Ο κινητήρας ντίζελ εφευρέθηκε από τον Rudolf Diesel ενώ παρακολουτούσε μαθήματα σε σχολή μηχανικών στη Γερμανία. Ο Rudolf εντυπωσιάστικε από το πόσο αναποτελεσματικοί ήταν οι ντιζελοκινητήρες και οι ατμομηχανές. Ο σχεδιασμός του κινητήρα ντίζελ κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1892.

Τόσο οι ντιζελοκινητήρες όσο και οι βενζινοκινητήρες μετατρέπουν τη χημική ενέργεια από καύσιμο σε μηχανική ενέργεια μέσω μιας σειρά εκρήξεων. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι εκρήξεις είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των δυο κινητήρων.

Σε ένα βενζινοκινητήρα, η διαδικασία της έκρηξης πραγματοποιείται:

  1. Εισαγωγή – το καύσιμο αναμιγνύεται με τον αέρα
  2. Συμπίεση –το έμβολο ανεβαίνει, γίνεται ανάμιξη του καυσίμου και ο αέρας συμπιέζεται
  3. Ανάφλεξη – το καύσιμο /ο αέρας αναφλέγεται με τη χρήση ενός μπουζί
  4. Eξάτμιση – το έμβολο σηκώνεται, ωθεί τα καυσαέρια μέσα από την βαλβίδα εξαγωγής

Σε ένα ντιζελοοκινητήρα, η διαδικασία της έκρηξης πραγματοποιείται:

  1. Εισαγωγή – η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει, ο αέρας εισέρχεται, το έμβολο κατεβαίνει
  2. Συμπίεση – το έμβολο ανεβαίνει, ο αέρος συμπιέζεται (θερμαίνεται άνω των 540°C)
  3. Ανάφλεξη – το καύσιμο ψεκάζεται (κατάλληλη στιγμή), γίνεται η ανάφλεξη, το έμβολο κατεβαίνει
  4. Eξάτμιση –το έμβολο ανεβαίνει, ωθεί τα καυσαέρια μέσα από την βαλβίδα εξαγωγής

diesel-petrol-engines

Οι κινητήρες ντίζελ δεν έχουν μπουζί. Χρειάζονται υψηλές αναλογίες συμπίεσης για να δημιουργήσουν τις υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για την αυτόματη ανάφλεξη καύσιμου (όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός κετανίου, τόσο καλύτερη είναι η ανάφλεξη).

Η συμπίεση είναι πολύ υψηλότερη με έναν κινητήρα ντίζελ (14: 1 έως 25: 1) από ένα βενζινοκινητήρα (8: 1 έως 12: 1). Οι βενζινοκινητήρες χρησιμοποιούν χαμηλότερες αναλογίες συμπίεσης για να αποφευχθεί η αυτόματη ανάφλεξη καύσιμου (χτύπημα κινητήρα). Οι υψηλότερες αναλογίες συμπίεσης οδηγούν σε υψηλότερη θερμική απόδοση και καλύτερη οικονομία στο καύσιμο.

Τι άλλο?

Διαβάστε σχετικά με τα Κοινά προβλήματα με τα πρόσθετα καυσίμου

Τα πρόσθετα καυσίμου και το σύστημα παράδοσης πρόσθετων καυσίμου είναι σημαντικά για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιότητας καυσίμου.