Menu

+30 2102710100

ελληνικάελληνικά

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μερικούς τεχνικούς όρους για τα προϊόντα των 6 πλατφορμών: Λιπαντικά & Πρόσθετα καύσιμα, Συντήρηση, Καθαρισμός Εξαρτημάτων, Partsmaster, Διαχείριση Λυμάτων και Επεξεργασία Νερού, ρίξτε μια ματιά στο γλωσσάρι.

A-gloss
 • Aerobic Growth /Αερόβια ανάπτυξη - Βακτήρια που απαιτούν οξυγόνο / αέρα για να αναπτυχθούν.
 • Amylase /Αμυλάση - Ένζυμο που ξεκινά τη διάσπαση των υδατανθράκων.
 • Anti-Corrosion Agents /Αντισκωριακά μέσα - πρόσθετο που προστατεύει τη λίπανση μεταλλικών επιφανειών από επιθέσεις με χημικά από το νερό ή άλλους μολυσματικούς παράγοντες.
B-gloss
 • Bacillus /Βάκιλος - γραμμάριο Αρνητικού αναερόβιου βακτηρίου. Έχει ειδικά επιλεγεί σε εφαρμογές λυμάτων για την ικανότητά του να υποβαθμίσει τα λίπη, τα έλαια και τα γράσα.
 • Baffle/Weir /Διάφραγμα / Φράγμα ύδατος - Φυσικό εμπόδιο σε μια παγίδα λιπών που επιτρέπει το διαχωρισμό των στερεών λιπών από το νερό.
 • Blow-by /Έκρηξη - Πέρασμα των άκαυστων καυσίμων και καύση των αερίων μετά το έμβολο δαχτυλίδια των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αραίωση των καυσίμων, η μόλυνση του λαδιού του κινητήρα και την απώλεια της απόδοσης.
 • BOD - Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο. Μέτρηση που καθορίζει την ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται από αερόβιους οργανισμούς για τη διάσπαση οργανικού περιεχομένου μέσα σε ένα σύστημα λυμάτων.
C-gloss
 • Carbon Residues /Υπολείμματα άνθρακα - Ενθρακωμένο υλικό που παραμένει μετά την έκθεση του ελαίου σε υψηλές θερμοκρασίες κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Catalytic Converter /Καταλυτικός μετατροπέας - Αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών των οχημάτων από το 1975. Η δουλειά του είναι να μετατρέπει επιβλαβείς ρύπους σε λιγότερο επιβλαβείς εκπομπές. Ο καταλυτικός μετατροπέας βοηθά στην απομάκρυνση των υδρογονανθράκων και μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από τα καυσαέρια, μειώνοντας παράλληλα τον έλεγχο των μετατροπέων οξειδίων του αζώτου (NOx).
 • Cetane /Κετάνιο - Άχρωμο υγρό υδρογονάνθρακα. Αναφλέγεται εύκολα όταν εκτίθεται σε μια μικρή ποσότητα θερμότητας.
 • Cetane Improvers /Βελτιωτικά κετανίου - Ένα πρόσθετο (συνήθως ένα οργανικό νιτρικό) που ενισχύει τον αριθμό κετανίου του καυσίμου που παρέχει βελτιωμένη καύση.
 • Cetane Number /Ο αριθμός κετανίου - Ο αριθμός κετανίου είναι ένα μέτρο της ποιότητας ανάφλεξης του καυσίμου ντίζελ. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός κετανίου, τόσο πιο εύκολα το καύσιμο θα καεί σε μια ρύθμιση συμπίεσης (όπως μια μηχανή diesel).
 • Chlorinated/Fluorinated Solvents /Χλωριωμένα / Φθοριούχα Διαλυτικά - Υλικά Πετρελαίου, όπου έχουν προστεθεί χλώριο και φθόριο για να κάνει το αντικείμενο λιγότερο εύφλεκτα ή εντελώς μη-εύφλεκτο.
