Μειώστε το κόστος μειώνοντας τα απόβλητα

Τα επικίνδυνα απόβλητα αποτελούν σημαντική απειλή για την υγεία μας και το περιβάλλον μας. Παρόλα αυτά, παράγουμε περισσότερους από 400 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Αυτό είναι περίπου 60 κιλά ανά άτομο και αυτό αυξάνεται μόνο σύμφωνα με μια έκθεση του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Η μείωση των αποβλήτων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα, να εξοικονομήσει χρήματα στις εταιρείες και να δημιουργήσει ένα πιο υγιές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης.

Τα επικίνδυνα απόβλητα είναι συχνά υποπροϊόντα των διαδικασιών βιομηχανοποίησης. Για τις περισσότερες εταιρείες, μεγάλο μέρος αυτών των αποβλήτων δημιουργείται λόγω χρήσης εμπορικών προϊόντων για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού ή των εξαρτημάτων, καθώς και λόγω των παρανοήσεων γύρω από τα καθαριστικά με βάση το νερό. Παραδοσιακά, τα καθαριστικά με βάση το νερό θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικά από τα καθαριστικά με σκληρές χημικές ουσίες.

Η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο καθαρίζουν αποτελεσματικά τα προϊόντα με βάση το νερό, αλλά επίσης οδηγούν σε λιγότερο επιβλαβή απόβλητα, και μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα συλλογής αποβλήτων. Ενώ τα απόβλητα θα εξακολουθούν να είναι επικίνδυνα λόγω του ρύπου ή της βρωμιάς που περιέχουν, οι τεχνολογίες με βάση το νερό ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο που υπάρχει με την προσθήκη σκληρών χημικών ουσιών στο μείγμα, κάνοντας έτσι τα απόβλητα ευκολότερα στην ανακύκλωση.

Τα απόβλητα που δημιουργούνται στις βιομηχανίες συχνά περιέχουν στοιχεία που ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Ορισμένες μολυσματικές ουσίες οδηγούν σε σχηματισμό αποθέσεων στα εσωτερικά και στα εξωτερικά μέρη του εξοπλισμού που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.

Συνήθως οι μηχανικοί πρέπει να βουρτσίζουν χειροκίνητα τις λερωμένες περιοχές, συχνά μετά από μούλιασμα των εξαρτημάτων όλη τη νύχτα. Αυτή είναι μια χρονοβόρα και αναποτελεσματική διαδικασία, που απαιτεί την παρουσία  ενός μηχανικού και τη διατήρηση των μηχανημάτων εκτός λειτουργίας για περισσότερο απ’ότι χρειάζεται.

Οι διαχειριστές εργοστασίων μπορούν να επιλύσουν το θέμα επενδύοντας σε αυτόματα πλυντήρια εξαρτημάτων αυτόματης ή σε πλυντήρια υψηλής πίεσης. Ωστόσο, τα περισσότερα πλυντήρια εξαρτημάτων χρησιμοποιούν σκληρά χημικά που προσθέτουν μια επιπλέον χημική ουσία στην ήδη επικίνδυνη απορροή.  Όταν έρθει η ώρα για την απόρριψη αυτών των αποβλήτων, η χημική ουσία έχει επιδεινώσει την ταξινόμηση κινδύνου των αποβλήτων.

Σε πολλές χώρες, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων συνεπάγεται τη συμπλήρωση των εντύπων αποστολής αποβλήτων που βαρύνουν τον παραγωγό των αποβλήτων. Οι σχετικές χρεώσεις συνήθως εξαρτώνται από τον τύπο και τη συχνότητα των αποβλήτων και όχι από τον όγκο, οπότε η μείωση της συχνότητας των μετακινήσεων αποβλήτων μπορεί να μειώσει το κόστος σας: η παράταση του κύκλου ζωής των χημικών είναι το κλειδί για τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.

Οι παραγωγοί των αποβλήτων πρέπει επίσης να τηρούν αρχεία και να παρέχουν πληροφορίες στις αρχές σχετικά με τη σύνθεση και την ποσότητα όλων των επικίνδυνων αποβλήτων. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται μέσω μιας σειράς εγγράφων ανάκτησης, διάθεσης και μεταφοράς  αποβλήτων για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία εκτελείται σωστά. Ο παραγωγός είναι τελικά υπεύθυνος για τα απόβλητα μέχρι το σημείο της τελικής διάθεσης: δηλαδή από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας.

Αυτό είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, ιδιαίτερα εάν ένα εργοστάσιο παράγει πολλά επικίνδυνα απόβλητα. Η χρήση προϊόντων με βάση το νερό και η παράταση του κύκλου ζωής των χημικών θα μειώσει στη συνέχεια τη συχνότητα των μετακινήσεων των αποβλήτων και το σχετικό κόστος.

Η μείωση της ποσότητας αποβλήτων που παράγουν τα εργοστάσια μπορεί να μειώσει σημαντικά τις κανονιστικές ρυθμίσεις μιας εταιρείας, καθώς η άμεση επαφή με διαλύτες και οι καπνοί που παράγονται κατά τη διαδικασία καθαρισμού μπορεί να είναι επιβλαβείς για τους μηχανικούς. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο χρήσης των χημικών ουσιών, τις διαφορετικές χημικές ουσίες στις οποίες εκθέτουν τους εργαζόμενους τους και, τελικά, τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων τους.

Ως εκ τούτου, συνιστάται οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται με έναν πάροχο υπηρεσιών που που πληροί τους περιφερειακούς κανονισμούς για να εξασφαλίσει ασφαλή χειρισμό, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς αύξηση του κόστους.

Φυσικά, αυτή είναι μόνο μια μερική λύση. Για να μειωθεί η ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων από τα 60 κιλά ανά άτομο της WWF, οι διαχειριστές των εργοστασίων πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην πηγή. Αυτό σημαίνει εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στη χρήση παραδοσιακών χημικών, όπου είναι δυνατόν, είτε στις εγκαταστάσεις, είτε στη συντήρηση του εξοπλισμού και στο καθαρισμό των εξαρτημάτων.