Μαθαίνοντας τη τέχνη της επεξεργασίας νερού

Έχετε βρεθεί ποτέ σε τσίρκο και έχετε εντυπωσιαστεί από τους ζογκλέρ που περπατούν πάνω στο τεντωμένο σχοινί? Αυτή η επίδειξη χάριτος και ισορροπίας μπορεί να αφήσει πολλούς άφωνους αλλά για εκείνους που εργάζονται στη θεραπεία του νερού είναι απλά ένα κομμάτι της δουλειάς τους! Όταν έρχεται ένα, έρχονται όλα όπως η Δόκτωρ Simona Vasilescu, της Καινοτομικής Πλατφόρμας Επεξεργασίας νερού του παγκόσμιου πάροχου λύσεων σχετικά με την ενέργεια, το νερό και τη συντήρησης της NCH Ευρώπης, ανακαλύπτει στο υπέροχο θέαμα της χημείας.

Η αποτελεσματική επεξεργασία νερού είναι μια πράξη εξισορρόπησης της ακρίβειας, της ευαισθητοποίησης και της γνώσης. Ενώ πολλοί που δεν εμπλέκονται άμεσα στις διαδικασίες μπορούν να το βλέπουν ως μια απλή δοσολόγηση μιας λύσης στο σύστημα ψύξης νερού και να το προσπερνούν, η πραγματική διαδικασία εξαρτάται από την ακρίβεια και τη βαθιά γνώση του νερού στο σύστημα. Η ανακριβής δοσολογία οδηγεί σε αναποτελεσματική θεραπεία, και η αναποτελεσματική θεραπεία σε μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η Λεγιονέλλα.

Ο καθορισμός των συγκεκριμένων προβλημάτων είναι το πρώτο βήμα της εκμάθησης ισορροπίας στο τεντωμένο σχοινί της επεξεργασίας του νερού για να αποφύγουμε το πέσιμο στα λιοντάρια της λεγιονέλλας. Για παράδειγμα, το πρόβλημα στο σύστημα ίσως να μην είναι η λεγιονέλλα0μπορεί να είναι η παρουσία ασβεστίου στη παροχή νερού. Στη περίπτωση αυτή η λύση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα άλατα, έτσι ένας αναχαιτιστής διάβρωσης θα ήταν άχρηστος.

Παρομοίως εάν ένας μηχανικός δοσολογεί μόνο ένα μέρος ανά εκατομμύριο (ppm) λύσης, στη πραγματικότητα, το σύστημα του χρειάζεται τουλάχιστον τρία, η όλη διαδικασία γίνεται μια τρύπα στο νερό. Αλλά, ενώ είναι σημαντικό ένας μηχανικός να εντοπίσει την ακριβή ποσότητα που απαιτείται, υπάρχει μια σειρά από άλλους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική θεραπεία.

Διάρκεια μισής ζωής
Η μισή διάρκεια ζωής μιας λύσης ,για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει μια αποτελεσματική στρατηγική θεραπείας ανεπιτυχής. Με τη πάροδο του χρόνου, η συγκέντρωση μιας λύσης θα μειωθεί καθώς το νερό είτε θα εξατμιστεί είτε θα απελευθερωθεί, κάτι που εξηγεί το γιατί πρέπει να δίδεται προσοχή στις ειδικές ανάγκες του συστήματος. Διαφορετικά, θα μπορούσατε να δοσολογείτε τη κατάλληλη λύση αλλά όχι σε αρκετό επίπεδο για να παραμείνει η βέλτιστη συγκέντρωση αρκετά έτσι ώστε το βιοκτόνο να κάνει τη δουλειά του.

Σε μερικές περιπτώσεις, οι λύσεις βιοκτόνου χρειάζονται κάποιες ώρες για να γίνουν πλήρως αποτελεσματικές σε ένα σύστημα. Εάν η ροή ενός συστήματος φεύγει αυτό σημαίνει ότι η μισή διάρκεια ζωής των 300ppm βιοκτόνου είναι δυο ώρες, άρα δεν θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι να είναι ήδη σε λιγότερο από 50% της αποτελεσματικότητας του.