 • Cleaning Solvents /Διαλύματα καθαρισμού - Χαλαρώνει και αφαιρεί καταθέσεις για τη βελτίωση των εκπομπών καυσαερίων και απόδοσης.
 • Combustible /Εύφλεκτο - κάθε υγρό ή στερεό, που θα καεί όταν αναφλεγεί από μία φλόγα.
 • Combustion Atomisers /Εκνεφωτές Καύσης - Πρόσθετα που μειώνουν την επιφανειακή τάση του καυσίμου που οδηγεί σε μεγαλύτερη ατμοποίησης (μικρότερες σταγόνες). Βοηθά στην βελτίωση της καύσης και τη μείωση των εκπομπών.
 • Common Rail Technology /Τεχνολογία μπεκιέρας - Μια υψηλής πίεσης αντλία μεταφοράς καυσίμου με ένα σύστημα μπεκιέρας (κοίλο άξονα). Αυτό αποθηκεύει και μετά παραδίδει ακριβείς ποσότητες των καυσίμων σε ποσοστό μέχρι και 25.000 psi, στο θάλαμο καύσης μέσω του υπολογιστή που ελέγχει ηλεκτρονικά τα μπεκ. Το τελευταίο είναι ανεξάρτητο με την ταχύτητα και το φορτίο του κινητήρα.
 • COD - Χημική Απαίτηση Οξυγόνου. Μέτρηση που καθορίζει την ποσότητα του οργανικού υλικού στα λύματα.
D-gloss
 • Dewatering Agents /Παράγοντες Αφυδάτωσης - Πρόσθετα για το διαχωρισμό και την ώθηση του νερού στον πυθμένα της δεξαμενής. Βοηθά στη μείωση των μπλοκαρίσματων του φίλτρου και το χειμώνα λόγω του σχηματισμού πάγου.
 • Dielectric/Dielectric Strength /Διηλεκτρική / Διηλεκτρική Αντοχή - Μια δοκιμή για τα έλαια και διαλύτες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά είδη. Πλήρες όνομα είναι διηλεκτρική τάση κατάρρευσης. Οι δύο μεταλλικές πλάκες βυθίζονται σε υγρό και ένα αυξανόμενο ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται μεταξύ τους, όταν το ρεύμα είναι αρκετά υψηλό για να «σπάσει» το υγρό, η τάση του ρεύματος καταγράφεται.
 • Diesel Additives /Πρόσθετα Diesel - τα πρόσθετα Diesel χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την απόδοση του καυσίμου ντίζελ (βελτίωση της καύσης, μειώνουν τη μόλυνση, μείωση των εκπομπών καυσαερίων και αύξηση λίπνασης).
 • Diesel Engine /Κινητήρας Diesel - Σχεδιασμένος από τον Rudolf Diesel και κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1892, ένας πετρελαιοκινητήρας είναι ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί τη θερμότητα της συμπίεσης για την ανάφλεξη και καύση του καυσίμου, το οποίο έχει εγχυθεί στο θάλαμο καύσης. Η διαδικασία είναι:
  1.Εισαγωγή – η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει, ο αέρας εισέρχεται,το έμβολο κατεβαίνει
  2.Συμπίεση –Το έμβολο ανεβαίνει, ο αέρας συμπιέζεται (θερμαίνεται άνω των 540 ° C)
  3.Καύση - Το καύσιμο ψεκάζεται (κατάλληλη στιγμή), γίνεται ανάφλεξη, το έμβολο κατεβαίνει
  4.Eξάτμιση – το έμβολο ανεβαίνει, ωθεί τα καυσαέρια μέσα από την βαλβίδα εξαγωγής
 • Diesel Fuel Quality /Ποιότητα Καυσίμου Diesel - Η ποιότητα των καυσίμων επηρεάζεται από την παραγωγική διαδικασία. Οι σκληρότερες ποιότητες εξάγονται ακατέργαστες. Τα καλύτερα μέρη χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βενζίνης, καυσίμου αεριωθούμενων & κηροζίνης. Μέρος του καυσίμου ντίζελ τελειοποιείται ώστε να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις περιφερειακές αγορές, ωστόσο η ποιότητα μπορεί να ποικίλει μεταξύ των περιφερειών, καθώς και ανάλογα τη περιοχή.
