorlati területén dolgoztam, míg az elmúlt években több marketingre összpontosító feladatot végeztem.

Egy teljes generáció nőtt fel, tanult és szerzett képesítést azóta, amióta az NCH-nál dolgozom. Az biztos, hogy ebben a generációban a nőknek sokkal könnyebb beilleszkedni a tudományos életbe, mint 100 évvel ezelőtt. De ha valaki valamelyik tudományágat még ma is túl férfiasnak találja, nem szabad megriadnia attól, hogy tanulmányozza.

Diákkoromban két tudós inspirált, az egyik Szent-Györgyi Albert (aki először izolálta a C-vitamint) és Oláh György (aki Nobel díjat kapott a karbokation kémiához való hozzájárulásáért). Ma nagyon sok tudós végez csodálatra méltó munkát, de kiváltképpen meg kell említenem Karikó Katalin magyar tudóst, akinek tudományos munkája nagyban hozzájárult a COVID-19 elleni vakcina kifejlesztéséhez, lerövidítve a járvány időtartamát.

Remélem, hogy a tudományt továbbra is arra használhatjuk, hogy javítsuk a körülöttünk lévő világot és jobban bánjunk a bolygónkkal.

Mandeep HMandeep Hare
Technical Marketing Co-ordinator for NCH UK & Ireland

Először a középiskolában kezdtem érdeklődni a tudomány iránt, mint a körülöttem lévő világ megismerésének egyik módját. A kémia, a biológia és a matematika emelt szintű tantárgyait választottam, mielőtt az Aston University alkalmazott kémia szakán szereztem diplomát.

A kémiát lenyűgözőnek találtam, mert a kémia minden körülöttünk lévő dolog és minden, amit csinálunk tanulmányozását jelenti. Az NCH-nál betöltött szerepemben a tanulmányaim segítettek jobban megérteni az általunk gyártott vegyi termékek összetételét, osztályozását, címkézését, stb.

A kémia tanulmányozása rengeteg funkcionális készségre is megtanít, amelyek a tanuláson és a kutatáson túlmenően is hasznosak. A problémamegoldó készség, az időkezelés, a szervezés, nagy mennyiségű adatok összegyűjtése és manipulálása csak néhány azok közül a készségek közül, amelyeket fejlesztettem a tanulásom során.

A tudományos kutatási területek iránt érdeklődő lányoknak és fiatal nőknek mindenképpen fontolóra kell venniük ezt a karrierjük szempontjából. Nagyon sok különféle tudományos területet lehet felfedezni, és az elsajátított készségek életük minden területén hasznosak lesznek.

Az elmúlt év megmutatta, hogy milyen fontos lehet a tudomány társadalmunk számára. A virológia és az immunológia központi szerepet játszott annak eldöntésében, hogy miként éljünk a járvány idején, és ezek lehetővé teszik számunkra, hogy visszatérjünk a normálisabb életbe. A tudósok és az orvosi személyzet elkötelezettsége az elmúlt évben valóban inspiráló volt.

Az oltóanyag ilyen rövid idő alatt történő kifejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges együttműködés megmutatja, hogy a tudomány mit tehet társadalmunkért, és milyen fontos szerepet játszik mindenki életének javításában.

Sylvie MSylvie Morrève
Chem-Aqua Product Manager – Europe

Emlékszem, hogy 11 éves koromban, amikor az első kémiaórámra elmentem, azt gondoltam, hogy „ezt akarom csinálni!” Volt egy jó tanárom, aki érdekessé tette a kémiát, és foglalkozott a természetes kíváncsiságommal. A kémia mindenképpen a Hűha! tényező volt számomra.

A tudomány iránti kíváncsiságom nagy lendületet adott, és úgy gondolom, hogy bárki, aki kíváncsi elmével rendelkezik, talál magának tanulmányozandó tudományos témát. Semmi nem izgalmasabb, mint a tudomány! A tudományos tanulmányok sok nézőpont, gondolatmenet felvállalását követelik meg tőlünk, és ez akkor működik a legjobban, ha a nők és a férfiak egyaránt részt vesznek a folyamatban, mert különbségeket hoznak a megfigyelésben, és segítenek „egyensúlyba hozni az egyenletet”.

Az NCH-nál végzett munkám során sokféle szerepet töltöttem be. A brit Ripley-ben lévő laboratóriumban való kezdéstől, a próbavizsgálatok elvégzésétől kezdve a nagyobb technikai támogatói szerepvállalásig, majd a Vízkezelő Platformon való munkámig mindezek a szerepek tudományos ismeretekre és a terepen történő alkalmazásuk tudására volt szükség. Az NCH sikere a sok különféle tudományos osztály közötti együttműködésen, a kutatások minőségén, az innováció támogatásán, valamint a szabadalmaztatott technológiák fejlesztésén alapul.

A tudomány nem tud előre haladni változatos elképzelések nélkül. Az egyik leginspirálóbb tudós számomra Antoine Béchamp, a francia vegyész. Ellentmondva Louis Pasteur elterjedtebb elméletének, miszerint minden csíra kórokozó és meg kell semmisíteni őket (a csíraelmélet), azt állította, hogy a mikroorganizmusok opportunisták, és nem mindegyikük kórokozó (a terepelmélet). Bár a pasztörizálás fontos, Béchampnak igaza volt. Elmélete és öröksége megértette velünk a krónikus betegségek további kutatásának szükségességét.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül Marie Curie szerepét sem a nőknek a tudományban való elismerésében, amivel mi, a STEM-ben dolgozó nők és lányok, tartozunk neki.

 


Az NCH-nál úgy gondoljuk, hogy a tudomány az alapja a sikerünknek szakmai és személyes életünkben. Mint ilyen, ez nem lehet csak az egyik vagy másik csoport hatásköre. A legeredményesebb előrelépés csak együtt lehet. Büszkék vagyunk vegyészeink szerepére cégünk sikerében, és várakozással tekintünk arra, hogy az elkövetkező években további női tudósokat üdvözölhessünk az iparban.