Για να είναι ενημερωμένοι, οι μηχανικοί μπορούν να υπολογίζουν τη μισή διάρκεια ζωής του προϊόντος συμπληρώνοντας μια συνάρτηση χρησιμοποιώντας το βαθμό που φεύγει το νερό της παροχής και να δοσολογούν ανάλογα. Αντί να χρησιμοποιούν 10ppm ενός αναστολέα για να διατηρούν 300ppm ασβεστίου και άλατος, οι μηχανικοί θα πρέπει να ρυθμίζουν τη χρήση σύμφωνα με ειδικούς υπολογισμούς.

Διακυμάνσεις
Φυσικά, ο κόσμος δεν είναι τόσο τέλειος ώστε οι πάροχοι επεξεργασίας νερού να μπορούν πάντα να εντοπίσουν το πρόβλημα με ακρίβεια. Δεν είναι ασυνήθιστο για τις διακυμάνσεις να συμβούν, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των μολυσματικών παραγόντων και σε προβλήματα για τις λύσεις επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, μια ενοχλητική ποσότητα 300ppm ασβεστίου ίσως μπορεί να θεραπευτεί εύκολα με 10ppm αναχαιτιστή αλάτων, αλλά μια απότομη διακύμανση 5ppm ασβεστίου στη πηγή νερού έχει ως αποτέλεσμα η ενεργή δόση να μολύνεται. Υπάρχει μια σειρά από λόγους γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, όπως μια βαλβίδα εξαέρωσης που κλείνει το σύστημα.
Σε περιπτώσεις σαν αυτές,μπορεί κανείς φυσικά να υποθέσει ότι ο καλύτερος τρόπος δράσης είναι απλά να προσθέσουμε περισσότερο διάλυμα. Ωστόσο, στη περεταίρω δοσολόγηση, θα γίνει εξαιρετικά δύσκολο να αποφύγουμε τη γραμμή υπερ επεξεργασίας παροχής νερού.

Για να καταστείλει αυτό το κυμαινόμενο πρόβλημα, η NCH Ευρώπης έχει αναπτύξει κρυσταλλικούς τροποποιητές που μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με τους αναστολείς ορίου για την παροχή επιπλέον στήριξης. Εάν πραγματοποιηθούν διακυμάνσεις ασβεστίου, οι τροποποιητές πιάνουν δουλειά για να κάνουν αυτό που υποδηλώνει το όνομα τους και τροποποιούν τη μοριακή δομή του ασβεστίου αυτού καθ αυτού. Αυτή η μεταβολή απαλύνει τις γωνίες του μορίου του ασβεστίου και το καθιστά ανίκανο να προσκολληθεί στις σωληνώσεις, ρίχνοντας την αυλαία για τον κίνδυνο συγκέντρωσης του άλατος.

Μια άρτια ρουτίνα
Μόλις τα άμεσα θέματα αντιμετωπιστούν, είναι θέμα διατήρησης μια ρουτίνας θεραπείας που θα διατηρήσει τους μολυσματικούς παράγοντες υπο έλεγχο. Μια καλή στρατηγική θεραπείας δεν βασίζεται αποκλειστικά στη θεραπεία του νερού με το ίδιο διάλυμα κάθε μήνα, αλλά στην τακτική αξιολόγηση του νερού και στην ανάλογη πράξη.

Ποτέ δυο εκτιμήσεις δεν είναι οι ίδιες, επομένως είναι ζωτικής σημασίας οι πάροχοι λύσεων επεξεργασίας του νερού να είναι σε θέση να προσφέρουν συνεχής υποστήριξη και εξειδίκευση στους μηχανικούς των εταιριών. Είμαστε υπερήφανοι για τη τεχνογνωσία μας στην NCH Ευρώπης, και είμαστε σίγουροι ότι καθένας από τους πελάτες μας λαμβάνει τη καλύτερη λύση θεραπείας που παραμένει αποτελεσματική.

Κατά μια έννοια, η εντυπωσιακή δράση εξισορρόπησης της θεραπείας του νερού δεν είναι μόνο μια υπόθεση διατήρησης της ισορροπίας στο τεντωμένο σχοινί αλλά και διαχείρισης της συνολικής απόδοσης ενός γεγονότος. Δίνοντας την απαραίτητη σημασία σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν το ρόλο του παρουσιαστή για να συντηρήσουν τη σειρά και να αποφύγουν δαπανηρές διακοπές. Εκτός των άλλων, το πρόγραμμα πρέπει να συνεχίσει!