 • Dispersant & Detergent Agents /Διασκορπιστικός & Απορρυπαντικός παράγοντας - Συμπληρώματα που βοηθούν στην διασπορά των ανεπιθύμητων προσμείξεων και καθαρίζουν το σωλήνα καυσίμου.
 • Dissolved Oxygen (DO) /Διαλυμένο οξυγόνο (DO) - Μέτρηση της ποσότητας του οξυγόνου που διαλύεται στο νερό και είναι διαθέσιμη για την προαγωγή της ανάπτυξης βακτηρίων.
E-gloss
 • Emissions (Mobile Sources - Vehicles)/Εκπομπές (Κινητές Πηγές - Οχήματα) - Η καύση των καυσίμων οδηγεί στην εκπομπή καυσαερίων που μπορεί να θεωρηθεί ως ρύπος. Το Νερό και το CO2 δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, αλλά το CO,το NOx και οι υδρογονάνθρακες υπόκεινται σε νομοθετικό έλεγχο. Και οι τρεις εκπέμπονται από τους κινητήρες βενζίνης. Οι κινητήρες ντίζελ εκπέμπουν σωματίδια (π.χ. ΑΣ10).
 • Emissions (Stationary Sources) /Εκπομπές (σταθερές πηγές) - Η σύνθεση καυσίμου μπορεί να επηρεάσει τις εκπομπές οξειδίων του θείου και σωματιδίων από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τοπικές αρχές ελέγχουν την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέος μαζούτ που χρησιμοποιείται σε τέτοιες εφαρμογές.
 • Emulsification /Γαλακτωματοποίηση - Η ανάμιξη του ελαίου και του νερού ή οποιονδήποτε δύο ουσιών που δεν θα είναι φυσικά αναμειγμένες μαζί,απαιτείται μια γαλακτωματοποιήση.
 • Emulsifier /Γαλακτωματοποιητής - Μια ουσία που προάγει την ανάμιξη του ελαίου και νερού ή οποιονδήποτε δύο ουσιών που δεν θα είναι φυσικά αναμειγμένες.
 • EN590 - EN590 περιγράφει τις φυσικές ιδιότητες που όλα τα καύσιμα ντίζελ των αυτοκινήτων πρέπει να πληρούν εάν πρόκειται να πωληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κροατία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Προς το παρόν, επιτρέπεται η ανάμιξη έως 7% Bio-diesel (δηλαδή λιπαρών οξέων μεθυλεστέρων) με το «συμβατικό» ντίζελ.
 • Engine Deposits / Καταθέσεις Μηχανή - Σκληρή ή εμμένουσα συσσώρευση της ιλύος, βερνικιών και ανθρακούχων υπολειμμάτων λόγω πλήγματος κατά των άκαυστων και μερικώς καμένων καυσίμων, ή η μερική διάσπαση του λιπαντικού στροφαλοθαλάμου. Το νερό από τη συμπύκνωση των προϊόντων καύσης, άνθρακα, υπολείμματα από καύσιμα ή πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, σκόνη και σωματίδια μετάλλου συμβάλλουν επίσης.
 • Enzyme/ Ένζυμο - Μια ουσία, που συνήθως χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες σε σχέση με τα αντιδραστήρια που τροποποιεί και αυξάνει το ρυθμό της αντίδρασης, χωρίς να καταναλώνεται κατά τη διεργασία.
 • Evaporation/ Εξάτμιση - Ταχύτητα στην οποία το υγρό αλλάζει από υγρή κατάσταση σε αέριο. Χαμηλή ανάφλεξη ή πολύ εύφλεκτα διαλυτικά συνήθως εξατμίζονται γρήγορα.
 • Exhaust Gas Recirculation (EGR)/ Ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR) - Σύστημα για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx). Μέσω μιας βαλβίδας, αναμιγνύονται μερικά από τα καυσαέρια με την εισαγωγή αέρα. Αυτό μειώνει την ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται, οδηγώντας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες καύσης, μειώνοντας έτσι την τάση για τα NOx να σχηματίσουν. Στα περισσότερα συστήματα EGR, η εξάτμιση είναι επίσης ψύχεται προτού να αναμειχθεί με το φυσικό αέριο.
F-gloss
 • Facultative Anaerobic Growth/ Αναερόβια Ανάπτυξη - Τα βακτήρια που αναπτύσσονται με ή χωρίς οξυγόνο / αέρα.
 • FAME - μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων - Τα FAME παράγεται από μια αλκαλική καταλυόμενη αντίδραση μεταξύ ουσιών (φυτικής, ζωικής προέλευσης ή μαγειρεμένα απόβλητα έλαια) ή λιπαρά οξέα και μεθανόλη. Έχει φυσικές ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του συμβατικού ντίζελ και είναι μη-τοξικό και βιοδιασπώμενο. Τα μόρια σε βιοντίζελ είναι κυρίως FAME.
 • Fatty Acids/Λιπαρά οξέα - Οξέα που παράγονται όταν τα λίπη διασπώνται. Αυτά τα οξέα δεν είναι πολύ διαλυτά στο νερό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενέργεια από τους περισσότερους τύπους κυττάρων.
 • Flammable/ Εύφλεκτα - Κάθε ουσία που ενισχύει την καύση. Σε ορισμένες χώρες «εύφλεκτα» σημαίνει το ίδιο. Για την επισήμανση του προϊόντος τίποτα με σημείο ανάφλεξης 38 ° C ή παρακάτω δεν θεωρείται εύφλεκτο. Τα Εύφλεκτα υγρά θα καούν μόνο με ένα σπινθήρα ή ηλεκτρική εκκένωση.
 • Flash Point/Σημείο Ανάφλεξης - Χαμηλότερη θερμοκρασία (βαθμούς Κελσίου - C °) ώστε ο διαλύτης θα πρέπει πρώτα να ‘αναφλέγετια’ όταν εκτεθεί σε πηγή ανάφλεξης.
 • FOG - Λίπη, έλαια και γράσα. Μια μέτρηση που καθορίζει τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων στα λύματα. Η ομίχλη είναι συνήθως το μεγαλύτερο πρόβλημα του πελάτη κατά τη διαχείριση των λυμάτων (παγίδες λιπών). Τα FOG δεν είναι δοκιμασμένες παράμετροι των λυμάτων.
 • Free Rinsing/ Χωρίς ξέπλυμα - Δεν αφήνει ελαιώδες υπόλειμμα τα οποία προσελκύουν τη σκόνη. Δεν υπάρχει ανάγκη για τρίψιμο μετά την εφαρμογή.
G-gloss
 • Gasoline Engine/ Βενζινοκινητήρας - Ένας κινητήρας βενζίνης είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη, σχεδιασμένη για να λειτουργεί με βενζίνη (βενζίνη). Η διαδικασία έκρηξης είναι:
  1.Εκκίνηση – Το καύσιμο αναμιγνύεται με τον αέρα
  2.Συμπίεση – Το έμβολο ανεβαίνει, η ανάμιξη καυσίμου/αέρα συμπιέζεται
  3.Ανάφλεξη– Το μείγμα καυσίμου / αέρα αναφλέγεται με τη χρήση ενός μπουζί
  4.Καύση – Το έμβολο ανεβαίνει, σπρώχνει τον ατμό μέσω της βαλβίδας
 • Grease Interceptor/Αναχαιτιστής γράσου - Εξωτερικός (συνήθως θαμμένα σε έδαφος) φυσικός διαχωριστήρας λίπους και στερεών από τα λύματα. Αυτό είναι συνήθως το τελικό σημείο πριν το λύμα αποβλήτων αποσταλλεί στην πόλη.
 • Grease Trap/Λιποπαγίδα - Αναχαιτιστής γράσου εσωτερικά ή εξωτερικά από το έδαφος. Μια παγίδα λιπών είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να διαχωρίσει και να συλλάβει τα λίπη και τα στερεά απόβλητα τροφίμων από την εκροή του λύματος των εμπορικών κουζινών.
H-gloss
 • Hydrochloric Acid/Υδροχλωρικό οξύ - Η χημική ένωση υδροχλωρικού οξέος είναι το υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) αερίου (με βάση το νερό). Είναι ένα ισχυρό οξύ, το κύριο συστατικό του γαστρικού οξέος και είναι ευρείας βιομηχανικής χρήσης. Ένα εξαιρετικά διαβρωτικό υγρό.
I-gloss
 • Inhibitors/Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες - Οι Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες βοηθούν στην προστασία υποστρωμάτων ή επιφάνειών.
L-gloss
 • Lipase/Λιπάση - Eνζύμο που ξεκινά τη διάσπαση του FOG.
 • Lubricity Agents/ Λιπαντικοί Παράγοντες - Έλεγχος της τριβής και της φθοράς από την εισαγωγή ενός φίλμ τριβής ελάττωσης μεταξύ των κινουμένων επιφανειών.
N-gloss
 • N – Nitrogen/Άζωτο. Είναι το χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό επτά. Σε θερμοκρασία δωματίου, είναι ένα αέριο του διατομικού μορίου και είναι άχρωμο και άοσμο.
 • Nitrogen Oxide/Οξείδιο του αζώτου - Τα οξείδια του αζώτου (NOx, NxO) μπορεί να αναφέρονται σε μια δυαδική ένωση του οξυγόνου και αζώτου, ή ένα μίγμα τέτοιων ενώσεων.
 • Non-flammable/Μη εύφλεκτο - Κάθε ουσία που δεν θα υποστηρίξει την καύση. Πολλοί από τους απαγορευμένους φθοριωμένους και χλωριωμένους διαλύτες ήταν μη-εύφλεκτοι. Σήμερα όλο και περισσότεροι διαλύτες καθαρισμού είναι εύφλεκτοι ή εκρηκτικοί.
O-gloss
 • Octane Number/Αριθμός Οκτανίων - Ο αριθμός οκτανίων είναι ένα πρότυπο μέτρο της απόδοσης των καυσίμων βενζίνης / πετρελαίου. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός οκτανίων, τοσο περισσότερη συμπίεση το καύσιμο μπορεί να αντέξει πριν την ανάφλεξη (χωρίς σπινθήρα). Σε γενικές γραμμές, τα καύσιμα με υψηλότερο αριθμό οκτανίων χρησιμοποιούνται σε υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης που απαιτούν μεγαλύτερη αναλογία συμπίεσης.
 • Organic Matter/Οργανικό υλικό - Υλικό που έχει προέλθει από έναν ζωντανό οργανισμό και είναι ικανό αποσύνθεσης ή προϊόντος της αποσύνθεσης ή αποτελείται από οργανικές ενώσεις.
 • Oxidation Inhibitors/Παράγοντες Οξείδωσης - Πρόσθετα για τη μείωση της εμφάνισης της οξείδωσης του καυσίμου κατά την αποθήκευση που μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό μπλοκαρισμάτων στη γραμμή.
P-gloss
 • P – Phosphorus/Φώσφορο. Ένα μη-μεταλλικό χημικό στοιχείο με το σύμβολο Ρ και ατομικό αριθμό 15.
 • Particulate Filter/Φίλτρο σωματιδίων - Ένα φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF) είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τα σωματίδια αιθάλης από το ντίζελ ή από τα καυσαέρια. Το DPF συνήθως αναγεννάται με παθητική δράση (η θερμοκρασία καυσαερίων είναι αρκετά υψηλή για να καούν τα σωματίδια αιθάλης).
 • Penetrating Agents/Διεισδυτικοί παράγοντες - Πρόσθετα που διεισδύουν μέσω του γράσου/στερεών για καλύτερο καθαρισμό ή λίπανση.
 • Petroleum Solvent/Διαλύτης Πετρελαίου - Ένα υγρό υδρογονάνθρακα που προέρχεται από εξευγενισμένο ή μερικώς διυλισμένο αργό πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
 • Phosphoric Acid/Φωσφορικό οξύ - Τα Καθαρό υδατικά διαλύματα 75-85% (τα πιο συνηθισμένα) είναι διαυγεί, άχρωμα, άοσμα, μη-πτητικά, μάλλον ιξώδη, παχύρευστα υγρά, αλλά ακόμα πιο ρευστά. Το φωσφορικό οξύ χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως ένα υδατικό διάλυμα 85% φωσφορικού οξέος ή Η3ΡΟ4. Επειδή είναι ένα πυκνό οξύ, ένα διάλυμα 85% μπορεί να είναι διαβρωτικό, αν και δεν είναι τοξικό όταν αραιώνεται.
 • Pseudomonas/Ψευδομονάδα - Βακτήριο που δεν σχηματίζει σπόρια και μένει σε βλαστικό κύτταρο.
 • Protease/Πρωτεάση - ‘Ενζυμο που ξεκινά τη διάσπαση της πρωτεΐνης.
 • Pump-Outs/Αντλήσεις - Τα περιεχόμενα του αναχαιτιστή γράσου(νερό, υγροποιημένα FOG, στερεά) αντλούνται από αναρρόφηση μέσα στη δεξαμενή ενός φορτηγού άντλησης.
S-gloss
 • Selective catalytic reduction (SCR)/ Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) - Η Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) μετατρέπει τα οξείδια του αζώτου (NOx), με τη βοήθεια ενός καταλύτη και μίας χημικής, σε άζωτο (Ν2) και νερό. Η χημική ουσία είναι τυπικά ένα διάλυμα ουρίας (egAdblue) το οποίο εγχέεται εντός του ρεύματος των καυσαερίων και την επαφή με τον καταλύτη SCR παράγει αμμωνία η οποία στη συνέχεια μετατρέπει το ΝΟχ σε άζωτο και νερό.
 • Solvent/Διαλύτης - Υδρογονάνθρακας ή χλωριωμένη ένωση με πλήρη δυνατότητα εξάτμισης. Κάθε ουσία ικανή να διαλύει άλλη ουσία για να σχηματίσει ένα διεσπαρμένο μείγμα.
 • Solvent Based Degreasers/Απολιπαντικά με βάση το διαλύτη - Απολιπαντικά που περιέχουν πάνω από 50% πετρέλαιο ή διαλύτες τερπενίου.
 • Spore/Σπόρια - Ένας Βάκιλος σπορίων είναι αδρανής, σε κατάσταση ηρεμίας των κυττάρων που καλύπτεται σε ένα είδος κοχυλιού.
 • SS - Suspended Solids/Αιωρούμενα Στερεά. Μικρά στερεά σωματίδια που παραμένουν εν αιωρήσει στο νερό. Χρησιμοποιούνται ως δείκτης της ποιότητας του νερού. Η απομάκρυνση των SS επιτυγχάνεται γενικά μέσω της χρήσης φίλτρων καθίζησης ή / και νερού. Αυτό ακολουθείται από την απολύμανση για να εξασφαλιστεί οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό των SS ότι καθίσταται αναποτελεσματικό.
 • Sulphamidic Acid/Σουλφαμικό οξύ - Το σουλφαμικό οξύ, επίσης γνωστό ως αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφορικό οξύ, και σουλφαμιδικό οξύ, είναι μια μοριακή ένωση με τον τύπο H3NSO3. Είναι μια άχρωμη, υδατοδιαλυτή ένωση που βρίσκει πολλές εφαρμογές. Το Σουλφαμικό οξύ είναι ένα κομμάτι της ακόλουθης σειράς ενώσεων: H2SO4 (θειικό οξύ), H3NSO3 (σουλφαμικό οξύ), H4N2SO2 (σουλφαμίδιο).
 • Sulphur/Θείο - Ένα φυσικό λιπαντικό στο ντίζελ που παρέχει επιπλέον λιπαντικότητα. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η απελευθέρωση αερίων διοξειδίου θείου (SOx) κλπ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιβάλλει τη χρήση ενός κατώτατου ορίου 10 ppm θείου στα καύσιμα ντίζελ.
T-gloss
 • Terpenes/Τερπένια - Φυσικοί διαλύτες που εμφανίζονται στα περισσότερα αιθέρια έλαια και ρητίνες των εγκαταστάσεων - πιο εμπορικό τερπένια προέρχεται από φλούδες εσπεριδοειδών ή πεύκα.
 • TSS - Συνολικά Αιωρούμενα Στερεά. Μέτρηση που καθορίζει το ποσοστό των στερεών που αιωρούνται στο νερό. Συνήθως αυτά τα σωματίδια είναι αόρατα από το ανθρώπινο μάτι.
 • Turbo Engine/Υπερτροφοδοτούμενος Κινητήρας - Ως Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας αναφέρεται οποιαδήποτε μηχανή diesel είναι εξοπλισμένη με υπερσυμπιεστή. Η υπερπλήρωση συμπιέζει τον αέρα έτσι ώστε ο περισσότερος αέρας μπορεί να συμπιεστεί σε έναν κύλινδρο με περισσότερο καύσιμο για να πάρει περισσότερη δύναμη. Συνήθως σε σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων και ντίζελ για να παραχθεί υψηλότερη ιπποδύναμη, χαμηλώνουν τα επίπεδα εκπομπών, καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας από μια παρόμοια ικανότητα του κινητήρα.
V-gloss
 • Varnish/Βερνίκι - Ένα λεπτό, αδιάλυτο φιλμ που δεν σκουπίζεται εμφανίζεται στο εσωτερικό μέρος του κινητήρα. Μπορεί να προκαλέσει κόλλημα και δυσλειτουργία του καθαρισμού των κινούμενων μερών. Ονομάζεται λάκα σε κινητήρες ντίζελ.
 • Vegetative Cell/Βλαστοκύτταρο - Ένας βακτηριακό κύτταρο, το οποίο είναι ικανό να αυξάνεται ενεργά.
 • VOC - Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις είναι οργανικές χημικές ουσίες που σχηματίζουν εύκολα ατμούς σε κανονική θερμοκρασία και πίεση,είναι επίσης άχρωμες και άοσμες. Ονομάζονται οργανικές επειδή περιέχουν το στοιχείο του άνθρακα στις μοριακές δομές τους.
W-gloss
 • Water Based Degreasers/Απολιπαντικά με βάση το νερό - Απολιπαντικά που τυπικά περιέχουν πάνω από 50% νερό.
 • Water Extendibility/Επεκτασιμότητα νερού - Διαλύτης / απορρυπαντικό αραιωμένο με νερό για χρήση.
 • WWTP - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Chem-Aqua, ο τομέας διαχείρισης λυμάτων, ο τομέας  καθαρισμού εξαρτημάτων, ο τομέας συντήρησης, τα λιπαντικά, η Partsmaster και οι εγκαταστάσεις είναι όλες οι υποδιαιρέσεις της NCH Ευρώπης.